Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Installi
Kiiremini kui brauser!
 

Määrsõna

Index Määrsõna

Määrsõna ehk adverb on täistähenduslik muutumatu sõna, mis märgib tegevuse või omaduse laadi, iseloomu, tegevuse aega, kohta, viisi; omaduse määra või hulka.

23 suhted: Abimäärsõna, Aeg, Arvsõna, Asemäärsõna, Asesõna, Hulk, Iseloom, Kaassõna, Määr, Määrsõna, Määrus, Nimetav kääne, Nimisõna, Omadus, Omadussõna, Omastav kääne, Rõhumäärsõna, Sõna, Seesütlev kääne, Sidesõna, Tegusõna, Väljendverb, Viis.

Abimäärsõna

Abimäärsõna ehk afiksaaladverb on lauses tegusõna juurde kuuluv muutumatu sõna, mis annab tegusõnale uue tähendusvarjundi või konkretiseerib selle tähendust.

Uus!!: Määrsõna ja Abimäärsõna · Näe rohkem »

Aeg

Ajaks nimetatakse nii sündmuste järgnevuslikku korrastatust kui ka sündmuste omavahelist kaugust selles korrastatuses.

Uus!!: Määrsõna ja Aeg · Näe rohkem »

Arvsõna

Arvsõna väljendab asjade kvantitatiivseid tunnuseid, põhiliselt arvu või järjekorda ning vastab küsimustele mitu? mitmes? Kirja võib arvsõnu panna kahel viisil – kas sõna või numbriga.

Uus!!: Määrsõna ja Arvsõna · Näe rohkem »

Asemäärsõna

Asemäärsõna e proadverb on muutumatu sõna, mis esineb lauses adverbiaalina ning viitab kontekstist selguvale ja tekstis täistähendusliku määrsõnaga tähistatavale tunnusele, noomenile või suuremale süntaktilisele üksusele või ka kõnesituatsiooni elemendile.

Uus!!: Määrsõna ja Asemäärsõna · Näe rohkem »

Asesõna

Asesõna ehk pronoomen osutab olendeile, esemeile, nähtustele, nende tunnustele või hulgale, kuid ei nimeta neid otse, nii nagu muud käändsõnad.

Uus!!: Määrsõna ja Asesõna · Näe rohkem »

Hulk

Hulga mõiste on üks nüüdisaegse matemaatika põhimõisteid.

Uus!!: Määrsõna ja Hulk · Näe rohkem »

Iseloom

Iseloom on elutingimuste mõjul kujunenud käitumislaad, mis avaldub inimese käitumises ja tegudes.

Uus!!: Määrsõna ja Iseloom · Näe rohkem »

Kaassõna

Kaassõna ehk adpositsioon kuulub lauses käändsõna juurde ja ta konkretiseerib tähendust.

Uus!!: Määrsõna ja Kaassõna · Näe rohkem »

Määr

Määr on mitmetähenduslik sõna.

Uus!!: Määrsõna ja Määr · Näe rohkem »

Määrsõna

Määrsõna ehk adverb on täistähenduslik muutumatu sõna, mis märgib tegevuse või omaduse laadi, iseloomu, tegevuse aega, kohta, viisi; omaduse määra või hulka.

Uus!!: Määrsõna ja Määrsõna · Näe rohkem »

Määrus

Määrus ehk adverbiaal on lauseliige, mis on.

Uus!!: Määrsõna ja Määrus · Näe rohkem »

Nimetav kääne

Nimetav kääne ehk nominatiiv on üks kõige tavalisemaid käändeid.

Uus!!: Määrsõna ja Nimetav kääne · Näe rohkem »

Nimisõna

Nimisõna ehk substantiiv ehk noomen (kitsamas mõttes) tähistab esemeid, olendeid, nähtusi, mõisteid jne ning vastab küsimustele kes? mis? Nimisõnad on üks noomenite (laiemas mõttes) ehk käändsõnade liike, nagu ka ase-, arv- ja omadussõnad.

Uus!!: Määrsõna ja Nimisõna · Näe rohkem »

Omadus

Kui entiteet on nii- ja niisugune, siis öeldakse, et entiteedil (näiteks isikul või ka omadusel) on omadus (ladina keeles proprietas, inglise keeles property, prantsuse keeles propriété, saksa keeles Eigenschaft) olla nii- ja niisugune.

Uus!!: Määrsõna ja Omadus · Näe rohkem »

Omadussõna

Omadussõna ehk adjektiiv (ladina keeles nomen adiectivum) väljendab asjade, olendite või nähtuste omadusi ja seisundit, vastates algvormis küsimusele missugune? Omadussõnade sõnaliiki kuuluvad sõnad, mida kasutatakse nimisõna või nimisõnafraasi täiendina sellega tähistatud asja omaduse (või ka suhte) märkimiseks, samuti öeldistäitena niisuguse omaduse preditseerimiseks asjale, mida tähistab lause alus.

Uus!!: Määrsõna ja Omadussõna · Näe rohkem »

Omastav kääne

Omastav kääne ehk genitiiv on grammatilione kääne, millega markeeritakse nimisõna täiendiks olevat nimisõna ja mis tihti väljendab omajat, ning mis vastab küsimustele "kelle?" ja "mille?".

Uus!!: Määrsõna ja Omastav kääne · Näe rohkem »

Rõhumäärsõna

Rõhumäärsõna ehk modaaladverb näitab kõneleja suhtumist, hoiakut kõneldusse, nt ometi, küllap, võib-olla, vaevalt, arvatavasti, ehk, ilmselt.

Uus!!: Määrsõna ja Rõhumäärsõna · Näe rohkem »

Sõna

Sõna on keele vähim vaba vorm, mille tunnuseks on võime esineda iseseisvalt.

Uus!!: Määrsõna ja Sõna · Näe rohkem »

Seesütlev kääne

Seesütlev kääne ehk inessiiv on sisekohakäänete hulka kuuluv kääne, mis väljendab millegi sees olemist.

Uus!!: Määrsõna ja Seesütlev kääne · Näe rohkem »

Sidesõna

Sidesõna ehk konjunktsioon on muutumatu sõna, mille ainsaks süntaktiliseks funkt­siooniks on siduda lauses moodustajaid, seejuures viimaste vormi mõjustamata.

Uus!!: Määrsõna ja Sidesõna · Näe rohkem »

Tegusõna

Tegusõna ehk verb ehk pöördsõna on sõnaliik, millesse kuuluv sõnavorm väljendab tegevust ja on lauses kõige sagedamini öeldis võib kuulub öeldise koosseisu.

Uus!!: Määrsõna ja Tegusõna · Näe rohkem »

Väljendverb

Väljendverb on tegusõna, mis koosneb käändsõna(de)st ja tegusõna(de)st.

Uus!!: Määrsõna ja Väljendverb · Näe rohkem »

Viis

Viis (tähis araabia numbrina 5, Rooma numbrina V) on naturaalarv, mis otseselt eelneb arvule 6 ja otseselt järgneb arvule 4.

Uus!!: Määrsõna ja Viis · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Adverb.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »