Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Lae alla
Kiiremini kui brauser!
 

Elektromagnetiline kiirgus

Index Elektromagnetiline kiirgus

Pildil on kujutatud lineaarselt polariseeritud elektromagnetilist kiirgust, mis levib vasakult paremale elektri- ja magnetväljade lainetusesarnase muutusena. Elektri- ja magnetväli on alati samas faasis ja sama amplituudide suhtega igas ruumipunktis ja ajahetkes. Elektromagnetiline kiirgus (edaspidi EMK, kutsutakse ka elektromagnetlaineteks) on laetud osakeste kiiratav ja neelatav energia, mis kandub ruumis edasi lainena, milles elektri- ja magnetvälja komponendid võnguvad teineteise ja laine levimise suuna suhtes risti, olles üksteisega samas faasis.

76 suhted: Aine (füüsika), Bioluminestsents, Bosonid, Comptoni hajumine, Difraktsioon, Dispersioon, DNA, Elektrilaeng, Elektriväli, Elektrivälja tugevus, Elektrodünaamika, Elektromagnetiline ohutus, Elektromagnetism, Elektromagnetspekter, Elektron, Energia, Faas, Fluorestsents, Footon, Fotoefekt, Fotokordisti, Fotosüntees, Fundamentaalne vastastikmõju, Gammakiirgus, GPS, Heli, Impulsimoment, Impulss, Infrapunakiirgus, Intensiivsus (füüsika), Interferents, Jagatis, Kiirendus, Kiirgus, Kiudoptika, Klorofüll, Konstant, Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus, Kvantfüüsika, Laine, Lainepikkus, Leek, Luminofoorlamp, Magnetiline induktsioon, Magnetväli, Maxwelli võrrandid, Mikrolaineahi, Mikrolained, Mobiiltelefonside, Musta keha kiirgus, ..., Osakestefüüsika standardmudel, Päike, Plancki konstant, Polarisatsioon, Pulsar, Raadiolained, Raadioteleskoop, Radar, Radioaktiivne isotoop, Röntgenikiirgus, Ristlaine, Sagedus, Silm, Spekter, Superpositsiooniprintsiip, Tõenäosus, Ultraviolettkiirgus, Vaakum, Valgus, Valguse kiirus, Valguse murdumine, Võnkumine, Vektor, Vektorväli, Wieni nihkeseadus, 1961. Laienda indeks (26 rohkem) »

Aine (füüsika)

Aine (ka: mateeria) all mõistetakse füüsikas tavaliselt stabiilseid seisumassiga elementaarosakesi (tavaliselt prootoneid, neutroneid ja elektrone) ning nende kombinatsioone.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Aine (füüsika) · Näe rohkem »

Bioluminestsents

jaanimardikatel esineb bioluminestsents Bioluminestsents ehk helendamine on organismide võime keemiliste reaktsioonide läbi toota ja kiirata (mittesoojuslikku) valgust.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Bioluminestsents · Näe rohkem »

Bosonid

Bosonid ehk väljaosakesed on osakesed, mille spinn on täisarvuline, erinevalt fermionidest, mille spinn on poolarvuline.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Bosonid · Näe rohkem »

Comptoni hajumine

Comptoni hajumine on elektromagnetlainete mitteelastne hajumine laetud osakestelt, tavaliselt vabadelt elektronidelt.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Comptoni hajumine · Näe rohkem »

Difraktsioon

Laser kiir, mis on lastud läbi difraktsioonivõre Difraktsioon on füüsikaline nähtus, mille korral laine paindub ümber takistuste või levib väikesest avast välja.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Difraktsioon · Näe rohkem »

Dispersioon

Dispersioon on juhusliku suuruse varieeruvuse mõõt, ta näitab, kui palju uuritav suurus varieerub.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Dispersioon · Näe rohkem »

DNA

DNA molekuli lõik Desoksüribonukleiinhape ehk DNA (inglise keeles deoxyribonucleic acid; varem kasutati eesti keeles ka lühendit DNH) on enamikus elusorganismides pärilikku informatsiooni säilitav aine, keemiliselt desoksüriboosist, lämmastikalustest ja fosforhappe jääkidest koosnev polümeer.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja DNA · Näe rohkem »

Elektrilaeng

Sõna "elektrilaeng" on füüsikas ja elektrotehnikas kasutusel kolmes tähenduses.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektrilaeng · Näe rohkem »

Elektriväli

Elektriväli on elektrilaengu poolt tekitatud ruumis leviv pidev väli, mis mõjutab teisi ruumis paiknevaid elektrilaenguid.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektriväli · Näe rohkem »

Elektrivälja tugevus

Elektrivälja tugevus ehk elektriväljatugevus on füüsikaline suurus, mis võrdub antud väljapunkti asetatud punktlaengule mõjuva jõu ja selle laengu suhtega.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektrivälja tugevus · Näe rohkem »

Elektrodünaamika

Elektrodünaamika on füüsika haru, mis uurib elektrilaenguga osakeste ja kehade liikumisest tulenevaid elektromagnetilisi efekte ning elektromagnetvälja.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektrodünaamika · Näe rohkem »

Elektromagnetiline ohutus

Elektromagnetilise kiirguse spekter Elektromagnetiline ohutus on teaduste süsteem, mis käsitleb elektromagnetilise kiirguse (EMK) võimalikku kahju inimestele ja muudele elusorganismidele.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektromagnetiline ohutus · Näe rohkem »

Elektromagnetism

Elektromagnetism on elektromagnetvälja füüsika.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektromagnetism · Näe rohkem »

Elektromagnetspekter

Elektromagnetlainete spekter (vasakul on raadio ja TV sagedused, paremal valguse lainepikkused) Elektromagnetspekter ehk elektromagnetlainete spekter ehk elektromagnetlainete skaala hõlmab erinevate energiatega elektromagnetlaineid alates kõige madalamatest sagedustest kuni gammakiirguseni.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektromagnetspekter · Näe rohkem »

Elektron

Elektron on elementaarosake (tähis e&minus).

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Elektron · Näe rohkem »

Energia

Äike kujutab üht energia vormi Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Energia · Näe rohkem »

Faas

Faas ehk võnkefaas on füüsikas harmoonilist võnkumist kirjeldava funktsiooni argument (sõltumatu muutuja), mida loetakse kokkuleppelisest alghetkest ehk nullpunktist.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Faas · Näe rohkem »

Fluorestsents

Fluorestseeruv orgaaniline ühend nimega eskuliin Erinevad fluorestseeruvad ained UV-valguses Fluorestsents (sõna tuleneb mineraalist fluoriit; seda mineraali uurides avastati fluorestsents) on valguse kiirgumine ainest, mis on eelnevalt ergastatud UV-kiirgusega või nähtava valgusega.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Fluorestsents · Näe rohkem »

Footon

Footon on elektromagnetkiirguse väikseim osake ehk kvant (valguskvant).

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Footon · Näe rohkem »

Fotoefekt

Fotoefekt – valguse toimel lüüakse elektronid ainest välja Fotoelektriline efekt ehk fotoefekt on elektronide emissioon metalli (ning teistegi tahkiste, vedelike ja gaaside) pinnalt suure sageduse ja väikese lainepikkusega elektromagnetkiirguse (nt ultraviolettkiirguse) toimel.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Fotoefekt · Näe rohkem »

Fotokordisti

Fotokordisti Dünoodid fotokordisti toru sees Fotokordisti ehk fotoelektronkordisti on elektronseadis, milles elektromagnetkiirguse toimel fotokatoodist väljuvate elektronide voogu – fotovoolu – võimendatakse sekundaaremissiooni rakendades.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Fotokordisti · Näe rohkem »

Fotosüntees

Lehed on taimede peamine fotosünteesi koht Fotosüntees (kreeka photo- 'valgus' + synthesis 'ühendamine, liitmine') on looduses aset leidev protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Fotosüntees · Näe rohkem »

Fundamentaalne vastastikmõju

Fundamentaalne vastastikmõju on termin osakestefüüsikas, millega tähistatakse elementaarosakeste omavahelist vastastikmõju ning mida ei ole võimalik seletada ühegi teise nähtuse või ilminguga.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Fundamentaalne vastastikmõju · Näe rohkem »

Gammakiirgus

Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega (suurusjärgus alla 10 pikomeetri) ja seega suurima sagedusega ning energiaga elektromagnetiline kiirgus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Gammakiirgus · Näe rohkem »

GPS

satelliitidest, mille abil GPS-vastuvõtja asukohta määrab GPS (tuleb ingliskeelsest nimetusest Global Positioning System) on üleilmne asukoha määramise satelliitnavigatsiooni süsteem, mille omanik on Ameerika Ühendriikide valitsus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja GPS · Näe rohkem »

Heli

Heli on elastses keskkonnas leviv elastsuslaine (gaasis või vedelikus – pikilaine, tahkes – ka ristlaine), mida on võimalik kuulda.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Heli · Näe rohkem »

Impulsimoment

Impulsimoment ehk pöördimpulss ehk liikumishulga moment on mehaanikas jääv suurus, mis on seotud pöördliikumisega.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Impulsimoment · Näe rohkem »

Impulss

Impulss ehk liikumishulk on füüsikaline suurus, mis võrdub keha massi ja kiiruse korrutisega.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Impulss · Näe rohkem »

Infrapunakiirgus

InfrapunakiirguspiltHiirt sööv madu Infrapunakiirgus ehk infrapunane kiirgus ehk infrapunavalgus ehk infrapunane valgus on elektromagnetkiirgus, mille lainepikkus jääb nähtava valguse ja mikrolainekiirguse lainepikkuste vahele.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Infrapunakiirgus · Näe rohkem »

Intensiivsus (füüsika)

Intensiivsus on kiirguse või heli levimisel energia hulk, mis langeb ajaühikus levimissuunaga risti oleva pinna pindalaühikule.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Intensiivsus (füüsika) · Näe rohkem »

Interferents

Interferents on füüsikaline nähtus, kus kahe laine liitumisel saadakse uus laine, mille amplituud on suurem või väiksem.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Interferents · Näe rohkem »

Jagatis

Jagatis ehk suhe on matemaatikas jagamistehte tulem.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Jagatis · Näe rohkem »

Kiirendus

Kiirendus (tähis \vec) on vektoriaalne füüsikaline suurus, mis väljendab kiiruse muutumist ajaühiku kohta.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Kiirendus · Näe rohkem »

Kiirgus

Kiirgus on füüsikas elektromagnetlainete või aineosakeste kujul edastatav energiavoog.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Kiirgus · Näe rohkem »

Kiudoptika

pisi Kiudoptika ehk fiiberoptika (ingl fiber optics) on optika haru, mis käsitleb valguse levimist peentes kiududes ja sellega seotud füüsikalisi nähtusi ning selle rakendusi.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Kiudoptika · Näe rohkem »

Klorofüll

Klorofüll (ka leheroheline) on taimedes, vetikates ja tsüanobakterites sisalduv pigment, mis annab neile rohelise värvuse.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Klorofüll · Näe rohkem »

Konstant

Konstant ehk jääv suurus ehk muutumatu suurus on matemaatikas fikseeritud, kuigi mitte tingimata määratletud väärtus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Konstant · Näe rohkem »

Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus

WMAPi ülesvõte kosmilisest mikrolaine-taustkiirgusest Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus ehk reliktkiirgus on Universumi algusaegadest pärinev kiirgus kosmoses.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Kosmiline mikrolaine-taustkiirgus · Näe rohkem »

Kvantfüüsika

Kvantfüüsika ehk kvantteooria on 20.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Kvantfüüsika · Näe rohkem »

Laine

Lainet saab esitada lihtsa harmoonilise liikumisena. Laineks nimetatakse võnkumise levimisprotsessi ruumis.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Laine · Näe rohkem »

Lainepikkus

Siinusvõnkumise lainepikkus \scriptstyle \lambda Lainepikkuseks nimetatakse füüsikas kaugust kahe teineteisele lähima samas faasis võnkuva punkti vahel.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Lainepikkus · Näe rohkem »

Leek

Kivisöe leek Küünlaleek Erinevate soolade leegid on erineva värvusega. Leek on tule nähtav (valgust kiirgav) gaasiline osa.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Leek · Näe rohkem »

Luminofoorlamp

Luminofoorlamp on madalrõhu-gaaslahenduslamp, milles elavhõbedaaurus toimuva kaarlahenduse tulemusena tekib peamiselt ultraviolettkiirgus; selle muundab nähtavaks valguseks kolvi sisepinnale kantud luminofoor, s.o aine, mis optilise kiirgusega või elektronidega ergastamisel hakkab helendama, fluorestseerima.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Luminofoorlamp · Näe rohkem »

Magnetiline induktsioon

Magnetiline induktsioon ehk magnetinduktsioon on magnetvälja mõju iseloomustav füüsikaline suurus, mis väljendab selles väljas liikuvale elektrilaengule või vooluga juhtmele mõjuvat jõudu, Seda jõudu nimetatakse ka Lorentzi jõuks.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Magnetiline induktsioon · Näe rohkem »

Magnetväli

Magnetväli on tihedalt seotud elektriväljaga ja need kaks välja moodustavad elektromagnetvälja.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Magnetväli · Näe rohkem »

Maxwelli võrrandid

Maxwelli võrranditeks nimetatakse lineaarsetest osatuletistega diferentsiaalvõrranditest koosnevat süsteemi, mis on koos Lorentzi seadusega klassikalise elektromagnetvälja teooria alus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Maxwelli võrrandid · Näe rohkem »

Mikrolaineahi

Mikrolaineahi on elektriahi toiduainete ja toitude kuumendamiseks mikrolainelise vahelduvelektrivälja abil.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Mikrolaineahi · Näe rohkem »

Mikrolained

Mikrolained on raadiolained, mille lainepikkus on vahemikus 1 mm kuni 1 m, vastavalt lainete sagedused vahemikus 0,3 GHz kuni 300 GHz (gigahertsi).

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Mikrolained · Näe rohkem »

Mobiiltelefonside

Mobiiltelefonside on mobiilside tavaliste mobiiltelefonide ehk kärgtelefonide või satelliit-mobiiltelefonide kaudu.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Mobiiltelefonside · Näe rohkem »

Musta keha kiirgus

Musta keha kiirgus on elektromagnetiline kiirgus, mida kiirgab absoluutselt must keha, mida hoitakse kindlal temperatuuril, või keha, mis on termilises tasakaalus oma keskkonnaga.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Musta keha kiirgus · Näe rohkem »

Osakestefüüsika standardmudel

Standardmudeli elementaarosakesed (peale Higgsi bosoni) Standardmudel ehk elementaarosakeste füüsika standardmudel on kvantfüüsika teooria, mis kirjeldab tugevat, nõrka ja elektromagnetilist jõudu ning neid vahendavaid või nendega interakteeruvaid elementaarosakesi.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Osakestefüüsika standardmudel · Näe rohkem »

Päike

Päike on meie Päikesesüsteemi täht, heledaim Maal nähtav täht.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Päike · Näe rohkem »

Plancki konstant

Plancki konstant (tähis h) on füüsikaline konstant kvantmehaanikas, mis iseloomustab kvantide suurust.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Plancki konstant · Näe rohkem »

Polarisatsioon

Polarisatsioon on lainete võnkesuunda kirjeldav omadus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Polarisatsioon · Näe rohkem »

Pulsar

Pulsar (inglise sõnadest pulse 'pulss' ja star 'täht') on tugeva magnetväljaga kiiresti pöörlev neutrontäht, mis kiirgab elektromagnetlaineid.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Pulsar · Näe rohkem »

Raadiolained

Raadiolainete tehnilise kasutamise näide signaalide ülekandmiseks amplituudmodulatsiooniga (AM) ja sagedusmodulatsiooniga (FM) Raadiolained on elektromagnetkiirgus lainepikkusega 1 mm kuni 10 km.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Raadiolained · Näe rohkem »

Raadioteleskoop

Raadioteleskoop Parkesi observatooriumis Austraalias. Antenni läbimõõt on 64 m 32-meetrine raadioteleskoop Lätis. Selliseid raadioteleskoope ehitati Nõukogude Liidu ajal kokku 3 tükki.Põhieesmärgiks oli luuretegevus. Teleskoobid asuvad teineteisest võimalikult kaugel. Raadioteleskoop on seade (teleskoop), mis registreerib Maa-välistest raadiolainete allikatest lähtuvaid elektromagnetlaineid.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Raadioteleskoop · Näe rohkem »

Radar

ARPA radar Kwajaleini atollil. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi välibaasis Kihnus, Eesti Energia AS tellimusel, et välja selgitada lindude rännet vähem segavaid merealasid tuuleenergeetika arendamiseks. Radar (varem ka RADAR; inglise keeles radio detection and ranging, 'raadiojälgimine ja kauguse määramine') on õhuruumi raadioseireseadeldis ehk raadiolokaator, mis toimib elektromagnetkiirguse, siin raadiolainete levimise põhimõttel ruumis.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Radar · Näe rohkem »

Radioaktiivne isotoop

Radioaktiivne isotoop on keemilise elemendi isotoop, mille aatomite tuumad võivad radioaktiivse lagunemise teel muutuda mõne teise keemilise elemendi tuumadeks ja selle käigus tekitada radioaktiivset kiirgust.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Radioaktiivne isotoop · Näe rohkem »

Röntgenikiirgus

Röntgenikiirgus on elektromagnetkiirgus lainepikkuste vahemikus 0,01–10 nm.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Röntgenikiirgus · Näe rohkem »

Ristlaine

Ristlaine ehk ristilaine on laine, kus keskkonna osakesed võnguvad lainete levimise suunaga risti.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Ristlaine · Näe rohkem »

Sagedus

Sagedus on võrdsete ajavahemike tagant korduvate sündmuste (füüsikas enamasti võngete, impulsside vmt) arv ajaühikus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Sagedus · Näe rohkem »

Silm

Inimese silma läbilõige Kassikaku silm Suurendatud vaade kärbse liitsilmast Silm (ladina keeles oculus) on nägemiselund.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Silm · Näe rohkem »

Spekter

Spekter (algallikas ladina sõna spectrum 'kujutlus; kummitus') on mitmes teadusharus lähedastes tähendustes kasutatav mõiste.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Spekter · Näe rohkem »

Superpositsiooniprintsiip

Superpositsiooniprintsiip on kõikides lineaarsetes süsteemides kehtiv printsiip, mille järgi süsteemi reaktsioon mitmele mõjurile on sama, mis üksikute mõjurite poolt tekitatud reaktsioonide summa.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Superpositsiooniprintsiip · Näe rohkem »

Tõenäosus

Tõenäosus on tulevaste sündmuste toimumise või väidete tõesuse ebakindluse mõõt.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Tõenäosus · Näe rohkem »

Ultraviolettkiirgus

Laborivahendite steriliseerimine kasutades UV-kiirgust Ultraviolettkiirgus ehk UV-kiirgus on elektromagnetkiirgus, mille lainepikkus on väiksem kui nähtaval valgusel (piirneb violetse valgusega), kuid suurem kui röntgenikiirgusel.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Ultraviolettkiirgus · Näe rohkem »

Vaakum

Vaakum ehk vaakuum (ladina vacuum 'tühi') on olek, kui mingis ruumis puudub aine (sealhulgas õhk ja muud gaasid).

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Vaakum · Näe rohkem »

Valgus

Nähtava valguse riba elektromagnetlainete spektris: gammakiirgus – röntgenikiirgus – ultraviolettkiirgus – nähtav valgus – infrapunakiirgus ja mikrolained – raadiolained Valgus on elektromagnetkiirgus, mille lainepikkus on vahemikus 380–700 nanomeetrit.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Valgus · Näe rohkem »

Valguse kiirus

Valguse kiirus on kiirus, millega levib elektromagnetkiirgus, sealhulgas valgus.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Valguse kiirus · Näe rohkem »

Valguse murdumine

Valguse murdumine ehk valguse refraktsioon on laine levimissuuna muutus kahe keskkonna lahutuspiiril.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Valguse murdumine · Näe rohkem »

Võnkumine

Võnkumine ehk võnkliikumine ehk ostsillatsioon on keha, aine või välja mingi omaduse korduv pidev muutumine tasakaaluolekust ühele ja teisele poole.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Võnkumine · Näe rohkem »

Vektor

Vektor ehk geomeetriline vektor (ld sõnast vector 'vedaja, kandja') on suurus, millel on pikkus, siht ja suund ning mis on nende andmetega täielikult määratud.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Vektor · Näe rohkem »

Vektorväli

Vektorväli, mis tekib, kui tasandi punktile (''x'', y'') seatakse vastavusse vektor (−''y'', ''x''). Vektorväljaks nimetatakse vektoranalüüsis funktsiooni, mis seab eukleidilise ruumi (või lokaalselt eukleidilise ruumi) igale punktile vastavusse vektori.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Vektorväli · Näe rohkem »

Wieni nihkeseadus

Wieni nihkeseadus ütleb, kuidas musta keha kiirguse spekter etteantud temperatuuril on seotud musta keha kiirguse spektriga suvalisel teisel temperatuuril.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja Wieni nihkeseadus · Näe rohkem »

1961

1961.

Uus!!: Elektromagnetiline kiirgus ja 1961 · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Elektromagnetkiirgus, Elektromagnetlaine, Elektromagnetlained.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »