Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Installi
Kiiremini kui brauser!
 

Keemiline reaktsioon

Index Keemiline reaktsioon

Keemiline reaktsioon on protsess, mille käigus ühest või mitmest keemilisest ainest (lähteaine(te)st) tekib keemiliste sidemete katkemise või moodustumise tulemusena üks või mitu uute omadustega keemilist ainet (saadust, produkti).

140 suhted: Aatomituum, Ahela ülekanne, Ahela kasv, Ahelreaktsioon (keemia), Aine massi jäävuse seadus, Aine omadused, Aktivatsioonienergia, Alküülrühm, Alküünid, Alkeenid, Alus (keemia), Anaeroobne lagunemine, Anorgaaniline keemia, Asendusrühm, Asendusreaktsioon, Astmeline reaktsioon, Autokatalüüs, Biokatalüüs, Biokeemia, Bioloogiline lagunemine, Derivatiseerimine, Dimeer, Een-reaktsioon, Eksotermiline reaktsioon, Elektrofiil, Elektrofiilne liitumine, Elektrolüüs, Elektron, Elementaarreaktsioon, Elimineerimisreaktsioon, Endotermiline reaktsioon, Energia, Fotokeemiline reaktsioon, Fotosüntees, Funktsionaalrühm, Gaas, Gaasistamine, Hüdrolüüs, Hüdropürolüüs, Heterogeenne reaktsioon, Heterolüüs, Homogeenne süsteem, Homolüüs, Initsieerimisreaktsioon, Intermediaat, Intramolekulaarne reaktsioon, Ioonreaktsioon, Isomerisatsioon, Kaltsineerimine, Karbanioon, ..., Karbokatioonid, Katalüüs, Käärimine, Kõrvalreaktsioon, Kõrvalsaadus, Keemiaseadused, Keemiatööstus, Keemiatehnoloogia, Keemiline aine, Keemiline kineetika, Keemiline plahvatus, Keemiline süntees, Keemiline side, Keemiline tasakaal, Kelaatumine, Kemoselektiivsus, Kemosorptsioon, Kondensatsioonireaktsioon, Konsekutiivsed reaktsioonid, Kontsentratsioon, Konversioon (keemia), Kooskõlareaktsioon, Korrosioon, Krakkimine, Kuivdestillatsioon, Lagunemisreaktsioon, Lahus, Liitumispolümerisatsioon, Liitumisreaktsioon, Markovnikovi reegel, Mitmekomponentne reaktsioon, Molekul, Molekulaarsus, Neutralisatsioon, Nimelised reaktsioonid, Nukleofiilne asendusreaktsioon, Oksüdatsioon, Oligomerisatsioon, Orgaaniline reaktsioon, Orgaaniline süntees, Organokatalüüs, Paralleelreaktsioonid, Pöördumatu reaktsioon, Pöörduv reaktsioon, Pürolüüs, Põlemine, Peritsükliline reaktsioon, Plasma, Polükondensatsioon, Polümerisatsioon, Protoneerimine, Radikaalreaktsioon, Rõhk, Reagent, Reaktsiooni kiirus, Reaktsiooni mehhanism, Reaktsioonikoordinaat, Reaktsioonivõrrand, Redoksreaktsioon, Reduktsioon (keemia), Regioselektiivsus, Saagis, Sadestamine (keemia), Süsinik, SE, Segu, Selektiivsus (keemia), Sidestusreaktsioon, Siirdeseisund, SN1-reaktsioon, SN2 reaktsioon, Sommelet' reaktsioon, Soojusefekt, Statsionaarne olek (keemia), Stöhhiomeetria, Stereoselektiivsus, Tahkis, Tautomeerid, Telomerisatsioon, Terminoloogia, Termodünaamika, Termodünaamiline versus kineetiline kontroll, Termokeemiline muundamine, Termolüüs, Testreaktsioon, Tsüklisatsioon, Tuumareaktsioon, Vedelik, Vesinik, Zaitsevi reegel. Laienda indeks (90 rohkem) »

Aatomituum

Aatomituum on aatomi väga väike ja tihe keskosa, kuhu on koondunud põhiline osa aatomi massist.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Aatomituum · Näe rohkem »

Ahela ülekanne

Ahela ülekanne on ahelpolümerisatsiooni protsessis esinev konkureeriv reaktsioon, milles kasvava polümeeriahela (P*) aktiivsus kantakse üle mingile teisele molekulile.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Ahela ülekanne · Näe rohkem »

Ahela kasv

Ahela kasv ehk ahela kasvuetapp (chain growth) on ahelreaktsiooni korduv elementaarreaktsioon, mis viib makromolekuli või polümeerse molekuli tekkele.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Ahela kasv · Näe rohkem »

Ahelreaktsioon (keemia)

Keemiline ahelreaktsioon on protsess, mille elementaarreaktsioonide käigus tekivad ja pidevalt regenereeritakse väga aktiivsed osakesed (enamasti vabad radikaalid või ioonid).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Ahelreaktsioon (keemia) · Näe rohkem »

Aine massi jäävuse seadus

Massi jäävuse seadus on oluline füüsika ja keemia seadus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Aine massi jäävuse seadus · Näe rohkem »

Aine omadused

Aine omadused on sellele iseloomulikud keemilised ja füüsikalised omadused.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Aine omadused · Näe rohkem »

Aktivatsioonienergia

Aktivatsioonienergia ehk aktiviseerimisenergia on energia, mida süsteemi osakesed (molekulid) peavad saavutama, muutumaks reaktsioonivõimelisteks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Aktivatsioonienergia · Näe rohkem »

Alküülrühm

Alküülrühmaks nimetatakse orgaanilises keemias molekuli osa, mis koosneb üksiksidemetega seotud süsiniku ja vesiniku aatomitest ja mis formaalselt vastab alkaani molekulile, milles puudub üks vesiniku aatom.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Alküülrühm · Näe rohkem »

Alküünid

Alküünid on küllastumata süsivesinikud, mille molekulides esineb kovalentne kolmikside.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Alküünid · Näe rohkem »

Alkeenid

Etüleeni, kõige lihtsama alkeeni, mudel. Alkeenid on süsivesinikud, kus süsiniku aatomite vahel on vähemalt üks kaksikside.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Alkeenid · Näe rohkem »

Alus (keemia)

Alus on keemiline aine, mis vesilahustes dissotsieerudes annab lahusesse hüdroksiidioone.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Alus (keemia) · Näe rohkem »

Anaeroobne lagunemine

Anaeroobne lagunemine on orgaanilise aine lagunemine vaba hapnikuta ehk anoksilises keskkonnas seal elavate mikroorganismide toimel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Anaeroobne lagunemine · Näe rohkem »

Anorgaaniline keemia

Anorgaaniline keemia on õpetus anorgaanilistest ühenditest: nende ehitusest, omadustest, muundumise seaduspärasustest, saamisest, kasutamisest ja muud.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Anorgaaniline keemia · Näe rohkem »

Asendusrühm

Asendusrühm (nimetatakse ka rühm, grupp, substituent) on orgaaniliste molekulide struktuuriga seotud mõiste – see on aatom või aatomite rühm, mis asendab tüviühendis vesiniku aatomit.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Asendusrühm · Näe rohkem »

Asendusreaktsioon

Asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille tulemusena keemilise aine molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Astmeline reaktsioon

Astmeline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles produkti moodustumine kulgeb üle ühe või mitme intermediaadi (ebastabiilse vaheprodukti), seega vähemalt kahe astme ehk elementaarreaktsiooni kaudu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Astmeline reaktsioon · Näe rohkem »

Autokatalüüs

Autokatalüüs on katalüüs, mille korral reaktsiooni saadus kiirendab reaktsiooni ennast.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Autokatalüüs · Näe rohkem »

Biokatalüüs

Biokatalüüs on orgaaniliste ühendite keemilise muundamise protsess, mis viiakse läbi looduslikke katalüsaatoreid – ensüüme – kasutades.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Biokatalüüs · Näe rohkem »

Biokeemia

Biokeemia ehk bioloogiline keemia on teadus elusorganismide keemilisest koostisest, koostisosade muundumistest ja nende muundumiste seostest struktuuride spetsiifiliste funktsioonidega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Biokeemia · Näe rohkem »

Bioloogiline lagunemine

Bioloogiline lagunemine ehk biolagunemine ehk biodegradatsioon on orgaaniliste ainete muundumine lihtsateks anorgaanilisteks aineteks (CO2, H2O, NH3) mikroorganismide toimel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Bioloogiline lagunemine · Näe rohkem »

Derivatiseerimine

Derivatiseerimine (ehk funktsionaalrühma modifitseerimine) on keemias kasutatav võte, kui keemilise ühendi üks funktsionaalrühm asendatakse teise ainele vajalikke spetsiifilisi omadusi andva rühmaga: Derivatiseerimisel tuleb arvestada, et.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Derivatiseerimine · Näe rohkem »

Dimeer

Dimeer on keemias kahe identse molekuli (kahe monomeeri molekuli) ühinemisprodukt, tihti on selleks tsükliline ühend.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Dimeer · Näe rohkem »

Een-reaktsioon

Een-reaktsioon (mõnes allikates Alder-een-reaktsioon) on keemiline reaktsioon, mille käigus liidab alkeen allüülse vesinikuga (een) ühendit, mis sisaldab kordset sidet (enofiil).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Een-reaktsioon · Näe rohkem »

Eksotermiline reaktsioon

Eksotermiline reaktsioon (keemiline plahvatus. Eksotermiline reaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus eraldub soojust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Eksotermiline reaktsioon · Näe rohkem »

Elektrofiil

Elektrofiil on aineosake, millel on vaba või osaliselt vaba aatomorbitaal ja selle tulemusena positiivne elektrilaeng või osalaeng.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elektrofiil · Näe rohkem »

Elektrofiilne liitumine

Elektrofiilne liitumine ehk elektrofiilne liitumisreaktsioon (nimetatud ka katioonne liitumine ehk AdE reaktsioon) on orgaanilises keemias polaarse või polariseeritava molekuli Eδ+–Zδ– (reagent) liitumine küllastumata ühendi kaksik- või kolmiksidemele (EZ reaktsioonil aromaatsete ühenditega saadakse liitumise asemel elektrofiilse asenduse (SE) produktid).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elektrofiilne liitumine · Näe rohkem »

Elektrolüüs

Illustratsioon elektrolüüsiaparaadist. Elektrolüüs on keemias ja tööstuses levinud meetod, kus muidu mitteiseenesliku reaktsiooni toimuma panemiseks kasutatakse alalisvoolu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elektrolüüs · Näe rohkem »

Elektron

Elektron on elementaarosake (tähis e&minus).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elektron · Näe rohkem »

Elementaarreaktsioon

Elementaarreaktsioon ehk reaktsioon elemenraaretapp on keemilise reaktsiooni üks staadium, milles üks või kaks (harva kolm) keemilist osakest – aatomit, molekuli, iooni või radikaali – reageerivad.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elementaarreaktsioon · Näe rohkem »

Elimineerimisreaktsioon

Elimineerimisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mille käigus aine (substraadi) molekulist eralduvad (elimineeruvad) kõrvutiasetsevate süsinikuaatomite juurest kas mingi aatom või aatomite rühm ja tulemuseks on kaksiksideme moodustumine.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Elimineerimisreaktsioon · Näe rohkem »

Endotermiline reaktsioon

Endotermiline reaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus neeldub soojust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Endotermiline reaktsioon · Näe rohkem »

Energia

Äike kujutab üht energia vormi Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Energia · Näe rohkem »

Fotokeemiline reaktsioon

Fotokeemiline reaktsioon on keemiline reaktsioon, mis tekib valguse neeldumise tõttu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Fotokeemiline reaktsioon · Näe rohkem »

Fotosüntees

Lehed on taimede peamine fotosünteesi koht Fotosüntees (kreeka photo- 'valgus' + synthesis 'ühendamine, liitmine') on looduses aset leidev protsess, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Fotosüntees · Näe rohkem »

Funktsionaalrühm

Orgaanilises keemias on funktsionaalrühm ehk funktsionaalne rühm spetsiifiline aatomite rühm molekulis, mis määrab molekuli peamised keemilised omadused.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Funktsionaalrühm · Näe rohkem »

Gaas

Gaas on aine agregaatolek, milles osakesed (aatomid ja molekulid) liiguvad vabalt, olemata püsivas vastasmõjus aine teiste osakestega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Gaas · Näe rohkem »

Gaasistamine

Gaasistamine ehk gaasistus on tahke- või vedelkütuse orgaanilise osa võimalikult täielik muutmine põlevgaasiks (gaaskütuseks).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Gaasistamine · Näe rohkem »

Hüdrolüüs

Hüdrolüüsiks nimetatakse keemilist reaktsiooni, mille käigus lõhustuvad molekuli keemilised sidemed veega reageerides.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Hüdrolüüs · Näe rohkem »

Hüdropürolüüs

Hüdropürolüüs on orgaaniliste ühendite lagunemine kõrgel temperatuuril vee juuresolekul.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Hüdropürolüüs · Näe rohkem »

Heterogeenne reaktsioon

Heterogeenne reaktsioon on keemiline reaktsioon tahke aine või vedeliku pinnal.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Heterogeenne reaktsioon · Näe rohkem »

Heterolüüs

Heterolüüs tähendab millegi jagunemist erinevateks osadeks (kr heteros 'teine, muu' + lysis 'lahustumine, jagunemine').

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Heterolüüs · Näe rohkem »

Homogeenne süsteem

Homogeenne süsteem on ainult ühest faasist koosnev süsteem.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Homogeenne süsteem · Näe rohkem »

Homolüüs

Homolüüs (kr lysis 'lahustumine, jagunemine' + homo 'võrdne, ühesugune') tähendab millegi jagunemist sarnasteks osadeks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Homolüüs · Näe rohkem »

Initsieerimisreaktsioon

Initsieerimisreaktsioon ehk keemilise reaktsiooni initsieerimine on esmane keemiline reaktsioon, mis reaktsiooni keskkonnas moodustab aktiivsed osakesed.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Initsieerimisreaktsioon · Näe rohkem »

Intermediaat

Intermediaat on keemilises protsessis esinev vaheühend, mis ei ole lähteühend ega lõppsaadus (lõpp-produkt), kuid mida reaktsiooni teel iseloomustab teatud energia miinimum.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Intermediaat · Näe rohkem »

Intramolekulaarne reaktsioon

Intramolekulaarne reaktsioon (ehk sisemolekulaarne reaktsioon) on keemiline protsess, mis toimub ühe kindla molekuli siseselt, seejuures saab see võimalikuks tänu selle molekuli spetsiifilisele struktuurile.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Intramolekulaarne reaktsioon · Näe rohkem »

Ioonreaktsioon

Ioonreaktsioon on ioonidevaheline reaktsioon lahuses, mis kulgeb gaasilise aine, sademe või nõrga elektrolüüdi tekke suunas.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Ioonreaktsioon · Näe rohkem »

Isomerisatsioon

Keemias tähendab isomerisatsioon aine molekulis aatomite omavahelist ümberpaiknemist, nii et moodustub uus molekul täpselt nendestsamadest aatomitest.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Isomerisatsioon · Näe rohkem »

Kaltsineerimine

Kaltsineerimine on tahke aine (enamasti mingi maavara) lagundamine kuumutamise teel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kaltsineerimine · Näe rohkem »

Karbanioon

Karbanioon on teatud tüüpi orgaanilises reaktsioonis esinev aktiivne intermediaat (väga reaktsioonivõimeline ja lühiealine), milles süsiniku aatomil on vaba elektronpaar ja negatiivne laeng.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Karbanioon · Näe rohkem »

Karbokatioonid

butüülkatioon (planaarne geomeetria) Karbokatioonid ehk karbkatioonid on orgaaniliste ühendite reaktsioonides esinevad lühiealised ebastabiilsed intermediaadid, millel on positiivne laeng süsiniku aatomil.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Karbokatioonid · Näe rohkem »

Katalüüs

Katalüüs on keemilise reaktsiooni kiiruse muutus tänu reaktsioonis osalevale spetsiifilisele lisandile, mida nimetatakse katalüsaatoriks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Katalüüs · Näe rohkem »

Käärimine

Käärimine ehk fermentatsioon ehk fermenteerumine (ka anaeroobne glükolüüs) on teatud tüüpi organismide (bakterite ja pärmseente) ainevahetusprotsess, mis toimub anaeroobses (hapnikuvabas keskkonnas) ühenditeni, mille edasine oksüdatsioon saab toimuda ainult hapniku osalusel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Käärimine · Näe rohkem »

Kõrvalreaktsioon

Kõrvalreaktsioon (side reaction) on soovimatu keemiline reaktsioon, mis vähendab sünteesiprodukti saagist või moonutab klassikalise keemilise analüüsi tulemust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kõrvalreaktsioon · Näe rohkem »

Kõrvalsaadus

Kõrvalsaadus ehk kõrvalprodukt (ingl. coproduct või by-product) on põhisaaduse valmistamise või tootmise käigus vältimatult moodustuv saadus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kõrvalsaadus · Näe rohkem »

Keemiaseadused

Keemiaseadused on keemiavaldkonnaga seotud loodusseadused.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiaseadused · Näe rohkem »

Keemiatööstus

Keemiatööstusettevõte Rütgers Chemicals Keemiatööstus on tööstusharu, kus rakendatakse keemiatehnoloogiat, selleks et keemilise ümbertöötlemise kaudu muuta toorained (nafta, maagaas, õhk, vesi, metallid, mineraalid ja looduslikud orgaanilised materjalid) mitmesugusteks produktideks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiatööstus · Näe rohkem »

Keemiatehnoloogia

Keemiatehnoloogia (ka keemiline tehnoloogia, inglise chemical technology, chemical engineering) on teadus tooraine keemilisest töötlemisest tarbeaineteks (nt kaupadeks) ja tootmisvahenditeks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiatehnoloogia · Näe rohkem »

Keemiline aine

Keemiline aine on aine, mille molekulidel on ühesugune koostis ja struktuur või mis koosneb ühe keemilise elemendi vabadest aatomitest.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline aine · Näe rohkem »

Keemiline kineetika

Keemiliste reaktsioonide kiirused varieeruvad suures ulatuses. Need võivad toimuda plahvatuslikult, kuid võivad võtta aega ka aastaid, nagu näiteks metallide oksüdeerumine atmosfääris. Keemiline kineetika on füüsikalise keemia haru, mis tegeleb keemiliste protsesside kiiruste ja kulu uurimisega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline kineetika · Näe rohkem »

Keemiline plahvatus

Keemiline plahvatus on keemilise reaktsiooniga kaasnev ülikiire energia vabanemine, mis põhjustab plahvatuse.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline plahvatus · Näe rohkem »

Keemiline süntees

Keemiline süntees on vajaliku saaduse saamiseks kasutatav keemiline reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja füüsikaliste protseduuride rakendamisega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline süntees · Näe rohkem »

Keemiline side

Keemiline side on side, mis ühendab aatomeid üksteisega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline side · Näe rohkem »

Keemiline tasakaal

Keemiline tasakaal on keemilise süsteemi püsiv olek, mis saabub pöörduva keemilise reaktsiooni kulgemise tulemusena.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Keemiline tasakaal · Näe rohkem »

Kelaatumine

Vees on sageli EDTA-nimeline ühend moodustunud metallikelaadi; joonisel tähistab "M" suvalist metalliiooni Kelaatumine on keemiline reaktsioon, mille tagajärjel tekivad kompleksühendid, mida nimetatakse kelaatideks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kelaatumine · Näe rohkem »

Kemoselektiivsus

Kemoselektiivsus (kemoselektiivne reaktsioon) on ühe keemilise reaktsiooni valdav realiseerumine teiste võimalike reaktsioonidega võrreldes.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kemoselektiivsus · Näe rohkem »

Kemosorptsioon

Kemosorptsioon on gaasi, vedeliku või mõne nende komponendi neeldumine vedelikus või kogunemine tahke aine pinnale keemilise reaktsiooni tulemusena, seega uute keemiliste sidemete moodustumise läbi.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kemosorptsioon · Näe rohkem »

Kondensatsioonireaktsioon

Kahe aminohappe molekuli kondensatsioon peptiidsideme (punane) moodustumisega Dieckmanni kondensatsioonireaktsioon Kondensatsioonireaktsioon on keemiline reaktsioon, milles kaks orgaanilise aine molekuli ühinevad produktiks, kusjuures reaktsiooni kõrvalsaaduseks on mingi väike molekul, näiteks vesi, vesinikkloriid, metanool või äädikhape.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kondensatsioonireaktsioon · Näe rohkem »

Konsekutiivsed reaktsioonid

Järjestikuste reaktsioonide näide: kontsentratsioonide muutus ajas - lähteühend A (roheline), vaheprodukt B (sinine), lõpp-produkt C (punane) ja B+C (punktiir) Konsekutiivsed reaktsioonid ehk jadareaktsioonid ehk järjestikused reaktsioonid (consecutive reactions) on keemilised reaktsioonid, milles esmase reaktsiooni stabiilne produkt on lähteühendiks teisele reaktsioonile.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Konsekutiivsed reaktsioonid · Näe rohkem »

Kontsentratsioon

Keemias ja tehnoloogias on kontsentratsioon suurus, mis iseloomustab komponentide arvulist vahekorda lahuses või segus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kontsentratsioon · Näe rohkem »

Konversioon (keemia)

Konversioon on aine muundamine keemilises reaktsioonis, kus lähteaine(te)st saadakse produkt või vaheprodukt.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Konversioon (keemia) · Näe rohkem »

Kooskõlareaktsioon

Kooskõlareaktsioon (concerted reaction) tähendab sellist keemilist reaktsiooni, milles kõik keemiliste sidemete katkemised ja uute keemiliste sidemete moodustumised toimuvad ühes reaktsiooni staadiumis.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kooskõlareaktsioon · Näe rohkem »

Korrosioon

Korrodeerunud duralumiinium pärast lühiajalist leotamist soolases vees. Roostetamine ehk korrosioon ehk korrodeerumine (inglise corrosion) on keemilise aine, kivimi, koe või materjali, enamasti metalli, osaline häving keskkonnas toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Korrosioon · Näe rohkem »

Krakkimine

Krakkimine on nafta või naftafraktsioonide destruktiivne töötlemine kõrgel temperatuuril kergete fraktsioonide saagise suurendamiseks või kvaliteedi parandamiseks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Krakkimine · Näe rohkem »

Kuivdestillatsioon

Kuivdestillatsioon (ka: kuivdestilleerimine) tähendab tahke materjali kuumutamist, et saada vedelad ja/või gaasilised (võivad edasi kondenseeruda) saadused.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Kuivdestillatsioon · Näe rohkem »

Lagunemisreaktsioon

Lagunemisreaktsioon on keemiline reaktsioon, milles aine laguneb kaheks või enamaks aineks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Lagunemisreaktsioon · Näe rohkem »

Lahus

Keedusoola (NaCl) lahustamine vees Lahus on kahest või enamast ainest koosnev homogeenne süsteem.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Lahus · Näe rohkem »

Liitumispolümerisatsioon

Liitumispolümeriastsioon: vinüülkloriidi polümerisatsioon Liitumispolümerisatsioon on polümerisatsioon, milles monomeeri molekulide liitumise tulemusena moodustuvad polümeersed molekulid ilma kõrvalproduktideta.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Liitumispolümerisatsioon · Näe rohkem »

Liitumisreaktsioon

Liitumisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, milles kaks või enam molekuli ühinevad üheks suuremaks molekuliks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Liitumisreaktsioon · Näe rohkem »

Markovnikovi reegel

Markovnikovi reegli (ehk Markovnikovi seaduspärasuse) järgi toimub orgaanilises keemias polaarse või polariseeritava molekuli Eδ+–Zδ– liitumine alkeenidele või alküünidele.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Markovnikovi reegel · Näe rohkem »

Mitmekomponentne reaktsioon

Mitmekomponentne reaktsioon on keemiline protsess, milles osaleb kolm või enam lähteühendit (komponenti), mis moodustavad ühe produkti.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Mitmekomponentne reaktsioon · Näe rohkem »

Molekul

Molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Molekul · Näe rohkem »

Molekulaarsus

Molekulaarsuseks nimetatakse keemias elementaarreaktsioonis põrkuvate osakeste (aatomite, molekulide, ioonide, radikaalide) arvu, st ühes reaktsiooni elementaarstaadiumis osalevate osakeste arvu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Molekulaarsus · Näe rohkem »

Neutralisatsioon

Keemiline neutralisatsioon (ehk neutraliseerimine) tähendab happe ja aluse vahelist reaktsiooni, mille tulemusel keskkond muutub neutraalseks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Neutralisatsioon · Näe rohkem »

Nimelised reaktsioonid

Nimelised reaktsioonid keemias on need reaktsioonid, mis on saanud tuntuks selle esmakirjeldaja(te) nime järgi.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Nimelised reaktsioonid · Näe rohkem »

Nukleofiilne asendusreaktsioon

Nukleofiilne asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus vaba elektronpaari omav reagent – nukleofiil – atakeerib substraadi molekuli, millel on elektronodefitsiitne tsenter, ning tulemusena substraadi molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Nukleofiilne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Oksüdatsioon

Oksüdatsioon on laiemas mõttes keemiline protsess, mille käigus aine loovutab elektrone ehk oksüdeerub.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Oksüdatsioon · Näe rohkem »

Oligomerisatsioon

Oligomerisatsiooniks nimetatakse keemilist reaktsiooni, milles monomeer konverteeritakse madala polümerisatsiooniastmega produktiks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Oligomerisatsioon · Näe rohkem »

Orgaaniline reaktsioon

Orgaaniline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles osalevad orgaanilised ühendid, üks või enam.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Orgaaniline reaktsioon · Näe rohkem »

Orgaaniline süntees

Orgaaniline süntees on orgaanilise ühendi (produkti) saamiseks kasutatav orgaaniline reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja füüsikaliste protseduuride rakendamisega.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Orgaaniline süntees · Näe rohkem »

Organokatalüüs

Organokatalüüs tähendab keemilise reaktsiooni kiiruse tõstmist madalmolekulaarse orgaanilise ühendiga, mille molekul sisaldab mittemetalset heteroaatomit.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Organokatalüüs · Näe rohkem »

Paralleelreaktsioonid

Paralleelreaktsioonid ehk konkureerivad reaktsioonid (competing reactions) on samaaegselt kulgevad keemilised reaktsioonid, millel on vähemalt üks ühine lähteaine.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Paralleelreaktsioonid · Näe rohkem »

Pöördumatu reaktsioon

Pöördumatu reaktsioon on reaktsioon, mille puhul lähteaine reageerimisel tekkinud saadused omavahel ei reageeri.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Pöördumatu reaktsioon · Näe rohkem »

Pöörduv reaktsioon

Pöörduv reaktsioon on keemiline reaktsioon, mis toimub samaaegselt kahes suunas (otse- ja vastassuunas; edasi ja tagasi).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Pöörduv reaktsioon · Näe rohkem »

Pürolüüs

Pürolüüs on aine muundumine kõrgel temperatuuril ilma õhu juurdepääsuta (või vähese õhu juuresolekul).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Pürolüüs · Näe rohkem »

Põlemine

Põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasnevad intensiivne soojuse eraldumine, reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus ja harilikult ka valgusnähtused (leek).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Põlemine · Näe rohkem »

Peritsükliline reaktsioon

Peritsükliline reaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mida iseloomustab keemiliste sidemete kooskõlastatud ümberpaigutus, nii et tekib tsükliline siirdeseisund.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Peritsükliline reaktsioon · Näe rohkem »

Plasma

elementidest plasma koosneb. Füüsikas ja keemias tähendab plasma agregaatolekut, mis sarnaneb gaasiga, kuid kus teatud hulk osakestest on ioniseeritud.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Plasma · Näe rohkem »

Polükondensatsioon

Karbamiidvaik saadakse karbamiidi ja metanaali polükondensatsioonil Polükondensatsioon on polümeeride või polükondensaatide saamine ühest või mitmest monomeerist, mis sisaldavad erinevaid funktsionaalseid rühmi (näiteks –COOH, –OH, –NH2).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Polükondensatsioon · Näe rohkem »

Polümerisatsioon

Stüreeni polümerisatsioon Polümerisatsioon ehk polümeerumine ehk polümeriseerumine on keemiline protsess, milles madalmolekulaarse ühendi (monomeeri M) molekulid ühinevad üksteisega moodustades kõrgmolekulaarse (makromorekulaarse) ühendi, milles üksteisele järgnevalt (lineaarsete ahelatega polümeer) või hargnevalt (hargnevate ahelatega polümeer) on keemiliselt seotud väga suur arv monomeerile vastavaid elementaarlülisid: nM → (-M)n– Täielikus molekulaarvalemis esinevad lisaks polümeersele põhiahelale ka otsmised rühmad.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Polümerisatsioon · Näe rohkem »

Protoneerimine

Keemias tähendab protoneerimine (ka protoonimine) vesinikiooni ehk prootoni H+ liitumist mingi aatomi, molekuli või iooniga.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Protoneerimine · Näe rohkem »

Radikaalreaktsioon

Radikaalreaktsioon (ehk vaba radikaal reaktsioon) on keemiline reaktsioon, mille käigus osalevad väga reaktsioonivõimelised vabad radikaalid kui intermediaadid.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Radikaalreaktsioon · Näe rohkem »

Rõhk

Rõhk on füüsikaline suurus, mis võrdub pinnale risti mõjuva jõu ja pindala suhtega: p.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Rõhk · Näe rohkem »

Reagent

Reagendid (reaktiivid) laborikapis Reagent on keemiline aine või ioon, mis võtab osa keemilisest reaktsioonist, on üks reaktsiooni lähteainetest, ja kasutatakse ära reaktsiooni käigus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reagent · Näe rohkem »

Reaktsiooni kiirus

Raua roostetamine on aeglane reaktsioon. Puuokste põlemine on kiirelt toimuv reaktsioon. Reaktsiooni kiirus on keemias reaktsioonis osaleva aine kontsentratsiooni muutus ajaühikus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reaktsiooni kiirus · Näe rohkem »

Reaktsiooni mehhanism

Reaktsiooni mehhanism on kogu keemilise reaktsiooni (brutoreaktsiooni) olemuse kirjeldus kõikide üksteisele järgnevate elementaarreaktsioonide kaudu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reaktsiooni mehhanism · Näe rohkem »

Reaktsioonikoordinaat

Keemias on reaktsioonikoordinaat abstraktne ettekujutus reaktsiooni kulgemise teest lähteainetelt produktideni.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reaktsioonikoordinaat · Näe rohkem »

Reaktsioonivõrrand

Reaktsioonivõrrand ehk keemiline võrrand on keemilise reaktsiooni üleskirjutus, mis näitab reaktsioonis osalevaid aineid (lähteaineid ja saadusi) ja nende osakeste arvu (või arvude suhet).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reaktsioonivõrrand · Näe rohkem »

Redoksreaktsioon

Redoksreaktsioon ehk redutseerumis-oksüdeerumisreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus aatom (või ioon) liidab või loovutab elektrone.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Redoksreaktsioon · Näe rohkem »

Reduktsioon (keemia)

Reduktsioon ehk redutseerumine (vananenud termin: taandamine) on redoksreaktsiooni käigus oksüdeerijaga toimuv protsess, mis seisneb selles, et ta liidab endaga elektrone.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Reduktsioon (keemia) · Näe rohkem »

Regioselektiivsus

Regioselektiivsus (regioselektiivne reaktsioon) on keemilise sideme valikuline moodustumine või katkemine valdavalt ühes suunas (teatud aatomi juures), nii et saadakse põhiliselt üks struktuuriisomeer teiste võimalike isomeersete produktidega võrreldes.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Regioselektiivsus · Näe rohkem »

Saagis

Saagis ehk reaktsioonisaagis tähendab keemilise üksikprotsessi või mitme etapi summaarset saaduse saamise efektiivsust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Saagis · Näe rohkem »

Sadestamine (keemia)

Keemias tähendab sadestamine või sadenemine lahuses tahke faasi (sademe) moodustumist keemilise reaktsiooni tagajärjel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Sadestamine (keemia) · Näe rohkem »

Süsinik

allotroopi: a) teemant, b) grafiit, c) heksagonaalne teemant, d) C60 fullereen, e) C540, f) C70, g) amorfne süsinik ja h) süsiniknanotoru. Süsinik (keemiline tähis C) on mittemetalliline keemiline element järjenumbriga 6.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Süsinik · Näe rohkem »

SE

SE või Se või se on lühend, mis võib tähendada järgmist.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja SE · Näe rohkem »

Segu

Segu on kahe või enama aine koosesinemine, kus komponendid pole omavahel keemiliselt ühinenud; ühtlasi ka erilaadsete ainete mehaanilise segamise või segunemise tulemus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Segu · Näe rohkem »

Selektiivsus (keemia)

Selektiivsus keemias on seotud enamasti selektiivreaktsioonidega, see on valikuliselt toimuvate reaktsioonidega, milles saadakse põhiliselt üks produkt mitmest võimalikust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Selektiivsus (keemia) · Näe rohkem »

Sidestusreaktsioon

Sidestusreaktsiooni (ingl Coupling reaction) nimetust kasutatakse orgaanilises keemias mitmesuguste C–C sideme tekitamise reaktsioonide korral, milles metalliaatomit sisaldava katalüsaatori toimel kaks orgaanilist fragmenti ühinevad, andes produkti R–R’.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Sidestusreaktsioon · Näe rohkem »

Siirdeseisund

Siirdeseisund ehk siirdeolek on keemilises reaktsioonis reageerivate ainete aatomitevaheliste sidemete ja konfiguratsiooni teatud ümberkujunemine piki reaktsioonikoordinaati.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Siirdeseisund · Näe rohkem »

SN1-reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN1-reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub esimest järku nukleofiilse asendusena (unimolecular (1) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja SN1-reaktsioon · Näe rohkem »

SN2 reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN2 reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub kooskõlamehhanismi järgi, s.t. teist järku nukleofiilse asendusena (bimolecular (2) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja SN2 reaktsioon · Näe rohkem »

Sommelet' reaktsioon

Urotropiin Sommelet’ reaktsioon on aldehüüdide saamise meetod, mis põhineb primaarsete halogeniidide reaktsioonil heksametüleentetraamiiniga (urotropiiniga) ja moodustuvate kvaternaarsete ammooniumsoolade järgneval hüdrolüüsil: R–CH2–Hlg + (CH2)6N4 → +Hlg– → RCHO Marcel Sommelet avaldas selle reaktsiooni 1913.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Sommelet' reaktsioon · Näe rohkem »

Soojusefekt

Soojusefekt tähendab soojuse eraldumist või neeldumist mingi protsessi käigus, see on süsteemist väljuv või sisenev energia.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Soojusefekt · Näe rohkem »

Statsionaarne olek (keemia)

Statsionaarne olek ehk püsiolek keemilise süsteemi selline olek, kui süsteemi karakteristikud on ajas muutumatud, ehkki protsess ajas jätkub.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Statsionaarne olek (keemia) · Näe rohkem »

Stöhhiomeetria

Stöhhiomeetria on keemia osa, mis käsitleb keemiliste valemite ja reaktsioonivõrrandite tuletamist ning nendel valemitel ja võrranditel põhinevaid ainehulkade arvutusi.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Stöhhiomeetria · Näe rohkem »

Stereoselektiivsus

Stereoselektiivne reaktsioon (stereoselektiivsus) on keemiline protsess, milles moodustuvad stereoisomeerid oluliselt erinevates hulkades.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Stereoselektiivsus · Näe rohkem »

Tahkis

Tahkis ehk tahke keha on keha, mis on tahkeks olekuks nimetatavas agregaatolekus.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Tahkis · Näe rohkem »

Tautomeerid

Tautomeerid on isomeersed orgaanilised ühendid, mis kergesti lähevad teineteiseks üle tasakaalulise aatomi või rühma migreerumise tõttu.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Tautomeerid · Näe rohkem »

Telomerisatsioon

Telomerisatsioon on keemiline ahelreaktsioon, mille tulemusena moodustub segu erineva liitumisastmega produktidest, milles mitme monomeeri (M) molekuli kohta ühineb reeglina üks reaktsiooniahela kasvu piiramiseks lisatud komponendi (A-B) molekul.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Telomerisatsioon · Näe rohkem »

Terminoloogia

Terminit terminoloogia on tarvitatud nelja mõiste tähistajana.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Terminoloogia · Näe rohkem »

Termodünaamika

Termodünaamika on füüsikaharu, mille uurimisobjektiks on soojus kui energiaülekandevorm ning selle seos töö ja siseenergiaga.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Termodünaamika · Näe rohkem »

Termodünaamiline versus kineetiline kontroll

Termodünaamiline vs.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Termodünaamiline versus kineetiline kontroll · Näe rohkem »

Termokeemiline muundamine

Termokeemiline muundamine (thermochemical conversion) tähendab keemiatehnoloogias mingi toorme kõrgel temperatuuril töötlemist, mille käigus tahked või vedelad ained muundatakse väärtuslikeks tahketeks, vedelateks või gaasilisteks saadusteks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Termokeemiline muundamine · Näe rohkem »

Termolüüs

Termolüüs ehk termiline lagundamine on protsess, milles aine kõrge temperatuuri toimel laguneb kaheks või enamaks aineks.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Termolüüs · Näe rohkem »

Testreaktsioon

Testreaktsioon ehk keemiline test on kiire ja lihtne kvalitatiivne või poolkvantitatiivne analüütiline protseduur, milles kasutatakse probleemist tulenevalt teatud spetsiifilist reagenti.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Testreaktsioon · Näe rohkem »

Tsüklisatsioon

Tsüklisatsioon või tsükliseerimine on enamasti orgaaniline reaktsioon, mille tulemusena moodustub tsüklilise struktuuriga ühend, see tähendab mingi hulk aatomeid ühineb, nii et saadakse suletud ring ehk tsükkel.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Tsüklisatsioon · Näe rohkem »

Tuumareaktsioon

Tuumareaktsioon on kahe aatomituuma või elementaarosakese ja aatomituuma kokkupõrge, mille tulemusena tekivad uued aatomituumad ja/või elementaarosakesed.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Tuumareaktsioon · Näe rohkem »

Vedelik

Vedelik on üks neljast aine agregaatolekust.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Vedelik · Näe rohkem »

Vesinik

Vesinik on keemiline element järjenumbriga 1.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Vesinik · Näe rohkem »

Zaitsevi reegel

Zaitsevi reegel on reegel, mis ütleb, et aluse poolt industreeritud elimineerimisreaktsioon annab eelistatult suurema asendatusega produkti ehk reaktsiooniproduktides domineerib rohkem alküülrühmi sisaldav alkeen.

Uus!!: Keemiline reaktsioon ja Zaitsevi reegel · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Keemiline protsess.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »