Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Free
Kiiremini kui brauser!
 

Nüüdismuusika mõisteid

Index Nüüdismuusika mõisteid

Siin on loetletud nüüdismuusikaga seotud mõisteid. Palun salvestada puuduv eestikeelne sõna Tõlkimist vajavate nüüdismuusika mõistete loendis.

248 suhted: ADSR, Aeg, Ajapunkt, Akord, Akustika, Alamhulk, Aleatoorika, Aleatooriline muusika, Algoritmiline komponeerimine, Allegooria, Ambitus, Amplituud, Amplituudmodulatsioon, Analoog, Analoog-digitaalmuundur, Arhitektoonika, Artikulatsioon (muusika), Atonaalne helirida, Atonaalne muusika, Atonaalsus, AudioSculpt, Avangardism (muusika), Bait, Bitikiirus, Bitonaalsus, Bitt, CD (andmekandja), Dadaism, Darmstadti koolkond, Düaad, Dünaamika (muusika), Digitaal-analoogmuundur, Digitaalne signaalitöötlus, Dimensioon, Diskreetimine, Diskreetimissagedus, Dissonantsi emantsipatsioon, Dodekafoonia, Donaueschingeni muusikapäevad, DVD, Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Eklektitsism, Ekspressionism, Ekvalaiser, Elektroakustiline muusika, Elektrooniline muusika, Faas, Faktuur (muusika), Feid, Filter, ..., Fonogramm, Formant, Futurism, Gamelan, Generatiivne kunst, Glissando, Graafiline notatsioon, Grotesk, Heli, Helikaart, Helikõrgus, Helikestus, Heliklass, Helilaine, Helimass, Heliobjekt, Helipilt, Helirida, Helisagedus, Helisalvestus, Helisüntees, Helisüsteem, Helitugevus (muusika), Helivaljus, Helivältus, Heterofoonia, Hetk, Historitsism, Hulk (muusika), Ilu, Imitatsioon (muusika), Implikatsioon, Impressionism, Improvisatsioon, Interpolatsioon, Interpreet, Intervall, Inversioon (muusika), IRCAM, Juugend, Kahendsüsteem, Kaja, Kanal, Kümnendsüsteem, Kõlar, Kõlavärvimeloodia, Kõnelaul, Kõnesüntesaator, Keskkond, Keskkonnaesteetika, Kestus, Kitš, Klaster (muusika), Kommutatiivsus, Kompositsioonimeetod, Konkreetne muusika, Konsonants, Kontuur (muusika), Kujund, Kuuldelävi, Kuulmine, Kvadrofoonia, Kvartool, Lõige, Libreto, Liides, Liikumine, Linnulaul, Live-elektroonika, Luup (muusika), Maatriks, Manerism, Markovi ahel, Max/MSP/Jitter, Mähisjoon, Mäng, Müra, Mõiste, MIDI, Mikrointervall, Mikropolüfoonia, Mikrotonaalsus, Minimalism, Minimalism (muusika), Modernism, Modulatsioon, Monofoonia, Moodul, Morfoloogia, Motiiv, Multimeedium, Muusikaanalüüs, Muusikaesteetika, Muusikainstrument, Muusikaline hulgateooria, Muusikaline objekt, Muusikaline objekt (täpsustus), Muusikaline parameeter, Muusikaline pinge, Muusikaline struktuur, Muusikaliste Eraettekannete Ühing, Muusikatarkvara, Muusikateater, Muusikavorm, Nüüdismuusika, Nõukogude kultuuripoliitika, Noodikiri, Numbernotatsioon, NYYD, NYYD Ensemble, Oktatoonika, Ooper, Operaator, Operatsioon, Originaal, Ornament, Osaheli, Osaliselt järjestatud hulk, Ostinato, Partitsell, Partituur, Pärnu Nüüdismuusika Päevad, Põhivõnkesagedus, Pentatoonika, Performance, Permutatsioon, Pikilaine, Pluralism, Polüfoonia, Polütonaalsus, Postmodernism, Posttonaalne muusika, Pro Tools, Programmeeritav loogikakontroller, Pulkpistik, Punkt, Punktmuusika, Rühm (muusika), RCA-pistikühendus, Register, Resonants, Rida (muusika), S-Video, S/PDIF, Sagedus, Sagedusmodulatsioon, Sampler, Sämpel, Sämplimine, Sümbolism, Sümfoonia, Sünkroonsus, Süntesaator, Sürrealism, SCART, Schenkeri analüüs, Seeria (muusika), Sekventser, Seriaalne meetod, Seriaalne muusika, Serialism, Sonogramm, Spatsialisatsioon, Statistika, Stereofoonia, Taktijoon, Tämber, Tõde, Teisend, Temperatsioon, Tetrakord, Tintinnabuli, Tonaalne muusika, Tonaalsus, Transformatsioon, Transponeerimine, Transpositsioon, Troop (muusika), Tsent, Universaalhulk, UPIC, Uus Viini koolkond, Uusasjalikkus, Uusbarokk, Uusklassitsism, Uuskomplekssus, Uusrenessanss, Uusvokalism, Vaikus, Varamu, Vähikäik (muusika), Väli (muusika), Võnkumine, Võrdtempereeritud häälestus, Verbaalne notatsioon, VGA, Vibraato, Vormelipõhine muusika. Laienda indeks (198 rohkem) »

ADSR

ADSR (lühend ingliskeelsetest mõistetest attack 'puhkemine', decay 'vaibumine', sustain 'kestmine', release 'katkemine') on muusikas heli amplituudi (helitugevuse) kõvera mähisjoone mudel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja ADSR · Näe rohkem »

Aeg

Ajaks nimetatakse nii sündmuste järgnevuslikku korrastatust kui ka sündmuste omavahelist kaugust selles korrastatuses.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Aeg · Näe rohkem »

Ajapunkt

Ajapunkt (inglise keeles time point, saksa keeles Zeitpunkt) ehk hetk (inglise keeles instant) ehk moment on muusika matemaatiline mudel, mille abil on võimalik omistada teatud ajahetkele arvuline väärtus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ajapunkt · Näe rohkem »

Akord

Akord (6 on klassikalises harmoonias esimese astme sekstakord, džässharmoonias aga esimese astme sekstiga akord. Džässmuusikas esineb pöörete kohta mõisted "näiline pööre" (apparent inversion) ja "valebassi akord" – akordi pööre, kus akordi põhiheli pole kõige madalam noot, vaid selleks on mingi muu akordi või hoopis akordiväline heli. Klassikalises muusikas kasutatakse tähti ka helistiku märkimiseks (suur täht tähistab mažoori ja väike minoori). Džässmuusikas aga eranditult suuri tähti, mis märgivad ära vastava akordi põhiheli. Segamini ei tohiks ajada ka tähtnimetused H ja B. Džässmuusikas tähistab B si nooti (H) ja si-bemolli tähistab Bb. Akordi muudetud helid (intervalli tähistus) kirjutatakse tavaliselt suurtähe järele paremale üles (C+5 või C 5), lisatud intervallid aga paremale alla (Cm9).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Akord · Näe rohkem »

Akustika

Akustika (kreeka sõnast akustikos ’kuulmis-’) on füüsika haru, mis uurib helinähtusi, s.o mehaaniliste lainete levimist gaasides, vedelikes ja tahkistes.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Akustika · Näe rohkem »

Alamhulk

Venni diagramm: ''A'' on ''B'' alamhulk ehk ''B'' on ''A'' ülemhulk Matemaatikas nimetatakse hulka A hulga B alamhulgaks ehk osahulgaks ehk alamsüsteemiks, kui kõik hulga A elemendid on ühtlasi hulga B elemendid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Alamhulk · Näe rohkem »

Aleatoorika

Aleatoorika (ladinakeelsest sõnast aleatorius (mängurile kuuluv; aleatorium – mängupõrgu; aleator – mängur; alea – täring, täringumäng, õnnemäng, risk, juhus, ingliskeelses traditsioonis kasutatakse samas tähenduses sõna indeterminacy) on muusika kompositsioonimeetod, mille puhul heliteose kõik või üksikud struktuurid põhinevad juhusel. Aleatoorika vastandmõisteks võib pidada predeterminatsiooni, mille puhul iga järgnev muusikaline struktuur on ranges seoses eelmisega (vt. näiteks seriaalne meetod). Heliloomingu ja interpretatsiooni praktikas räägitakse "kontrollimata aleatoorikast" ja "kontrollitud aleatoorikast". Kontrollitud aleatoorika puhul on muusikalise sündmuse toimumine üldiselt kindel, kuid üksikuna juhuslik. Kontrollimata aleatoorikat on kasutanud näiteks John Cage (1912–1992) ja Vinko Globokar (s. 1934), kontrollitud aleatoorikat Witold Lutosławski (1913–1994). Eestis cage'likus mõttes kontrollimata aleatoorika kasutamise kohta andmed puuduvad, kontrollitud aleatoorikat leiab Jaan Koha (Rondo (Aleatooriline rondo) klaverile, 1967), Arvo Pärdi (Teine sümfoonia,1966; "Musica Syllabica" kaheteistkümnele instrumendile, 1964) ja Lepo Sumera muusikas. Muusikas kasutatavaid termineid 'aleatooriline' ja 'aleatoorika' on üle kantud ka kirjandusse ja lingvistikasse.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Aleatoorika · Näe rohkem »

Aleatooriline muusika

Aleatooriline muusika on 20.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Aleatooriline muusika · Näe rohkem »

Algoritmiline komponeerimine

Algoritmiline komponeerimine on muusikas igasugune kompositsioonitehnika, mille puhul kasutatakse algoritme.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Algoritmiline komponeerimine · Näe rohkem »

Allegooria

Allegooria (kreeka keeles allegorein 'rääkima piltlikult, ülekantud tähenduses') on abstraktse mõiste kujutamine kellegi või millegi konkreetsena, näiteks isikustamise ehk personifikatsiooni kaudu, samuti sellisel võttel põhinev kirjandus- või kunstiteos.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Allegooria · Näe rohkem »

Ambitus

Ambitus (ladina sõnast ambitus) on muusikas kõrgeima ja madalaima heli intervall.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ambitus · Näe rohkem »

Amplituud

Harmoonilise võnkumise erinevad amplituudid Amplituud on ajas muutuva suuruse (signaali) maksimaalne hälve (ehk maksimaalne kaugus) tasakaaluasendist teatud ajavahemikul, mille jooksul protsess on vaadeldav statsionaarsena.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Amplituud · Näe rohkem »

Amplituudmodulatsioon

Amplituudmoduleeritud signaali spekter Amplituudmodulatsioon (lühend AM, inglise amplitude modulation) on raadio- ja sidetehnikas kõrgsagedusliku elektrivõnkumise (kandesignaali) või impulsijada mingi parameetri muutmine tunduvalt madalama sagedusega moduleeriva signaali m(t) rütmis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Amplituudmodulatsioon · Näe rohkem »

Analoog

Analoog on ese või nähtus, mida saab selle olemuslike tunnuste poolest suhestada või võrrelda mingi teise eseme või nähtusega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Analoog · Näe rohkem »

Analoog-digitaalmuundur

Analoog-digitaalmuundur (ADC) on seade, mis muudab analoogsignaali ehk pideva signaali digitaalsignaaliks ehk diskreetsesse vormi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Analoog-digitaalmuundur · Näe rohkem »

Arhitektoonika

Arhitektoonika (vanakreeka keeles ἀρχιτεκτονική ’ehituskunst’) on ehitise konstruktiivse skeemi struktuuriliste seaduspärasuste kunstiline väljendus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Arhitektoonika · Näe rohkem »

Artikulatsioon (muusika)

Artikulatsioon on muusikaline parameeter, mille väärtus esindab üksteisele järgnevate helide eraldatuse määra.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Artikulatsioon (muusika) · Näe rohkem »

Atonaalne helirida

Atonaalne helirida on muusikas helirida, milles helistik puudub.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Atonaalne helirida · Näe rohkem »

Atonaalne muusika

Atonaalne muusika on muusika, millele on iseloomulik atonaalsus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Atonaalne muusika · Näe rohkem »

Atonaalsus

Atonaalsus on muusikas tonaalsuse vastandmõiste, millega tähistatakse tonaalsuse puudumist.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Atonaalsus · Näe rohkem »

AudioSculpt

AudioSculpt on IRCAM-i poolt arendatav helitöötlusprogramm, milles lähenetakse helifaili töötlemisele visuaalselt, st.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja AudioSculpt · Näe rohkem »

Avangardism (muusika)

Avangardmuusika on mõiste, mida kasutatakse iseloomustamaks n-ö oma ajast ees olevat muusikat, mis sisaldab näiteks innovatiivseid elemente või milles sulatatakse kokku erinevaid muusikažanre.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Avangardism (muusika) · Näe rohkem »

Bait

Bait (inglise keeles byte 'hammustus, amps') on arvutites kasutatav infoühik, mis sisaldab 8 järjestatud bitti ehk 2 näksi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Bait · Näe rohkem »

Bitikiirus

Bitiedastuskiirus ehk bitikiirus (ka andmeedastuskiirus ehk andmekiirus) on telekommunikatsioonis, infotehnoloogias ja informaatikas kasutatav mõõtühik, mis väljendab, kui palju bitte teisaldatakse või töödeldakse ühe ajaühiku jooksul.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Bitikiirus · Näe rohkem »

Bitonaalsus

Bitonaalsus on muusikas kahe toonika üheaegne olemasolu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Bitonaalsus · Näe rohkem »

Bitt

---- Bitt (inglise keeles bit; lühend sõnadest BInary digiT) on informatsiooni põhiühik.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Bitt · Näe rohkem »

CD (andmekandja)

CD (inglise keeles compact disc) on andmekandjana kasutatav optiline ketas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja CD (andmekandja) · Näe rohkem »

Dadaism

Dadaism on modernistlik kirjandus- ja kunstivool, mis tekkis Esimese maailmasõja ajal Šveitsis Zürichis ning oli valitsevaks aastatel 1916–1922.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Dadaism · Näe rohkem »

Darmstadti koolkond

Darmstadti koolkonda kuulub grupp komponeerimisstiile, mille lõid Darmstadti Nüüdismuusika Suvekoolis (Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt) 1950ndate algusest kuni 1960ndate alguseni osalenud heliloojad.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Darmstadti koolkond · Näe rohkem »

Düaad

Düaad ning selle modifikatsioone.1. modifikatsioonil on kõik paarid rotatsioonipaarid;2. modifikatsioonil on üks välispaaridest translatsioonipaar;3. modifikatsioonil on sisepaar translatsioonipaar;4. modifikatsioonil on mõlemad välispaarid translatsioonipaarid;5. modifikatsioonil on üks sisepaar ja üks välispaar translatsioonipaar.Kahest lülist ja kolmest translatsioonipaarist koosnev ahel pole düaad. Düaad (inglise keeles binary link) ehk kahehaarmeline grupp on mehhanismi elementaarne struktuurigrupp, mis koosneb kahest lülist ja kolmest kinemaatilisest paarist.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Düaad · Näe rohkem »

Dünaamika (muusika)

Dünaamika (kreeka keeles dynamikos – jõusse puutuv, jõu-) on muusikas kitsamalt õpetus helitugevuse muutumisest ning laiemalt muusikas toimuvatest muutumisprotsessidest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Dünaamika (muusika) · Näe rohkem »

Digitaal-analoogmuundur

Digitaal-analoogmuundur (inglise keeles digital-analog converter, lühendina DAC) on elektrotehnikas seade, mis muundab digitaalsignaali analoogsignaaliks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Digitaal-analoogmuundur · Näe rohkem »

Digitaalne signaalitöötlus

Digitaalne signaalitöötlus ehk digitaalsignaalitöötlus (ingl digital signal processing, lühendina DSP) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond, mis pakub teooriat, meetodeid ja vahendeid digitaalsignaalide analüüsiks ja töötlemiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Digitaalne signaalitöötlus · Näe rohkem »

Dimensioon

Dimensioon on valem, mis määrab kindlaks füüsikalise suuruse seose valitud suuruste süsteemi põhisuurustega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Dimensioon · Näe rohkem »

Diskreetimine

Analoogsignaali diskreetimise tulemused (diskreedid mõõtepunktides) on kujutatud püstnooltega Diskreedihoidelülituse läbinud diskreetsignaal Diskreetimine (ingl discretization) on matemaatikas protsess, mis seisneb pidevate funktsioonide, matemaatiliste mudelite ja muutujate asendamises nende järjestikuste üksikväärtustega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Diskreetimine · Näe rohkem »

Diskreetimissagedus

Analoogsignaali diskreetimisel saadakse rida üksikväärtusi – diskreete Diskreetimissagedus ehk näiduvõtusagedus ehk sämplimissagedus (ingl sampling rate, sampling frequency) on sagedus, mis määrab pideva signaali diskreetimisel saadud üksikväärtuste – diskreetide – arvu sekundis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Diskreetimissagedus · Näe rohkem »

Dissonantsi emantsipatsioon

Dissonantsi emantsipatsioon on muusikas Arnold Schönbergi kasutatud mõiste, mille kohaselt hinnang muusika konsoneerivusele või dissoneerivusele ei ole absoluutne, vaid ajalooline.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Dissonantsi emantsipatsioon · Näe rohkem »

Dodekafoonia

Dodekafoonia (kreeka keelest dodeka, kaksteist + phone, hääl) ehk kaksteisttoontehnika ehk kaksteisthelitehnika ehk helikõrguste serialism on muusika kompositsioonimeetod, mille põhiliseks omaduseks on kaheteistkümne võrdtempereeritud häälestuses heli võrdne kasutamine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Dodekafoonia · Näe rohkem »

Donaueschingeni muusikapäevad

Pierre Boulez 2008. aasta Donaueschingeni muusikapäevadel Donaueschingeni muusikapäevad (Donaueschinger Musiktage) on nüüdismuusika festival, mis toimub oktoobrikuus väikeses Donaueschingeni linnas Saksamaal.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Donaueschingeni muusikapäevad · Näe rohkem »

DVD

DVD (inglise Digital Versatile Disc – digitaaluniversaalplaat; Digital Video Disc – digitaalvideoketas) on tavalist CD-d meenutav optiline andmekandja, mis on võimeline salvestama rohkem andmeid kui tavaline CD, kuna ta kasutab lühema lainepikkusega laserit.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja DVD · Näe rohkem »

Eesti Arnold Schönbergi Ühing

Eesti Arnold Schönbergi Ühing on 22.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Eesti Arnold Schönbergi Ühing · Näe rohkem »

Eklektitsism

Eklektitsism (kr eklektikos 'väljavaliv') ehk eklektika on filosoofias, usulistes õpetustes, kunstis jm rakendatav erinevate vaadete, tõekspidamiste ja hinnangute ning stiilide ja laadide ühendamine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Eklektitsism · Näe rohkem »

Ekspressionism

August Macke. Daam rohelise jakiga. 1913 Franz Marc. "Sinine hobune" I. 1914 Ekspressionism (prantsuse keeles expression, väljendus, ilme, ladina keeles expressio, 'väljapigistamine') on enne Esimest maailmasõda eelkõige Saksamaal ja Austrias sündinud kõiki kauneid kunste hõlmav modernistlik kunstivool, mille esindajate loomingut iseloomustab süvendatud huvi inimese hinges toimuvate tormiliste protsesside ja nende väljendamise vastu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ekspressionism · Näe rohkem »

Ekvalaiser

Ekvalaiser ehk tasandi (ingl equalizer, equaliser) on sagedusfiltrite süsteem, mis võimaldab suurendada või vähendada võimendust helisagedusala kitsastes ribades ja on mõeldud.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ekvalaiser · Näe rohkem »

Elektroakustiline muusika

Elektroakustiline muusika on muusika, mille loomiseks, muutmiseks või reprodutseerimiseks on kasutatud elektroonilisi vahendeid, kaasaarvatud arvutitarkvara ja -riistvara.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Elektroakustiline muusika · Näe rohkem »

Elektrooniline muusika

Telharmonium, Thaddeus Cahill 1897 Elektrooniline muusika, ka elektronmuusika, on muusika, mille loomiseks või interpreteerimiseks on vajalikud elektroonilised muusikainstrumendid või laiemalt elektrooniline muusikatehnoloogia ja mille esitamiseks on vajalik helivõimendus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Elektrooniline muusika · Näe rohkem »

Faas

Faas ehk võnkefaas on füüsikas harmoonilist võnkumist kirjeldava funktsiooni argument (sõltumatu muutuja), mida loetakse kokkuleppelisest alghetkest ehk nullpunktist.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Faas · Näe rohkem »

Faktuur (muusika)

Faktuur (inglise keeleruumis ka tekstuur, saksa keeles pigem Satz või Tonsatz) on muusikas üldmõiste, mida kasutatakse muusikalise struktuuri vertikaalse mõõtme tähenduses.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Faktuur (muusika) · Näe rohkem »

Feid

Feid (inglise fade) on helitöötluses ühtlane heli valjuduse tõus või langus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Feid · Näe rohkem »

Filter

Filter on seade, millegi (nt aine, kiirguse) puhastamiseks või sellest mingi osa eraldamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Filter · Näe rohkem »

Fonogramm

Fonogramm ehk helisalvestis ehk heliülesvõte on helisalvestuse tulemus, mis valmib muusikaproduktsiooni, raadio- või televisiooniülesvõtte, looduse või inimkeskkonna konkreetsete helide salvestamise või muu helisalvestuse käigus fonogrammitootja algatusel ja vastutusel ning on salvestatud helikandjale.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Fonogramm · Näe rohkem »

Formant

Formant (inglise keeles formant) on akustikas osaheli, mis on resonantsi tõttu võimendunud (James Jeans, 1938).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Formant · Näe rohkem »

Futurism

Futurism (ladina keeles futurum – tulevik) on 1909.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Futurism · Näe rohkem »

Gamelan

Gamelan on Indoneesias (peamiselt Bali ja Jaava saarel) kasutatav kindla olemusega intrumentide kogum ehk ansambel, milles on esindatud metallofonid, ksülofonid, trummid ja gongid; bambusflöödid, poognaga mängitavad ja näppe-keelpillid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Gamelan · Näe rohkem »

Generatiivne kunst

Generatiivne kunst on kunst, mis on loodud, komponeeritud või konstrueeritud algoritmiliselt.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Generatiivne kunst · Näe rohkem »

Glissando

Glissando (itaalia keeles 'libisemine') on pillimängutehnika, kus pillil libisetakse mingil kindlal helil peatumata ühelt helilt teisele üles või alla suunas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Glissando · Näe rohkem »

Graafiline notatsioon

Graafiline notatsioon on muusika noodikiri, milles muusika ülesmärkimiseks kasutatakse mittetraditsioonilisi sümboleid ja teksti.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Graafiline notatsioon · Näe rohkem »

Grotesk

Grotesk (itaalia keeles grottesco.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Grotesk · Näe rohkem »

Heli

Heli on elastses keskkonnas leviv elastsuslaine (gaasis või vedelikus – pikilaine, tahkes – ka ristlaine), mida on võimalik kuulda.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Heli · Näe rohkem »

Helikaart

Helikaart on arvuti laienduskaart, mille ülesandeks on väljastada ja vastu võtta helisignaale, järgides arvutiprogrammide juhiseid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helikaart · Näe rohkem »

Helikõrgus

Helikõrgus on muusikas heli kokkuleppeline väärtus, mis on sõltuvuses helisagedusest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helikõrgus · Näe rohkem »

Helikestus

Helikestus (inglise keeles duration, saksa keeles Tondauer) on muusikas heli absoluutne kestus, mida mõõdetakse aja mõõtühikutes.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helikestus · Näe rohkem »

Heliklass

Heliklass, ka helikõrgusklass (inglise keeles pitch class) on muusikas hulk helisid, mis asetsevad ühe või mitme oktavi kaugusel üksteisest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Heliklass · Näe rohkem »

Helilaine

Helilaine on tahkes, vedelas või gaasilises keskkonnas leviv deformatsioonilaine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helilaine · Näe rohkem »

Helimass

Helimass (inglise keeles sound mass), ka kõlamass (saksa keeles Klangmasse), kõlakogum (inglise keeles sound collective), kõlakompleks (inglise keeles sound complex), helivihm (inglise keeles tone shower), helihulk (inglise keeles sound crowd), helipilv (inglise keeles sound cloud), on muusikas tajutava helikõrgusega helidest ja/või müradest koosnev muusikaline struktuur.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helimass · Näe rohkem »

Heliobjekt

Heliobjekt (prantsuse keeles objet sonore) on muusikas prantsuse helilooja Pierre Schaefferi kontseptsiooni kohaselt algsest helitekitajast sõltumatu heli.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Heliobjekt · Näe rohkem »

Helipilt

Helipilt ehk kõlapilt (inglise sound, kõnekeeles saund) on helile, pillile, helisalvestisele, ansamblile jne iseloomulik, äratuntav kõla.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helipilt · Näe rohkem »

Helirida

Helirida (inglise keeles scale, saksa keeles Tonleiter) on muusikas helide helikõrguslik järjestus helisüsteemi piires.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helirida · Näe rohkem »

Helisagedus

Helisagedus on elastse keskkonna mehaanilise võnkumise sagedus, mille puhul võnkumist tajutakse helina.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helisagedus · Näe rohkem »

Helisalvestus

Helisalvestus on audiosignaalide salvestamine helikandjale.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helisalvestus · Näe rohkem »

Helisüntees

Helisüntees on muusikas elektroonilisest signaalist heli loomine ja/või töötlemine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helisüntees · Näe rohkem »

Helisüsteem

Helisüsteem on muusikas erinevate ajastute ja kultuuride heliridades kasutust leidvate kindla kõrgusega muusikaliste helide potentsiaalne hulk.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helisüsteem · Näe rohkem »

Helitugevus (muusika)

Helitugevus on muusikas üks heli omadustest, mis on seotud psühhofüüsika mõistega helivaljus ning füüsika mõistega heliintensiivsus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helitugevus (muusika) · Näe rohkem »

Helivaljus

Helivaljus on akustikas heliaistingu subjektiivne mõõt, mis väljendab heli kõrvaga tajutavat valjust.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helivaljus · Näe rohkem »

Helivältus

Helivältus ehk noodivältus ehk noodi väärtus (inglise keeles Note value, saksa keeles Notenwert) on muusikas heli või vaikuse suhteline kestus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Helivältus · Näe rohkem »

Heterofoonia

Heterofoonia on muusikas mitmehäälse faktuuri tüüp, mille puhul kõlavad üheaegselt sama meloodia pisut erinevad variandid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Heterofoonia · Näe rohkem »

Hetk

Hetk ehk silmapilk ehk moment ehk viiv on tavakeeles täpselt määratlemata lühike ajavahemik, mida neuropsühholoogias mõistetakse kui subjektiivset oleviku tunnetamiseks vajalikku ajavahemikku, mida inimene väljendab sõnaga 'nüüd'.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Hetk · Näe rohkem »

Historitsism

Thomas Cole'i maal “Arhitekti unelmate maailm” (1840) Historitsistlik villa, mis asub Bitterfeldis. Château Frontenac Kanada linnas Québecis, mis valmis aastal 1893. Eleuterio Pagliano kujutab oma 1880. aasta neorokokoolikul maalil 18. sajandi vaatepilti, kus geograafiat õpetatakse gloobuse abil. Historitsism (kreeka keeles historia 'ajalugu') on peamiselt arhitektuuris ja maalikunstis esinenud möödunud ajastute kunstistiilide ajaloolist taasteket kujutanud ja matkinud kunstisuund 19. sajandil ja 20.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Historitsism · Näe rohkem »

Hulk (muusika)

Hulk (inglise keeles set) on muusikas ühte tüüpi muusikaliste objektide, näiteks ühe muusikalise parameetri (näiteks heliklassi, helivältuse, helikestuse, helitugevuse, tämbri vms) väärtuste kogum ehk seeria.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Hulk (muusika) · Näe rohkem »

Ilu

Asuriit Paabulind Tadž Mahal Ilu on tajutava objekti (isiku, olendi, eseme, vaatepildi, helikombinatsiooni vm) omadus või omaduste kombinatsioon, mis tekitab meeldiva aistingu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ilu · Näe rohkem »

Imitatsioon (muusika)

Imitatsioon on muusika kompositsioonimeetod, mille puhul ühes hääles leiduvat motiivi või teemat jäljendatakse teises hääles.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Imitatsioon (muusika) · Näe rohkem »

Implikatsioon

Implikatsioon ehk materiaalne implikatsioon on tõeväärtuste algebras ehk loogikaalgebras binaarne tehe, mille tulem on väär parajasti siis, kui tehte esimene operand on tõene ja teine operand on väär. Implikatsiooni saab tähistada järgnevalt.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Implikatsioon · Näe rohkem »

Impressionism

Claude Monet - "Impressioon. Tõusev päike" (1872), Õli lõuendil, 48*63 cm, Musée Marmottan, Pariis Impressionism oli 19. sajandi maalikunsti vool, mis sai alguse 1860. aastatel oma kunstinäitusi korraldama hakanud Pariisi kunstnike vabast ühendusest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Impressionism · Näe rohkem »

Improvisatsioon

Improvisatsioon ehk improviseerimine ehk improviseering (itaalia improvvisazione) on hetkelooming.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Improvisatsioon · Näe rohkem »

Interpolatsioon

Interpolatsioon (ld interpolatio 'uuendus, muudatus') on kirjanduses algupärasesse teosesse hiljem kiilosa (sõnade, lausete, pikema teksti) lisamine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Interpolatsioon · Näe rohkem »

Interpreet

Interpreet ehk interpreteerija (ladina sõnast interpres 'vahendaja, seletaja, tõlk') on millegi tõlgendaja.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Interpreet · Näe rohkem »

Intervall

Intervall (ld intervallum 'vahemik, kaugus') on mitmetähenduslik sõna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Intervall · Näe rohkem »

Inversioon (muusika)

Inversioon ehk peegel on muusikas kompositsioonitehnika, mille puhul toimub helikõrguse peegeldus suhtes horisontaalteljega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Inversioon (muusika) · Näe rohkem »

IRCAM

IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique; 'Akustika ja Muusika Uurimise ja Koordineerimise Instituut') on instituut Pariisis, üks maailma suuremaid muusika uute väljendusvahendite ja tehnoloogiate arendamise ning teadustööga tegelevaid asutusi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja IRCAM · Näe rohkem »

Juugend

Saksa ajakirja Jugend esikaas (1896) Eugène Grasset. Porte Dauphine'i metroojaama sissepääs Pariisis Louis Majorelle'i loodud juugendstiilis seinakapp Gustav Klimti teos "Suudlus" (1907–1908) Eugène Grasset. Grafton Galleries' 1893. aasta Prantsuse dekoratiivkunsti näituse plakat Riias Elizabethi tänav 10B, arhitekt Mihhail Eisenstein Juugend (saksa Jugendstil, austria Secessionsstil, itaalia stile floreale või lo stilo Liberty, prantsuse art nouveau, vene стиль модерн, inglise Modern Style) oli ornamentaalne kujutava, tarbe- ja dekoratiivkunsti, arhitektuuri ja sisekujunduse stiil, mille kõrgaeg oli aastail 1890–1914.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Juugend · Näe rohkem »

Kahendsüsteem

Kahendsüsteem ehk binaarsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on 2.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kahendsüsteem · Näe rohkem »

Kaja

Kaja on peegeldunud heli, mis jõuab kuulajani teatud viivitusega pärast otsest heli.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kaja · Näe rohkem »

Kanal

Panama kanal. Kanal (.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kanal · Näe rohkem »

Kümnendsüsteem

Kümnendsüsteem ehk detsimaalsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on kümme.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kümnendsüsteem · Näe rohkem »

Kõlar

Kõlar on elektroakustiline muundur, mis koosneb harilikult ühest, kahest või enamast valjuhääldist, neid eraldavatest sagedusfiltritest ja korpusest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kõlar · Näe rohkem »

Kõlavärvimeloodia

Kõlavärvimeloodia on muusikas helide või meloodiate järgnevus, milles on oluline tämbrite vaheldumine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kõlavärvimeloodia · Näe rohkem »

Kõnelaul

Kõnelaul on kõne ja laulu vahepealne hääletekitusviis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kõnelaul · Näe rohkem »

Kõnesüntesaator

Kõnesüntesaator on inimkõnet jäljendav arvutiprogramm, mis suudab digitaalkujul (numbriliselt) salvestatud teksti lugeda.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kõnesüntesaator · Näe rohkem »

Keskkond

Keskkond ehk miljöö (inglise keeles environment, saksa keeles Umgebung, Umwelt) on asjade, tingimuste ja suhete süsteem.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Keskkond · Näe rohkem »

Keskkonnaesteetika

Keskkonnaesteetika (inglise environmental aesthetics) on esteetika haru, mis tegeleb keskkonnateadvuse ja -kogemuse esteetiliste aspektidega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Keskkonnaesteetika · Näe rohkem »

Kestus

Kestus ehk vältus on mingi sündmuse või protsessi aegpikkus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kestus · Näe rohkem »

Kitš

Kitš on teatud liiki esteetiline väljenduslaad, millele on omane pealiskaudselt ja lihtsustatult mõistetud ilu ja tundekülluse taotlus ning rafineerimata laiatarbemaitsele ja müügiedule orienteeritus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kitš · Näe rohkem »

Klaster (muusika)

Klaster ehk kobarkooskõla (inglise keeles cluster, "kobar") on muusikas piiramatust arvust helidest koosnev akord, mille kõigi kõrvutiasetsevate helide intervall on väiksem kui väike terts.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Klaster (muusika) · Näe rohkem »

Kommutatiivsus

Kommutatiivsus ehk vahetuvus ehk vahetatavus on binaarse tehte, sealhulgas binaarse algebralise tehte omadus: hulgal S defineeritud tehe * on kommutatiivne, kui iga x ja y korral hulgast S kehtib: x * y.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kommutatiivsus · Näe rohkem »

Kompositsioonimeetod

Kompositsioonimeetod ehk kompositsioonitehnika on muusikas õpetus, kunst ja oskus muusikalise materjali organiseerimiseks ja muusikaliste elementide seostamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kompositsioonimeetod · Näe rohkem »

Konkreetne muusika

Konkreetne muusika (prantsuse keeles musique concrète) on elektroakustilise muusika alaliik, mille loomiseks kasutatakse töötlemata või töödeldud kujul eelnevalt salvestatud reaalse maailma objektide poolt tekitatud helisid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Konkreetne muusika · Näe rohkem »

Konsonants

Konsonants (ladina keeles "kooskõla") on kahe või enama ühise osaheliga sonants (kõlasobivus), mis tunnetuslikult mõjub pingevabana, rahulikuna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Konsonants · Näe rohkem »

Kontuur (muusika)

Kontuur on muusikas üksteisele järgnevate helide (tavaliselt helikõrguslikke) suhteid kujutav funktsioon ajas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kontuur (muusika) · Näe rohkem »

Kujund

Kujund ehk figuur tähendab elementaargeomeetrias punktihulka tasandil või ruumis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kujund · Näe rohkem »

Kuuldelävi

Kuuldelävi on minimaalne heli intensiivsus või -rõhk, mida inimene tajub helina.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kuuldelävi · Näe rohkem »

Kuulmine

Kuulmine ehk kuulmismeel (inglise hearing, audition) on võime eristada helilaineid nende amplituudi ja sageduse järgi mingi spetsiaalse (kuulmis)elundi (tavaliselt kõrva) abil.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kuulmine · Näe rohkem »

Kvadrofoonia

Kvadrofoonia on neljakanaliline heli taasesitamise süsteem, mis lisab heliedastusele ka niinimetatud kolmanda mõõtme, lubades kuulamiskohas praktiliselt piisava tõetruudusega kujutada terve edastusruumi akustilist omapära.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kvadrofoonia · Näe rohkem »

Kvartool

Duool ja kvartool Kvartool (inglise keeles quadruplet) on rütmikujund, mis kolmeosalise taktimõõdu puhul koosneb kolme asemel neljast niisama pika koguvältusega võrdsest noodist.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Kvartool · Näe rohkem »

Lõige

Lõige võib tähendada mitut asja.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Lõige · Näe rohkem »

Libreto

Libreto (itaalia keeles "libretto", raamatuke) on ooperi, opereti, muusikali, oratooriumi, kantaadi või muu muusika- või muusikateatriteose tekst.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Libreto · Näe rohkem »

Liides

Liides (inglise interface) on kahe seadme, arvutiprogrammi või seadme ja inimese vaheline vahelüli, mis hõlbustab nende koostööd.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Liides · Näe rohkem »

Liikumine

Liikumine ehk mehaaniline liikumine on füüsikas (mehaanikas) kehade või osakeste asukoha pidev muutumine ajas (aja jooksul).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Liikumine · Näe rohkem »

Linnulaul

Linnulaul on lindude esitatud häälitsuste kogum.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Linnulaul · Näe rohkem »

Live-elektroonika

Live-elektroonika on muusikainstrumentide kõla elektrooniline transformeerimine muusikateose ettekandmise ajal.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Live-elektroonika · Näe rohkem »

Luup (muusika)

Luup (inglise keeles loop) on elektroakustilises muusikas eelsalvestatud või sämplitud muusikalõik, mida korratakse vajalik arv kordi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Luup (muusika) · Näe rohkem »

Maatriks

Maatriks on ristkülikukujuline tabel, mis koosneb arvudest (tavaliselt reaalarvudest või kompleksarvudest) või mingitest muudest etteantud hulga elementidest, sealhulgas näiteks polünoomidest, funktsioonidest, diferentsiaalidest, vektoritest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Maatriks · Näe rohkem »

Manerism

Manerism on periood Euroopa kunstis 16.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Manerism · Näe rohkem »

Markovi ahel

Markovi ahelaks (vene matemaatiku Andrei Markov seeniori nime järgi) nimetatakse matemaatikas lõpliku või loenduva olekute hulgaga diskreetse ajaga juhuslikku protsessi, millel on Markovi omadus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Markovi ahel · Näe rohkem »

Max/MSP/Jitter

Max/MSP/Jitter ehk lühidalt Max on kolmest seotud objektide süsteemist koosnev visuaalse programmeerimise keskkond, milles.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Max/MSP/Jitter · Näe rohkem »

Mähisjoon

Mähisjoon (inglise keeles envelope) on akustikas heli võnkekõvera tippe läbiv kõverjoon.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mähisjoon · Näe rohkem »

Mäng

Mäng on süsteem, mille eripäraks on tingliku ja reaalse samaaegsus ning mängus osalejate teadlikkus sellest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mäng · Näe rohkem »

Müra

Müra on akustikas, raadiotehnikas ja infoedastuses ilmnevad juhuslikud akustilised või elektrilised võnkumised, mis häirivad signaali vastuvõttu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Müra · Näe rohkem »

Mõiste

abstraktset mõtlemist Mõiste all mõeldakse filosoofias ja loogikas enamasti mõtlemise (lihtsaimat) abstraktset ühikut.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mõiste · Näe rohkem »

MIDI

Noodi nimed ja MIDI noodi numbrid. oktavites MIDI süsteemis MIDI (akronüüm ingliskeelsest fraasist Musical Instrument Digital Interface; ka MIDI-liides) on 1980.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja MIDI · Näe rohkem »

Mikrointervall

Mikrointervall on muusikas intervall, mis on väiksem kui võrdtempereeritud häälestuses pooltoon.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mikrointervall · Näe rohkem »

Mikropolüfoonia

Mikropolüfoonia on muusikas György Ligeti poolt välja arendatud maksimaalse helikõrgusliku ja rütmilise tihedusega polüfoonilise faktuuri tüüp.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mikropolüfoonia · Näe rohkem »

Mikrotonaalsus

Mikrotonaalsus on muusikas olukord, milles kasutatakse mikrointervalle, mis on väiksemad kui võrdtempereeritud häälestuses pooltoonid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Mikrotonaalsus · Näe rohkem »

Minimalism

Minimalism on stiil, vool ja suund kunstis, kirjanduses, muusikas ja arhitektuuris, mille iseloomulikuks tunnuseks on võimalikult vähene kaunistuste, ilustuste ja detailide kasutamine ning keskendumine ainult hädavajalikule.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Minimalism · Näe rohkem »

Minimalism (muusika)

Minimalism on muusikasuund, milles muusikat luuakse väga väheste muusikaliste vahenditega, peamiselt üksikute muusikaliste ideede (järkjärgulise, astmelise) kordamise abil pika aja jooksul.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Minimalism (muusika) · Näe rohkem »

Modernism

Modernism (inglise keeles modernism) on kaunites kunstides modernsuse rakendus, mis tekkis valgustusajastu ideede jõudmisega kultuuripraktikasse 19.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Modernism · Näe rohkem »

Modulatsioon

Modulatsioon on mitmetähenduslik sõna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Modulatsioon · Näe rohkem »

Monofoonia

Monofoonia ehk ühehäälsus on muusikas faktuuritüüp, mille all mõistetakse kas üksikut heli või saateta meloodiat.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Monofoonia · Näe rohkem »

Moodul

Moodul (ladina sõnast modulus 'mõõt') on mitmetähenduslik termin.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Moodul · Näe rohkem »

Morfoloogia

Morfoloogia ehk vormiõpetus on keeleteaduse osa, mis uurib sõnavorme – nende moodustamist, nende sisemist struktuuri ning nende omavahelisi suhteid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Morfoloogia · Näe rohkem »

Motiiv

Motiiv on teo sooritamise otsene põhjus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Motiiv · Näe rohkem »

Multimeedium

Multimeedium (inglise keeles multimedia), eesti keeles ekslikult kasutusel ka kui multimeedia, on teabe mitme esitusvormi, näiteks teksti, kahe- või kolmemõõtmelise graafika, heli või video korraga kasutamine näiteks arvutis, telefonis, teatri- või kontserdilaval, kinos või mujal.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Multimeedium · Näe rohkem »

Muusikaanalüüs

Muusikaanalüüs on muusika uurimise osa, mille lähtekohaks on muusika ise, mitte aga muusikavälised tegurid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaanalüüs · Näe rohkem »

Muusikaesteetika

Muusikaesteetika on muusika olemust, omadusi ja seaduspärasusi uuriv esteetika ja muusikateaduse aladistsipliin.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaesteetika · Näe rohkem »

Muusikainstrument

Muusikainstrument ehk muusikariist ehk pill on muusikas heli tekitamise vahend.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikainstrument · Näe rohkem »

Muusikaline hulgateooria

Muusikaline hulgateooria on hulgateooria rakendus muusika analüüsimiseks ja loomiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline hulgateooria · Näe rohkem »

Muusikaline objekt

Muusikaline objekt on muusikas tunnetatud muusikaline entiteet.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline objekt · Näe rohkem »

Muusikaline objekt (täpsustus)

Muusikaline objekt on muusikas mitmetähenduslik termin.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline objekt (täpsustus) · Näe rohkem »

Muusikaline parameeter

Muusikaline parameeter (mõnes allikas ka aspekt, dimensioon, domeen, mõõde) on muusikalise objekti (näiteks substantsi, omaduse, sündmuse, seisundi, protsessi) suurus, mille väärtusi on võimalik hinnata ja mille väärtused määravad mingi kindla muusikalise objekti või klassi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline parameeter · Näe rohkem »

Muusikaline pinge

Muusikaline pinge (inglise keeles tension) on muusikas dramaatikat või dünaamikat esindav parameeter, mille väärtusi kuulaja tajub vastandlike jõudude või elementide säilinud tasakaaluna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline pinge · Näe rohkem »

Muusikaline struktuur

Muusikaline struktuur ehk muusika struktuur ehk heliehitis ehk helikooslus on muusikas väljaspool aega (outside time, hors-temps) paiknev muusikalise terviku kõigi osade seoste kogum.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaline struktuur · Näe rohkem »

Muusikaliste Eraettekannete Ühing

Muusikaliste Eraettekannete Ühing (saksa keeles Verein für musikalische Privataufführungen) oli 1918.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikaliste Eraettekannete Ühing · Näe rohkem »

Muusikatarkvara

Muusikatarkvara on spetsiaalselt muusika või heli loomiseks, salvestamiseks ja/või töötlemiseks loodud tarkvara (noodigraafika ja helitöötluse tarkvara).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikatarkvara · Näe rohkem »

Muusikateater

Muusikateater on teatri liik, milles kogu lavaline tegevus on seotud muusikaga.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikateater · Näe rohkem »

Muusikavorm

Muusikavorm ehk muusikaline vorm on muusikaline struktuur ajas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Muusikavorm · Näe rohkem »

Nüüdismuusika

Nüüdismuusika ehk uus muusika on muusikas üldmõiste, mis hõlmab uutes muusikasuundades, muusikastiilides ja uuenduslike kompositsioonimeetodite abil loodud muusikat 20. sajandi algusest tänapäevani.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Nüüdismuusika · Näe rohkem »

Nõukogude kultuuripoliitika

Totalitaarsel perioodil oli kultuuripoliitika läbinisti totalitaarne, ideoloogia kehtestamisel kasutati kultuuripoliitiliste instrumentidena.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Nõukogude kultuuripoliitika · Näe rohkem »

Noodikiri

Noodikiri ehk muusika notatsioon on muusika ülesmärkimiseks kasutatav märgisüsteem.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Noodikiri · Näe rohkem »

Numbernotatsioon

Numbernotatsioon on noodikiri, milles muusika ülesmärkimiseks kasutatakse numbreid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Numbernotatsioon · Näe rohkem »

NYYD

NYYD (harvemini kirjutatud Nyyd) on aastast 1991 Tallinnas toimuv rahvusvaheline nüüdismuusikafestivalhttp://www.festivals.ee/?s.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja NYYD · Näe rohkem »

NYYD Ensemble

NYYD Ensemble (harvemini kirjutatud Nyyd Ensemble) on Eestis tegutsev uue muusika instrumentaalansambel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja NYYD Ensemble · Näe rohkem »

Oktatoonika

Oktatoonika on muusikas oktavipõhine kaheksast korrapäraselt vahelduvast võrdtempereeritud pool- ja tervetoonist koosnev helisüsteem.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Oktatoonika · Näe rohkem »

Ooper

ooperiteatri (avati 1875) fuajee Pariisis Ooper (itaalia sõnast opera 'teos') on muusikaline lavateos, milles enamasti esitatakse kogu tekst lauldes.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ooper · Näe rohkem »

Operaator

Sõnal "operaator" on mitu tähendust.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Operaator · Näe rohkem »

Operatsioon

"Operatsioon" (ladina sõnast operatio 'tegevus, töö') on mitmetähenduslik sõna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Operatsioon · Näe rohkem »

Originaal

Originaal (ladina keeles originalis, prantsuse keeles original) on algne, personaalne, kaasasündinud või loodud objekt.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Originaal · Näe rohkem »

Ornament

Ornament (muster, dekoor, kiri) on geomeetrilistest kujunditest ja nende osadest, vahel ka märkidest ja sümbolitest moodustatud või valmistamise tehnoloogia käigus kujunenud kaunistus rõivastel, ehitistel, tarbeesemetel ja mujal.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ornament · Näe rohkem »

Osaheli

Osahelid ehk osatoonid ehk harmoonikud ehk harmoonilised ehk siinushelid ehk puhastoonid on harmoonilise liitheli põhitoon koos ülemhelidega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Osaheli · Näe rohkem »

Osaliselt järjestatud hulk

Osaliselt järjestatud hulk ehk järjestatud hulk on hulk P, millel on defineeritud binaarne seos ≤ (osaline järjestus), mis on refleksiivne, transitiivne ja antisümmeetriline, ehk teiste sõnadega, hulga P mis tahes elementide a, b ja c puhul kehtivad tingimused Nii naturaalarvude, täisarvude, ratsionaalarvude ja reaalarvude tavapärane järjestus on osaline järjestus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Osaliselt järjestatud hulk · Näe rohkem »

Ostinato

Ostinato (ladinakeelsest sõnast obstinatus, itaalia keeles ostinato, kaljukindel, vääramatu, kangekaelne, visa, jonnakas) on muusikas objekti omadus korduda muutumatuna (st korduda ostinato).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Ostinato · Näe rohkem »

Partitsell

Partitsell (inglise keeles condensed score, saksa keeles Particell) on muusikas partituuri erivorm, milles on esitatud kogu heliteoses esinev muusikaline materjal tihendatud kujul võimalikult vähestel noodijoonestikel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Partitsell · Näe rohkem »

Partituur

Partituur, tavakeeles ka noot (inglise keeles sheet music, soome keeles on kirja pandud muusika tähistamiseks sõna partituurimusiikki) laiemas tähenduses on muusika kirjalik avaldumisvorm noodikirjas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Partituur · Näe rohkem »

Pärnu Nüüdismuusika Päevad

Pärnu Nüüdismuusika Päevad / Tartu Uue Muusika Pidustused on 1988.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pärnu Nüüdismuusika Päevad · Näe rohkem »

Põhivõnkesagedus

Põhivõnkesagedus on kui harmooniku võnkumine toimub väikseima võnkesagedusega s.o. põhiheli võnkesagedus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Põhivõnkesagedus · Näe rohkem »

Pentatoonika

Pentatoonika (.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pentatoonika · Näe rohkem »

Performance

''Performance''-mootorsaeballett Soomes aastal 2011 Performance ehk taideetendus (inglise keeles ka performance art) on etendus- ehk tegevuskunsti liik, milles kunstniku juhatusel (vahel ka publiku osalusel) luuakse (improvisatsiooniline) etendus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Performance · Näe rohkem »

Permutatsioon

Permutatsioon tähendab kombinatoorikas lõpliku hulga elementidest moodustatud jada, kus iga element esineb täpselt üks kord.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Permutatsioon · Näe rohkem »

Pikilaine

Pikilaine on laine, milles võnkumine toimub laine levimise sihis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pikilaine · Näe rohkem »

Pluralism

Pluralismiks nimetatakse mitut erinevat mõistet.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pluralism · Näe rohkem »

Polüfoonia

Polüfoonia (kreeka keeles poly palju + phone hääl) on muusikas vähemalt kahe iseseisva meloodia üheaegsus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Polüfoonia · Näe rohkem »

Polütonaalsus

Polütonaalsus on muusikas mitme toonika üheaegne olemasolu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Polütonaalsus · Näe rohkem »

Postmodernism

Postmodernism (ladina keeles post, pärast, järel) on globaalne kultuuriline hoiak, mis järgneb modernismile.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Postmodernism · Näe rohkem »

Posttonaalne muusika

Posttonaalne muusika on atonaalne ja dodekafooniline muusika.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Posttonaalne muusika · Näe rohkem »

Pro Tools

Pro Tools on digitaalse helitöötlussüsteemi platvorm Mac OS X ja Microsoft Windows operatsioonisüsteemides kasutamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pro Tools · Näe rohkem »

Programmeeritav loogikakontroller

Programmeeritav loogikakontroller ehk PLC (Programmable Logic Controller – programmeeritav loogikakontroller), kõnekeeles tihti ka lihtsalt kontroller, on spetsiaalne arvuti, mida kasutatakse masinate ja protsesside juhtimiseks varem koostatud programmi järgi.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Programmeeritav loogikakontroller · Näe rohkem »

Pulkpistik

Kolme- ja kahekontaktilised pistikud: 1) hülss (''sleeve''); 2) rõngas (''ring''); 3) tipp (''tip''); 4) isoleerivad plastikrõngad Pulkpistik on kontsentriliste kontaktidega pistik vahelduv- ja alalisvoolu edasijuhtimiseks väikepingete alas, milleks on vahelduvpinge kuni 50 V ja alalispinge kuni 120 V. Pulkpistikühendusi kasutatakse peamiselt audio- ja videosignaalide, harvem juhtimissignaalide ja toitevoolu (kuni 0,5 A) ülekandmiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Pulkpistik · Näe rohkem »

Punkt

Punkt on mitmetähenduslik sõna.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Punkt · Näe rohkem »

Punktmuusika

Punktmuusika ehk puäntillism on muusika, kus seriaalheliridade üksikhelisid esitavad pidevalt vaheldudes eri muusikariistad.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Punktmuusika · Näe rohkem »

Rühm (muusika)

Rühm on muusikas muusikaliste elementide järjestamata hulk.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Rühm (muusika) · Näe rohkem »

RCA-pistikühendus

RCA-pistikühendus (inglise keeles RCA connector, ka phono connector või cinch connector) on pistikühendus audio- ja videosignaalide ebasümmeetriliseks edasikandmiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja RCA-pistikühendus · Näe rohkem »

Register

Register (.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Register · Näe rohkem »

Resonants

Füüsikas on resonants nähtus, kus võnkeamplituud saavutab teatud sagedusel maksimaalse väärtuse.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Resonants · Näe rohkem »

Rida (muusika)

Rida on muusikas mitmetähenduslik mõiste.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Rida (muusika) · Näe rohkem »

S-Video

S-Video pesa eestvaade (vastavalt pistiku jooteotstele): 1 – heleduse maa; 2 – värvi maa; 3 – heledus Y; 4 – värv C Komposiitvideo (a) ja S-Video (b) sagedusspektrid S-Video on videosignaali analoogkujul edastamise liides.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja S-Video · Näe rohkem »

S/PDIF

S/PDIF on peamiselt kodukasutajatele mõeldud digitaalse audiomaterjali suhteliselt väikeste vahemaade kaugusele ülekandmise liides.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja S/PDIF · Näe rohkem »

Sagedus

Sagedus on võrdsete ajavahemike tagant korduvate sündmuste (füüsikas enamasti võngete, impulsside vmt) arv ajaühikus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sagedus · Näe rohkem »

Sagedusmodulatsioon

Siinuselise kandevõnkumise amplituudmoduleerimine (AM) ja sagedusmoduleerimine (FM), kasutades siinuselist sisendsignaali (Signal). Sagedusmodulatsioon ehk FM (frequency modulation) on kandevõnkumise sageduse muutmine vastavalt sisendsignaalile.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sagedusmodulatsioon · Näe rohkem »

Sampler

Sampler (argikeeles ka sämpler; inglise keeles sampler) on riistvaraline või tarkvaraline elektrooniline muusikainstrument, mille helitekitamise aluseks on sämplid ja/või sämplimine ning mis on lähedalt seotud (sämplipõhiste) süntesaatoritega (nii helitekitamine kui ka töötlemine on sarnased).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sampler · Näe rohkem »

Sämpel

Sämpel (ingliskeelsest sõnast sample) on helilõik, mis on salvestatud arvutisse, andmekandjale, süntesaatorisse või samplerisse.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sämpel · Näe rohkem »

Sämplimine

Sämplimine ehk diskreetimine on signaalitöötluses pidevsignaali redutseerimine diskreetsignaaliks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sämplimine · Näe rohkem »

Sümbolism

Sümbolism on kunstivool, mis sündis 1880. aastatel Prantsusmaal ja Belgias.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sümbolism · Näe rohkem »

Sümfoonia

Sümfoonia on muusikaline suurvorm, sonaaditsükkel sümfooniaorkestrile.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sümfoonia · Näe rohkem »

Sünkroonsus

Sünkroonsus (kreeka k syn, 'koos' + chronos‚ 'aeg') on samaaegsus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sünkroonsus · Näe rohkem »

Süntesaator

Süntesaator (sõna on tuletis kreekakeelsest sõnast syntithetai i ehitatud thereminvox.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Süntesaator · Näe rohkem »

Sürrealism

Sürrealism on 20. sajandi kunsti ja kirjanduse vool, milles on olulisel kohal ebareaalsus, unenäod, hallutsinatsioonid, patoloogilised seisundid jms.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sürrealism · Näe rohkem »

SCART

SCART-liidese kaablipistik SCART-liidese pistikupesa pisi SCART ehk eurokonnektor on 21 kontaktiga liides audiovisuaalseadmete omavahel ühendamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja SCART · Näe rohkem »

Schenkeri analüüs

Schenkeri analüüs on tonaalse muusika analüüsimise meetod, mis põhineb Austria muusikateoreetiku Heinrich Schenkeri teooriatel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Schenkeri analüüs · Näe rohkem »

Seeria (muusika)

Seeria (inglise keeles series) on muusikas üldmõiste, mis võeti kasutusele seoses seriaalse meetodi väljakujunemisega 1940–1950-ndatel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Seeria (muusika) · Näe rohkem »

Sekventser

Sekventser (inglise sequencer) on muusikute, heliloojate jne kasutatav riistvaraline ja/või tarkvaraline töövahend kõikvõimalikke muusikaliste käsujadade, heliliste ja/või muusikaliste sündmuste salvestamiseks, töötlemiseks, loomiseks ja/või taasesitamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sekventser · Näe rohkem »

Seriaalne meetod

Seriaalne meetod ehk serialistlik meetod ehk seeriatehnika on muusika kompositsioonimeetod, milles muusika loomiseks kasutatakse üht algset seeriat või seeriate kompleksi ning loodavat või uuritavat muusikat vaadeldakse võimalikult paljudest erinevatest parameetritest.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Seriaalne meetod · Näe rohkem »

Seriaalne muusika

Seriaalne muusika, ka serialistlik muusika või seeriamuusika on muusika, mille loomisel on kasutatud seriaalset meetodit.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Seriaalne muusika · Näe rohkem »

Serialism

Serialism on muusikas üldmõiste, millega tavaliselt peetakse silmas kas seriaalset meetodit, seriaalse meetodi rakendusi seriaalse muusikana konkreetsetes teostes konkreetsete heliloojate poolt või vahel ka nö "seriaalset muusikastiili" kui 1950-ndatel-1960-ndatel loodud seriaalse muusika abstraktset ühist nimetajat.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Serialism · Näe rohkem »

Sonogramm

Viiuliheli sonogramm. Sonogramm on heli graafiline kujutis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Sonogramm · Näe rohkem »

Spatsialisatsioon

Spatsialisatsioon ehk ruumindamine on muusikas heli jaotumine ruumis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Spatsialisatsioon · Näe rohkem »

Statistika

Statistika on teadus, mis käsitleb arvandmete kogumist, töötlemist ja analüüsimist.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Statistika · Näe rohkem »

Stereofoonia

Stereofoonia ehk stereoheli ehk ruumiline heli on helisalvestuse taasesitus, milles püütakse luua heli ruumilisuse illusioon.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Stereofoonia · Näe rohkem »

Taktijoon

Taktijoon on muusika notatsiooni ehk üleskirjutuse märk, mis eraldab takte.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Taktijoon · Näe rohkem »

Tämber

Tämber ehk kõlavärv (prantsuse keeles timbre, psühhoakustikas kasutatakse pigem saksakeelse sõna Klangfarbe (inglise keeles tone-colour) vastet 'kõlavärv' ehk 'kõlavärving') on muusikas üldmõiste muusikaliste parameetrite kogumile, mille erinevate väärtuste korral kuulaja tajub sama helikõrguse, helitugevuse ja helivältusega helisid erinevalt.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tämber · Näe rohkem »

Tõde

Tõe all mõeldakse tavaliselt tegelikku asjade seisu ja tegelikke asjaolusid või siis tõeste propositsioonide, väidete ja muude tõekandjate sisu.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tõde · Näe rohkem »

Teisend

Teisend võib tähendada.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Teisend · Näe rohkem »

Temperatsioon

Temperatsioon ehk tempereerimine (ladina keeles temperatio, õige suhe) on muusikas helisüsteemi häälestamise meetod, mille käigus toimub komma teatud sotsiaalkultuuriliselt aktsepteeritaval moel jagamine kõigi helisüsteemi intervallide vahel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Temperatsioon · Näe rohkem »

Tetrakord

Tetrakord ehk tetrahord (vanakreeka sõnast tetrachordon, tetra ‘neli’ + chordē ‘lüüra keel’) on algses tähenduses neljaheliline helisüsteem.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tetrakord · Näe rohkem »

Tintinnabuli

Tintinnabuli (ladina keeles genitiivivorm sõnast tintinnabulum 'kelluke') on helilooja Arvo Pärdi 1976.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tintinnabuli · Näe rohkem »

Tonaalne muusika

Tonaalne muusika on muusika, millele on iseloomulik tonaalsus.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tonaalne muusika · Näe rohkem »

Tonaalsus

Tonaalsus on muusikas helistiku olemasolu, mis tähendab muusikalise struktuuri heliklasside funktsionaalset sõltuvust kesksest heliklassist, näiteks toonikast.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tonaalsus · Näe rohkem »

Transformatsioon

Transformatsioon ehk transformeerimine on millegi muundamine, ümberkujundamine, teisendamine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Transformatsioon · Näe rohkem »

Transponeerimine

Transponeerimine on muusikas ühe või mitme helikõrguse nihutamine teatud intervalli võrra.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Transponeerimine · Näe rohkem »

Transpositsioon

Transpositsioon võib tähendada: Matemaatikas.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Transpositsioon · Näe rohkem »

Troop (muusika)

Troop on muusikas muusikalõik ja poeesias tekstilõik, mis on kiilutud olemasoleva laulu või luuletuse sisse.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Troop (muusika) · Näe rohkem »

Tsent

Tsent, ka sent (ladina centum 'sada', lühend c, on muusikalise intervalli ühik. 1200 c.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Tsent · Näe rohkem »

Universaalhulk

Universaalhulgaks ehk universaalseks hulgaks nimetatakse hulka, mis sisaldab alamhulkadena kõiki antud probleemis või mõttekäigus vaadeldavaid hulki.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Universaalhulk · Näe rohkem »

UPIC

UPIC on Iannis Xenakise leiutatud muusika visuaalse planeerimise süsteem.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja UPIC · Näe rohkem »

Uus Viini koolkond

Uus Viini koolkond (saksa keeles Neue Wiener Schule) on Arnold Schönbergist ja tema õpilastest koosnev heliloojate rühmitus, mis tegutses aastatel 1903-1925 Viinis.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uus Viini koolkond · Näe rohkem »

Uusasjalikkus

Uusasjalikkus (saksa Neue Sachlichkeit) on kunstis ekspressionismile vastanduv suund, mis sai alguse maalikunstis 1920. aastatel Saksamaal.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uusasjalikkus · Näe rohkem »

Uusbarokk

New Yorgi ärikeskuses asunud Singeri õmblusmasinate tootja ''beaux-arts'''i stiilis peakontorit kujutav 1910. aasta postkaart. Singer Building valmis 1908 ning lammutati täielikult 1968. aastal. Széchenyi ravitermid Budapestis Palais Garnier ooperimaja Pariisis Grand Central Terminal raudteejaam New Yorgis Belfasti linnavalitsuse hoone Põhja-Iirimaal Uusbarokk ehk neobarokk (sealhulgas prantsuse stiilid beaux-arts ja teise keisririigi imperiaalarhitektuur; inglise keeles baroque revival või neo-baroque) oli kaunite kunstide eklektiliselt pulbitsev historitsistlik stiil nii arhitektuuris, skulptuuris, sisekujunduses, mööblidisainis kui ka muusikas ligikaudu aastatel 1870–1920 (eriti 1880–1900).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uusbarokk · Näe rohkem »

Uusklassitsism

Uusklassitsism ehk neoklassitsism (saksa keeles Neoklassizismus, inglise keeles neoclassicism, vene keeles неоклассици́зм) on klassitsismi traditsioone taaselustav historitsistlik suund kunstialal, mis valitses 19. sajandi lõpus ja 20. sajandil.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uusklassitsism · Näe rohkem »

Uuskomplekssus

Uuskomplekssus (inglise keeles New Complexity) on nüüdismuusikas termin, mida kasutatakse alates 1980-ndatest Brian Ferneyhough, Michael Finnissy ja teiste inglise nüüdisheliloojate loomingu esteetika ja vormi määratlemisel.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uuskomplekssus · Näe rohkem »

Uusrenessanss

Uusrenessanss ehk neorenessanss (inglise keeles Neo-Renaissance või Renaissance Revival) on historitsistlik määratlus, mis hõlmab paljusid 19.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uusrenessanss · Näe rohkem »

Uusvokalism

Uusvokalism (inglise keeles new vocalism) on nüüdismuusikas 1950-ndatel sündinud üldmõiste, millega tähistati uudset inimhääle kasutamise esteetikat ja uudseid vokaaltehnikaid.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Uusvokalism · Näe rohkem »

Vaikus

Vaikus on heli puudumine.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Vaikus · Näe rohkem »

Varamu

Varamu oli aastatel 1937–1940 Tallinnas ilmunud kuuajakirihttp://rahvusarhiiv.ra.ee/public/TUNA/Artiklid_Biblio/TalvikMerle_Ajaloo_ja_TUNA2002_2.pdf (vaadatud 20.02.2013).

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Varamu · Näe rohkem »

Vähikäik (muusika)

Vähikäik ehk retrograad (ingl. cancrizans, crab) on muusikas kompositsioonitehnika, mille puhul toimub muusikalise materjali peegeldus suhtes vertikaalteljega.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Vähikäik (muusika) · Näe rohkem »

Väli (muusika)

Väli (saksa keeles Feld, soome keeles kenttä), ka helimassiiv, kõlamassiiv (inglise keeles sound mass), pind (saksa keeles Fläche), on muusikas piiritletud helimass.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Väli (muusika) · Näe rohkem »

Võnkumine

Võnkumine ehk võnkliikumine ehk ostsillatsioon on keha, aine või välja mingi omaduse korduv pidev muutumine tasakaaluolekust ühele ja teisele poole.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Võnkumine · Näe rohkem »

Võrdtempereeritud häälestus

Võrdtempereeritud häälestus on muusikas häälestus, milles pythagorase komma nivelleerimiseks jaotatakse oktav kaheteistkümneks võrdseks osaks helisageduste suhetega Võrdtempereeritud häälestuses muusikainstrumendil ei leidu oktavi piires ühtegi "ideaalset", st helisageduste täisarvulise suhtega puhast intervalli.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Võrdtempereeritud häälestus · Näe rohkem »

Verbaalne notatsioon

Verbaalne notatsioon on muusika noodikiri, milles muusikateose üleskirjutamiseks kasutatakse ainult sõnalist teksti.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Verbaalne notatsioon · Näe rohkem »

VGA

VGA (inglise Video Graphics Array ehk video graafikamassiiv; vahel ka viidatud kui graafikaadapter) viitab eelkõige kuvari riistvarale, mida tutvustati esmakordselt 1987.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja VGA · Näe rohkem »

Vibraato

Vibraato (itaaliakeelsest sõnast vibrare, võnkuma) on muusikas efekt, mida kasutatakse nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusikas esituse väljendusjõu suurendamiseks.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Vibraato · Näe rohkem »

Vormelipõhine muusika

"Vormelipõhine muusika" (pr.k Musiques formelles, i.k Formalized Music) on Iannis Xenakise muusikateoreetiline põhitekst.

Uus!!: Nüüdismuusika mõisteid ja Vormelipõhine muusika · Näe rohkem »

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »