Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Free
Kiiremini kui brauser!
 

Elimineerimisreaktsioon

Index Elimineerimisreaktsioon

Elimineerimisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mille käigus aine (substraadi) molekulist eralduvad (elimineeruvad) kõrvutiasetsevate süsinikuaatomite juurest kas mingi aatom või aatomite rühm ja tulemuseks on kaksiksideme moodustumine.

43 suhted: Aatom, Alküülhaliidid, Alkeenid, Aluselisus, Asendusrühm, Dehüdrohalogeenimine, Deprotoneerimine, Etanool, Funktsionaalrühm, Intermediaat, Isobuteen, Isomeerid, Isomerisatsioon, Kaksikside, Karbokatioonid, Kiirust limiteeriv staadium, Kontsentratsioon, Liitumisreaktsioon, Molekul, Molekulaarsus, Nukleofiil, Nukleofiilne asendusreaktsioon, Orgaaniline reaktsioon, Orgaaniline süntees, Paralleelreaktsioonid, Primaarne süsinikuaatom, Reagent, Reaktsiooni järk, Reaktsiooni kiirus, Reaktsiooni mehhanism, Reaktsiooni staadium, Reaktsiooni tee, Regioselektiivsus, Sekundaarne süsinikuaatom, SN1-reaktsioon, SN2 reaktsioon, Steeriline efekt, Substraat (keemia), Temperatuur, Tertsiaarne süsinikuaatom, Tsüklohekseen, Väävelhape, Zaitsevi reegel.

Aatom

Aatomiks (vanakreeka sõnast ἄτομος (átomos) 'jagamatu') nimetatakse väikseimat osakest, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Aatom · Näe rohkem »

Alküülhaliidid

Alküülhaliidid ehk alküülhalogeniidid ehk haloalkaanid on orgaaniliste ühendite klass, mida võib vaadelda tuletatuna alkaanidest, nii et üks või enam vesiniku aatomit on asendatud halogeeni (F, Cl, Br, I) aatomi(te)ga, see tähendab sisaldavad süsinik-halogeen sidet (tähistatakse C–Hlg või C–X).

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Alküülhaliidid · Näe rohkem »

Alkeenid

Etüleeni, kõige lihtsama alkeeni, mudel. Alkeenid on süsivesinikud, kus süsiniku aatomite vahel on vähemalt üks kaksikside.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Alkeenid · Näe rohkem »

Aluselisus

Aluselisus ehk leelisus ehk leeliselisus on keemilise ühendi võime moodustada teatavas keskkonnas (tavaliselt vees) hüdroksiidioone, mis neutraliseerivad happeid.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Aluselisus · Näe rohkem »

Asendusrühm

Asendusrühm (nimetatakse ka rühm, grupp, substituent) on orgaaniliste molekulide struktuuriga seotud mõiste – see on aatom või aatomite rühm, mis asendab tüviühendis vesiniku aatomit.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Asendusrühm · Näe rohkem »

Dehüdrohalogeenimine

Dehüdrohalogeenimine on orgaaniline reaktsioon, mille tulemusena alküülhaliidist tekib alkeen, s.t moodustub kaksikside vesiniku ja halogeeni aatomite eraldumise tulemusena.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Dehüdrohalogeenimine · Näe rohkem »

Deprotoneerimine

Deprotoneerimine on vesinikiooni ehk prootoni eemaldamine (äravõtmine) molekulist või ioonist.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Deprotoneerimine · Näe rohkem »

Etanool

Etanool ehk etüülalkohol ehk viinapiiritus (ka piiritus) ehk metüülkarbinool (valemiga CH3CH2OH) on tuntuim alkohol.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Etanool · Näe rohkem »

Funktsionaalrühm

Orgaanilises keemias on funktsionaalrühm ehk funktsionaalne rühm spetsiifiline aatomite rühm molekulis, mis määrab molekuli peamised keemilised omadused.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Funktsionaalrühm · Näe rohkem »

Intermediaat

Intermediaat on keemilises protsessis esinev vaheühend, mis ei ole lähteühend ega lõppsaadus (lõpp-produkt), kuid mida reaktsiooni teel iseloomustab teatud energia miinimum.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Intermediaat · Näe rohkem »

Isobuteen

Isobuteen ehk isobutüleen ehk 2-metüülpropeen (CH3)2C.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Isobuteen · Näe rohkem »

Isomeerid

Keemias on isomeerid ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Isomeerid · Näe rohkem »

Isomerisatsioon

Keemias tähendab isomerisatsioon aine molekulis aatomite omavahelist ümberpaiknemist, nii et moodustub uus molekul täpselt nendestsamadest aatomitest.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Isomerisatsioon · Näe rohkem »

Kaksikside

'''Sinisega''' märgitud kaksiksidemed eri ainetes: atsetaldehüüd, atsetoon ja äädikhappe metüülester (ülemine rida vasakult paremale) ning 3-oksasoliin, atsetoonoksiim ja propeen (alumine rida). Kaksikside on kovalentsete sidemete hulka kuuluv keemilise sideme tüüp, mille puhul sideme moodustamiseks on ühinenud kaks elektronpaari.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Kaksikside · Näe rohkem »

Karbokatioonid

butüülkatioon (planaarne geomeetria) Karbokatioonid ehk karbkatioonid on orgaaniliste ühendite reaktsioonides esinevad lühiealised ebastabiilsed intermediaadid, millel on positiivne laeng süsiniku aatomil.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Karbokatioonid · Näe rohkem »

Kiirust limiteeriv staadium

Keemilise reaktsiooni kiirust limiteeriv staadium on astmelise reaktsiooni kõige aeglasem staadium, s. t. kõige aeglasem elementaarreaktsioon teel lähteühenditest produktideni.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Kiirust limiteeriv staadium · Näe rohkem »

Kontsentratsioon

Keemias ja tehnoloogias on kontsentratsioon suurus, mis iseloomustab komponentide arvulist vahekorda lahuses või segus.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Kontsentratsioon · Näe rohkem »

Liitumisreaktsioon

Liitumisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, milles kaks või enam molekuli ühinevad üheks suuremaks molekuliks.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Liitumisreaktsioon · Näe rohkem »

Molekul

Molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Molekul · Näe rohkem »

Molekulaarsus

Molekulaarsuseks nimetatakse keemias elementaarreaktsioonis põrkuvate osakeste (aatomite, molekulide, ioonide, radikaalide) arvu, st ühes reaktsiooni elementaarstaadiumis osalevate osakeste arvu.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Molekulaarsus · Näe rohkem »

Nukleofiil

Nukleofiil on aineosake, millel on vaba elektronpaar ja selle tulemusena negatiivne laeng või osalaeng.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Nukleofiil · Näe rohkem »

Nukleofiilne asendusreaktsioon

Nukleofiilne asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus vaba elektronpaari omav reagent – nukleofiil – atakeerib substraadi molekuli, millel on elektronodefitsiitne tsenter, ning tulemusena substraadi molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Nukleofiilne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Orgaaniline reaktsioon

Orgaaniline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles osalevad orgaanilised ühendid, üks või enam.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Orgaaniline reaktsioon · Näe rohkem »

Orgaaniline süntees

Orgaaniline süntees on orgaanilise ühendi (produkti) saamiseks kasutatav orgaaniline reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja füüsikaliste protseduuride rakendamisega.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Orgaaniline süntees · Näe rohkem »

Paralleelreaktsioonid

Paralleelreaktsioonid ehk konkureerivad reaktsioonid (competing reactions) on samaaegselt kulgevad keemilised reaktsioonid, millel on vähemalt üks ühine lähteaine.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Paralleelreaktsioonid · Näe rohkem »

Primaarne süsinikuaatom

Primaarne süsinikuaatom orgaanilise ühendi molekulis on seotud vaid ühe kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas kolme vesinikuaatomiga või kahe vesinikuaatomi ja funktsionaalrühmaga.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Primaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

Reagent

Reagendid (reaktiivid) laborikapis Reagent on keemiline aine või ioon, mis võtab osa keemilisest reaktsioonist, on üks reaktsiooni lähteainetest, ja kasutatakse ära reaktsiooni käigus.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reagent · Näe rohkem »

Reaktsiooni järk

Termiidi reaktsioon on kiire reaktsioon nagu kõik plahvatused. Roostetamine on aeglane hävitav reaktsioon. Keemilises kineetikas on üldine reaktsiooni järk kineetilises võrrandis olevate ainete kontsentratsioonide astendajate summa.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reaktsiooni järk · Näe rohkem »

Reaktsiooni kiirus

Raua roostetamine on aeglane reaktsioon. Puuokste põlemine on kiirelt toimuv reaktsioon. Reaktsiooni kiirus on keemias reaktsioonis osaleva aine kontsentratsiooni muutus ajaühikus.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reaktsiooni kiirus · Näe rohkem »

Reaktsiooni mehhanism

Reaktsiooni mehhanism on kogu keemilise reaktsiooni (brutoreaktsiooni) olemuse kirjeldus kõikide üksteisele järgnevate elementaarreaktsioonide kaudu.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reaktsiooni mehhanism · Näe rohkem »

Reaktsiooni staadium

Keemilise reaktsiooni staadiumi all mõistetakse elementaarreaktsiooni teel lähteühenditest produktideni.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reaktsiooni staadium · Näe rohkem »

Reaktsiooni tee

Reaktsiooni tee (ka reaktsiooni rada) tähendab keemilise reaktsiooni kulgemise teed lähteainetelt produktideni.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Reaktsiooni tee · Näe rohkem »

Regioselektiivsus

Regioselektiivsus (regioselektiivne reaktsioon) on keemilise sideme valikuline moodustumine või katkemine valdavalt ühes suunas (teatud aatomi juures), nii et saadakse põhiliselt üks struktuuriisomeer teiste võimalike isomeersete produktidega võrreldes.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Regioselektiivsus · Näe rohkem »

Sekundaarne süsinikuaatom

Sekundaarne süsinikuaatom tähendab, et orgaanilise ühendi mingi süsinikuaatom on kovalentse sideme kaudu seotud kahe kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas kahe vesinikuaatomiga või ühe vesinikuaatomi ja funktsionaalrühmaga.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Sekundaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

SN1-reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN1-reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub esimest järku nukleofiilse asendusena (unimolecular (1) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja SN1-reaktsioon · Näe rohkem »

SN2 reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN2 reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub kooskõlamehhanismi järgi, s.t. teist järku nukleofiilse asendusena (bimolecular (2) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja SN2 reaktsioon · Näe rohkem »

Steeriline efekt

Steeriline efekt tähendab keemilise reaktsiooni kiiruse muutust, mille põhjustab reaktsioonis osaleva molekuli reaktsioonitsentri ekraneeritus naabruses olevate (suuremahuliste) asendusrühmade poolt.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Steeriline efekt · Näe rohkem »

Substraat (keemia)

Substraat (ld. substratum – alus) on mõiste keemias, mis ei ole rangelt defineeritud.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Substraat (keemia) · Näe rohkem »

Temperatuur

Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab süsteemi või keha soojuslikku olekut ehk soojusastet.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Temperatuur · Näe rohkem »

Tertsiaarne süsinikuaatom

Tertsiaarne süsinikuaatom tähendab, et orgaanilise ühendi mingi süsinikuaatom on kovalentse sideme kaudu seotud kolme kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas vesinikuaatomiga või funktsionaalrühmaga.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Tertsiaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

Tsüklohekseen

Tsüklohekseeni struktuurivalemid Tsüklohekseen (ka tetrahüdrobensool; keemiline valem C6H10) on tsükloalkeenide klassi kuuluv orgaaniline ühend.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Tsüklohekseen · Näe rohkem »

Väävelhape

Kips on väävelhappe hüdraaditud sool. Väävelhape (valemiga H2SO4) on anorgaaniline hape, tema anhüdriid on vääveltrioksiid.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Väävelhape · Näe rohkem »

Zaitsevi reegel

Zaitsevi reegel on reegel, mis ütleb, et aluse poolt industreeritud elimineerimisreaktsioon annab eelistatult suurema asendatusega produkti ehk reaktsiooniproduktides domineerib rohkem alküülrühmi sisaldav alkeen.

Uus!!: Elimineerimisreaktsioon ja Zaitsevi reegel · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

E1 reaktsioon, E2 reaktsioon.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »