Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Free
Kiiremini kui brauser!
 

Orgaaniline reaktsioon

Index Orgaaniline reaktsioon

Orgaaniline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles osalevad orgaanilised ühendid, üks või enam.

98 suhted: Ahelpolümerisatsioon, Ahelreaktsioon (keemia), Alküülimine, Allüülne kloorimine, Anioon, Asümmeetriline süntees, Asendusrühm, Asendusreaktsioon, Astmeline reaktsioon, Atsüülimine, Atsetüülimine, Bensoüülperoksiid, Broomimine, Brutoreaktsioon, Dehüdraatimine, Dehüdrogeenimine, Dehüdrohalogeenimine, Dehüdrokloreerimine, Dekarboksüülimine, Derivatiseerimine, Diastereomeer, Elektrofiil, Elektrofiilne aromaatne asendusreaktsioon, Elektrofiilne asendusreaktsioon, Elektrofiilne liitumine, Elementaarreaktsioon, Elimineerimisreaktsioon, Enantiomeer, Ensüüm, Funktsionaalrühm, Halogeenimine, Hüdratatsioon, Hüdrogeenimine, Hüdrohalogeenimine, Hüdrolüüs, Initsiaator, Intermediaat, Intramolekulaarne reaktsioon, Isomeerid, Isomerisatsioon, Kaitserühm, Karbanioon, Karbokatioonid, Katalüsaator, Katioon, Kõrvalreaktsioon, Keemianomenklatuur, Keemiline kineetika, Keemiline reaktsioon, Keemilised kiudained, ..., Kemoselektiivsus, Keto-enooltautomeeria, Kloorimine, Kondensatsioonireaktsioon, Kontsentratsioon, Konversioon (keemia), Kovalentne side, Lenduvad orgaanilised ühendid, Liitumisreaktsioon, Looduslikud ühendid, Markovnikovi reegel, Nimelised reaktsioonid, Nitreerimine, Nukleofiil, Nukleofiilne asendusreaktsioon, Oksüdatsioon, Oksüdeerija, Orgaaniline süntees, Orgaanilised ühendid, Põlemine, Peritsükliline reaktsioon, Pestitsiid, Plastid, Polümerisatsioon, Radikaalreaktsioon, Ravim, Rõhk, Reagent, Reaktsiooni kiirus, Reaktsiooni mehhanism, Reaktsioonivõrrand, Redoksreaktsioon, Reduktsioon (keemia), Redutseerija, Regioselektiivsus, Süsinikskelett, Seebistumine, Selektiivsus (keemia), SN1-reaktsioon, SN2 reaktsioon, Sommelet' reaktsioon, Stereoisomeer, Stereoselektiivsus, Substraat (keemia), Termodünaamiline versus kineetiline kontroll, Tsüklisatsioon, Vaba radikaal, Zaitsevi reegel. Laienda indeks (48 rohkem) »

Ahelpolümerisatsioon

Ahelpolümerisatsiooniks nimetatakse polümerisatsioonireaktsiooni, milles kaksiksidet sisaldavad või tsüklilised monomeeri molekulid liituvad üksteisega kaksiksideme või tsükli katkemise läbi ja moodustavad kõrgmolekulaarsed molekulid.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Ahelpolümerisatsioon · Näe rohkem »

Ahelreaktsioon (keemia)

Keemiline ahelreaktsioon on protsess, mille elementaarreaktsioonide käigus tekivad ja pidevalt regenereeritakse väga aktiivsed osakesed (enamasti vabad radikaalid või ioonid).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Ahelreaktsioon (keemia) · Näe rohkem »

Alküülimine

Alküülimine (nimetatakse ka alküleerimine) on keemiline reaktsioon, milles toimub alküülrühma ülekanne ühest molekulist teise.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Alküülimine · Näe rohkem »

Allüülne kloorimine

Allüülne kloorimine on allüülsete kloriidide saamise meetod kaksiksideme juures hargnenud struktuuriga alkeenide (isoalkeenide) ioonsel kloorimisel - see on bis-, tri- ja tetraalküülasendatud kaksiksideme kloorimine.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Allüülne kloorimine · Näe rohkem »

Anioon

Anioon on negatiivse elektrilaenguga ioon.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Anioon · Näe rohkem »

Asümmeetriline süntees

Asümmeetriline süntees (ka enantioselektiivne süntees) on keemiline reaktsioon või reaktsioonide jada, mille tulemusel genereeritakse uus kiraalsuskese ja stereoisomeersed produktid (enantiomeerid või diastereomeerid) moodustuvad ebavõrdsetes kogustes.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Asümmeetriline süntees · Näe rohkem »

Asendusrühm

Asendusrühm (nimetatakse ka rühm, grupp, substituent) on orgaaniliste molekulide struktuuriga seotud mõiste – see on aatom või aatomite rühm, mis asendab tüviühendis vesiniku aatomit.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Asendusrühm · Näe rohkem »

Asendusreaktsioon

Asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille tulemusena keemilise aine molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Astmeline reaktsioon

Astmeline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles produkti moodustumine kulgeb üle ühe või mitme intermediaadi (ebastabiilse vaheprodukti), seega vähemalt kahe astme ehk elementaarreaktsiooni kaudu.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Astmeline reaktsioon · Näe rohkem »

Atsüülimine

Atsüülimine (IUPAC-i nomenklatuuri järgi alkanoüülimine) on keemiline reaktsioon, mille tulemusena viiakse molekuli atsüülrühm RC(.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Atsüülimine · Näe rohkem »

Atsetüülimine

Atsetüülimine (IUPAC-i nomenklatuuri järgi etanoüülimine) on keemiline reaktsioon, mille tulemusena viiakse molekuli atsetüülrühm CH3C(.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Atsetüülimine · Näe rohkem »

Bensoüülperoksiid

Bensoüülperoksiid on orgaaniline aine, mis kuulub nii peroksiidide kui ka aromaatsete ühendite klassi ning omab olulist tähtsust ravimina ja keemias vabade radikaalide moodustajana. Bensoüülperoksiidi keemiline valem on 2)O2 sisaldades peroksiidrühma -O-O-, mis on seotud kahe bensoüülrühmaga C6H5C(O)- (kasutusel on ka lühend Bz2O2). Bensoüülperoksiid on tahke värvitutest kristallidest koosnev aine, mis lahustub estrites js eetrites ning mõõdukslt mõnes teises lahustis.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Bensoüülperoksiid · Näe rohkem »

Broomimine

Tsükloheksaani broomimine, kasutades valgust, et kiirendada reaktsiooni. Broomimine (varem ka bromeerimine) on keemiline reaktsioon, mille käigus viiakse broomi aatom(id) aine molekuli koostisesse.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Broomimine · Näe rohkem »

Brutoreaktsioon

Brutoreaktsioon on summaarne keemiline reaktsioon, mis viib lähteaine(te)st produkti(de)ni.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Brutoreaktsioon · Näe rohkem »

Dehüdraatimine

Dehüdraatimine ehk dehüdratiseerimine ehk dehüdrateerimine ehk veetustamine on vee eraldamine keemilises reaktsioonis.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Dehüdraatimine · Näe rohkem »

Dehüdrogeenimine

Dehüdrogeenimine ehk dehüdrogenisatsioon on vesiniku eraldamine keemilise reaktsiooni käigus.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Dehüdrogeenimine · Näe rohkem »

Dehüdrohalogeenimine

Dehüdrohalogeenimine on orgaaniline reaktsioon, mille tulemusena alküülhaliidist tekib alkeen, s.t moodustub kaksikside vesiniku ja halogeeni aatomite eraldumise tulemusena.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Dehüdrohalogeenimine · Näe rohkem »

Dehüdrokloreerimine

Dehüdrokloreerimine on keemiline reaktsioon, mille tulemusena eemaldatakse ühendist vesinik ja kloor või vesinikkloriid.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Dehüdrokloreerimine · Näe rohkem »

Dekarboksüülimine

Dekarboksüülimine ehk dekarboksüülumine on keemiline reaktsioon, milles karboksüülrühma (-COOH) lõhustamisel eraldub CO2.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Dekarboksüülimine · Näe rohkem »

Derivatiseerimine

Derivatiseerimine (ehk funktsionaalrühma modifitseerimine) on keemias kasutatav võte, kui keemilise ühendi üks funktsionaalrühm asendatakse teise ainele vajalikke spetsiifilisi omadusi andva rühmaga: Derivatiseerimisel tuleb arvestada, et.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Derivatiseerimine · Näe rohkem »

Diastereomeer

Diastereomeerid (ka diastereoisomeerid) on stereoisomeerid, mille molekulis esineb kaks või enam stereokeset (kiraalset tsentrit), kuid mis ei ole enantiomeerid (ei ole teineteise peegelpildid).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Diastereomeer · Näe rohkem »

Elektrofiil

Elektrofiil on aineosake, millel on vaba või osaliselt vaba aatomorbitaal ja selle tulemusena positiivne elektrilaeng või osalaeng.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elektrofiil · Näe rohkem »

Elektrofiilne aromaatne asendusreaktsioon

Elektrofiilne aromaatne asendusreaktsioon (tähistatakse SEAr või ka SE) on orgaaniline reaktsioon, milles viiakse substraadi aromaatsesse tuuma ühe (või enama) vesiniku aatomi asemele elektrofiilile vastav aatom või rühm.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elektrofiilne aromaatne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Elektrofiilne asendusreaktsioon

Elektrofiilne asendusreaktsioon on keemiline protsess, kui substraadi molekulis mingi aatom või rühm asendatakse elektrofiilse reagendi poolt mingi teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elektrofiilne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Elektrofiilne liitumine

Elektrofiilne liitumine ehk elektrofiilne liitumisreaktsioon (nimetatud ka katioonne liitumine ehk AdE reaktsioon) on orgaanilises keemias polaarse või polariseeritava molekuli Eδ+–Zδ– (reagent) liitumine küllastumata ühendi kaksik- või kolmiksidemele (EZ reaktsioonil aromaatsete ühenditega saadakse liitumise asemel elektrofiilse asenduse (SE) produktid).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elektrofiilne liitumine · Näe rohkem »

Elementaarreaktsioon

Elementaarreaktsioon ehk reaktsioon elemenraaretapp on keemilise reaktsiooni üks staadium, milles üks või kaks (harva kolm) keemilist osakest – aatomit, molekuli, iooni või radikaali – reageerivad.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elementaarreaktsioon · Näe rohkem »

Elimineerimisreaktsioon

Elimineerimisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mille käigus aine (substraadi) molekulist eralduvad (elimineeruvad) kõrvutiasetsevate süsinikuaatomite juurest kas mingi aatom või aatomite rühm ja tulemuseks on kaksiksideme moodustumine.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Elimineerimisreaktsioon · Näe rohkem »

Enantiomeer

Enantiomeer on üks kahest stereoisomeerist (ruumilisest isomeerist), mis on teineteise suhtes peegelpildid ja mitteühitatavad (mitteidentsed).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Enantiomeer · Näe rohkem »

Ensüüm

Arvuti modelleeritud puriin-nukleosiidfosforülaasi (PNP) struktuur Ensüümid on kõrgmolekulaarsed bioloogilised katalüsaatorid, mis kiirendavad keemiliste reaktsioonide toimumist.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Ensüüm · Näe rohkem »

Funktsionaalrühm

Orgaanilises keemias on funktsionaalrühm ehk funktsionaalne rühm spetsiifiline aatomite rühm molekulis, mis määrab molekuli peamised keemilised omadused.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Funktsionaalrühm · Näe rohkem »

Halogeenimine

Halogeenimine on keemiline reaktsioon, mille käigus viiakse halogeeni aatom(id) aine molekuli koostisesse.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Halogeenimine · Näe rohkem »

Hüdratatsioon

Näide hüdratatsioonist: naatriumiiooni interaktsioon veemolekulidega Hüdratatsioon on keemilise ühendi füüsikaline või keemiline liitumine (hüdraatumine) või liitmine (hüdraatimine) veega.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Hüdratatsioon · Näe rohkem »

Hüdrogeenimine

Hüdrogeenimine on vesiniku molekuli liitmine keemilise reaktsiooni käigus.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Hüdrogeenimine · Näe rohkem »

Hüdrohalogeenimine

Hüdrohalogeenimine on keemiline protsess, milles hüdrohalogeniid (H-Hlg) liitub mingi keemilise ühendiga.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Hüdrohalogeenimine · Näe rohkem »

Hüdrolüüs

Hüdrolüüsiks nimetatakse keemilist reaktsiooni, mille käigus lõhustuvad molekuli keemilised sidemed veega reageerides.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Hüdrolüüs · Näe rohkem »

Initsiaator

Initsiaator on mingi protsessi, tegevuse, sündmuse jm algataja.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Initsiaator · Näe rohkem »

Intermediaat

Intermediaat on keemilises protsessis esinev vaheühend, mis ei ole lähteühend ega lõppsaadus (lõpp-produkt), kuid mida reaktsiooni teel iseloomustab teatud energia miinimum.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Intermediaat · Näe rohkem »

Intramolekulaarne reaktsioon

Intramolekulaarne reaktsioon (ehk sisemolekulaarne reaktsioon) on keemiline protsess, mis toimub ühe kindla molekuli siseselt, seejuures saab see võimalikuks tänu selle molekuli spetsiifilisele struktuurile.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Intramolekulaarne reaktsioon · Näe rohkem »

Isomeerid

Keemias on isomeerid ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Isomeerid · Näe rohkem »

Isomerisatsioon

Keemias tähendab isomerisatsioon aine molekulis aatomite omavahelist ümberpaiknemist, nii et moodustub uus molekul täpselt nendestsamadest aatomitest.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Isomerisatsioon · Näe rohkem »

Kaitserühm

alkoholiks ja 3) kaitserühma (bloki) eemaldamine. Taandamine ilma kaitserühmata annab dialkoholi Kaitserühm (ka kaitsev rühm; blokeeriv rühm) on funktsionaalne rühm, mis tekitatakse orgaanilise ühendi molekulis oleva esialgse funktsionaalse rühma asemele, kusjuures kaitserühma ülesanne on välistada järgnevas sünteesietapis selle tsentri reaktsioon.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kaitserühm · Näe rohkem »

Karbanioon

Karbanioon on teatud tüüpi orgaanilises reaktsioonis esinev aktiivne intermediaat (väga reaktsioonivõimeline ja lühiealine), milles süsiniku aatomil on vaba elektronpaar ja negatiivne laeng.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Karbanioon · Näe rohkem »

Karbokatioonid

butüülkatioon (planaarne geomeetria) Karbokatioonid ehk karbkatioonid on orgaaniliste ühendite reaktsioonides esinevad lühiealised ebastabiilsed intermediaadid, millel on positiivne laeng süsiniku aatomil.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Karbokatioonid · Näe rohkem »

Katalüsaator

Katalüsaator on keemiline aine (nii orgaaniline, kui anorgaaniline), mis muudab reaktsiooni kiirust.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Katalüsaator · Näe rohkem »

Katioon

Katioon on positiivse elektrilaenguga ioon.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Katioon · Näe rohkem »

Kõrvalreaktsioon

Kõrvalreaktsioon (side reaction) on soovimatu keemiline reaktsioon, mis vähendab sünteesiprodukti saagist või moonutab klassikalise keemilise analüüsi tulemust.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kõrvalreaktsioon · Näe rohkem »

Keemianomenklatuur

Keemianomenklatuur on keemiliste elementide ja ühendite nimetuste süsteem.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Keemianomenklatuur · Näe rohkem »

Keemiline kineetika

Keemiliste reaktsioonide kiirused varieeruvad suures ulatuses. Need võivad toimuda plahvatuslikult, kuid võivad võtta aega ka aastaid, nagu näiteks metallide oksüdeerumine atmosfääris. Keemiline kineetika on füüsikalise keemia haru, mis tegeleb keemiliste protsesside kiiruste ja kulu uurimisega.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Keemiline kineetika · Näe rohkem »

Keemiline reaktsioon

Keemiline reaktsioon on protsess, mille käigus ühest või mitmest keemilisest ainest (lähteaine(te)st) tekib keemiliste sidemete katkemise või moodustumise tulemusena üks või mitu uute omadustega keemilist ainet (saadust, produkti).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Keemiline reaktsioon · Näe rohkem »

Keemilised kiudained

Keemilised kiudained on kiudained, mida looduses valmiskujul ei leidu ning mis saadakse looduslike või sünteetiliste kõrgmolekulaarsete ühendite töötlemisel.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Keemilised kiudained · Näe rohkem »

Kemoselektiivsus

Kemoselektiivsus (kemoselektiivne reaktsioon) on ühe keemilise reaktsiooni valdav realiseerumine teiste võimalike reaktsioonidega võrreldes.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kemoselektiivsus · Näe rohkem »

Keto-enooltautomeeria

Keto-enooltautomeeria (ehk keto-enooltautomerism) on orgaanilise keemia mõiste, mis tähendab tasakaaluoleku moodustumist keto-vormi (ketoon või aldehüüd) ja enooli vahel.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Keto-enooltautomeeria · Näe rohkem »

Kloorimine

Kloorimine (varem ka kloreerimine) on keemiline reaktsioon, mille käigus viiakse kloori aatom(id) aine molekuli koostisesse.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kloorimine · Näe rohkem »

Kondensatsioonireaktsioon

Kahe aminohappe molekuli kondensatsioon peptiidsideme (punane) moodustumisega Dieckmanni kondensatsioonireaktsioon Kondensatsioonireaktsioon on keemiline reaktsioon, milles kaks orgaanilise aine molekuli ühinevad produktiks, kusjuures reaktsiooni kõrvalsaaduseks on mingi väike molekul, näiteks vesi, vesinikkloriid, metanool või äädikhape.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kondensatsioonireaktsioon · Näe rohkem »

Kontsentratsioon

Keemias ja tehnoloogias on kontsentratsioon suurus, mis iseloomustab komponentide arvulist vahekorda lahuses või segus.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kontsentratsioon · Näe rohkem »

Konversioon (keemia)

Konversioon on aine muundamine keemilises reaktsioonis, kus lähteaine(te)st saadakse produkt või vaheprodukt.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Konversioon (keemia) · Näe rohkem »

Kovalentne side

Kovalentne side ehk kovalentside ehk aatomside ehk atomaarne side ehk homöopolaarne side on ühiste elektronpaaride vahendusel aatomite vahele moodustuv keemiline side.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Kovalentne side · Näe rohkem »

Lenduvad orgaanilised ühendid

Lenduvad orgaanilised ühendid (akronüümina kasutatakse ingliskeelset fraasi VOC – volatile organic compound; harvem ka eestikeelset akronüümi LOÜ) on keemilised ühendid, mis tavatingimustes märkimisväärselt lenduvad (auruvad) atmosfääri.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Lenduvad orgaanilised ühendid · Näe rohkem »

Liitumisreaktsioon

Liitumisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, milles kaks või enam molekuli ühinevad üheks suuremaks molekuliks.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Liitumisreaktsioon · Näe rohkem »

Looduslikud ühendid

Looduslikeks ühenditeks ehk looduslikeks produktideks nimetatakse orgaanilises ja biokeemias orgaanilisi ühendeid, mida sünteesitakse eluslooduses.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Looduslikud ühendid · Näe rohkem »

Markovnikovi reegel

Markovnikovi reegli (ehk Markovnikovi seaduspärasuse) järgi toimub orgaanilises keemias polaarse või polariseeritava molekuli Eδ+–Zδ– liitumine alkeenidele või alküünidele.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Markovnikovi reegel · Näe rohkem »

Nimelised reaktsioonid

Nimelised reaktsioonid keemias on need reaktsioonid, mis on saanud tuntuks selle esmakirjeldaja(te) nime järgi.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Nimelised reaktsioonid · Näe rohkem »

Nitreerimine

Nitreerimine on keemiline protsess nitrorühma (-NO2) sisseviimiseks orgaanilise ühendi molekuli.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Nitreerimine · Näe rohkem »

Nukleofiil

Nukleofiil on aineosake, millel on vaba elektronpaar ja selle tulemusena negatiivne laeng või osalaeng.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Nukleofiil · Näe rohkem »

Nukleofiilne asendusreaktsioon

Nukleofiilne asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus vaba elektronpaari omav reagent – nukleofiil – atakeerib substraadi molekuli, millel on elektronodefitsiitne tsenter, ning tulemusena substraadi molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Nukleofiilne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Oksüdatsioon

Oksüdatsioon on laiemas mõttes keemiline protsess, mille käigus aine loovutab elektrone ehk oksüdeerub.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Oksüdatsioon · Näe rohkem »

Oksüdeerija

Oksüdeerija (ka oksüdeeriv aine, oksüdant) on keemias aine, mis redoksreaktsiooni käigus liidab endaga elektrone.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Oksüdeerija · Näe rohkem »

Orgaaniline süntees

Orgaaniline süntees on orgaanilise ühendi (produkti) saamiseks kasutatav orgaaniline reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja füüsikaliste protseduuride rakendamisega.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Orgaaniline süntees · Näe rohkem »

Orgaanilised ühendid

Orgaanilised ühendid on keemiliste ühendite klass, mille molekulides esinevad lühemad (alates ühest) või pikemad süsinikuaatomitest moodustunud ahelad.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Orgaanilised ühendid · Näe rohkem »

Põlemine

Põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasnevad intensiivne soojuse eraldumine, reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus ja harilikult ka valgusnähtused (leek).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Põlemine · Näe rohkem »

Peritsükliline reaktsioon

Peritsükliline reaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mida iseloomustab keemiliste sidemete kooskõlastatud ümberpaigutus, nii et tekib tsükliline siirdeseisund.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Peritsükliline reaktsioon · Näe rohkem »

Pestitsiid

Pestitsiid on aine või ainete segu, mille eesmärk on kahjurite rünnaku ennetamine, kahjurite hävitamine, nende eemale peletamine või nende mõju leevendamine.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Pestitsiid · Näe rohkem »

Plastid

Plastid ehk plastmassid on sünteetilised materjalid, mis kujutavad endast kas puhtaid vaike või vaigu ja rea lisandite (täiteaine, plastifikaator, stabilisaator, värvaine jms) sulameid.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Plastid · Näe rohkem »

Polümerisatsioon

Stüreeni polümerisatsioon Polümerisatsioon ehk polümeerumine ehk polümeriseerumine on keemiline protsess, milles madalmolekulaarse ühendi (monomeeri M) molekulid ühinevad üksteisega moodustades kõrgmolekulaarse (makromorekulaarse) ühendi, milles üksteisele järgnevalt (lineaarsete ahelatega polümeer) või hargnevalt (hargnevate ahelatega polümeer) on keemiliselt seotud väga suur arv monomeerile vastavaid elementaarlülisid: nM → (-M)n– Täielikus molekulaarvalemis esinevad lisaks polümeersele põhiahelale ka otsmised rühmad.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Polümerisatsioon · Näe rohkem »

Radikaalreaktsioon

Radikaalreaktsioon (ehk vaba radikaal reaktsioon) on keemiline reaktsioon, mille käigus osalevad väga reaktsioonivõimelised vabad radikaalid kui intermediaadid.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Radikaalreaktsioon · Näe rohkem »

Ravim

Ravim ehk medikament (ladina medicamentum) on Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi iga valmistatud, turustatud või turustamiseks määratud aine, mis on ette nähtud haigete ravimiseks, haigusseisundi kergendamiseks, haiguste ärahoidmiseks või diagnoosimiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks, korrigeerimiseks või muutmiseks.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Ravim · Näe rohkem »

Rõhk

Rõhk on füüsikaline suurus, mis võrdub pinnale risti mõjuva jõu ja pindala suhtega: p.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Rõhk · Näe rohkem »

Reagent

Reagendid (reaktiivid) laborikapis Reagent on keemiline aine või ioon, mis võtab osa keemilisest reaktsioonist, on üks reaktsiooni lähteainetest, ja kasutatakse ära reaktsiooni käigus.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Reagent · Näe rohkem »

Reaktsiooni kiirus

Raua roostetamine on aeglane reaktsioon. Puuokste põlemine on kiirelt toimuv reaktsioon. Reaktsiooni kiirus on keemias reaktsioonis osaleva aine kontsentratsiooni muutus ajaühikus.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Reaktsiooni kiirus · Näe rohkem »

Reaktsiooni mehhanism

Reaktsiooni mehhanism on kogu keemilise reaktsiooni (brutoreaktsiooni) olemuse kirjeldus kõikide üksteisele järgnevate elementaarreaktsioonide kaudu.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Reaktsiooni mehhanism · Näe rohkem »

Reaktsioonivõrrand

Reaktsioonivõrrand ehk keemiline võrrand on keemilise reaktsiooni üleskirjutus, mis näitab reaktsioonis osalevaid aineid (lähteaineid ja saadusi) ja nende osakeste arvu (või arvude suhet).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Reaktsioonivõrrand · Näe rohkem »

Redoksreaktsioon

Redoksreaktsioon ehk redutseerumis-oksüdeerumisreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus aatom (või ioon) liidab või loovutab elektrone.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Redoksreaktsioon · Näe rohkem »

Reduktsioon (keemia)

Reduktsioon ehk redutseerumine (vananenud termin: taandamine) on redoksreaktsiooni käigus oksüdeerijaga toimuv protsess, mis seisneb selles, et ta liidab endaga elektrone.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Reduktsioon (keemia) · Näe rohkem »

Redutseerija

Redutseerija on keemias element, mis redoksreaktsiooni käigus loovutab elektrone.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Redutseerija · Näe rohkem »

Regioselektiivsus

Regioselektiivsus (regioselektiivne reaktsioon) on keemilise sideme valikuline moodustumine või katkemine valdavalt ühes suunas (teatud aatomi juures), nii et saadakse põhiliselt üks struktuuriisomeer teiste võimalike isomeersete produktidega võrreldes.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Regioselektiivsus · Näe rohkem »

Süsinikskelett

Süsinikskelett näitab orgaanilise ühendi molekuli struktuuri, see on aatomite paigutust molekulis.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Süsinikskelett · Näe rohkem »

Seebistumine

Seebistumine on keemiline protsess, mille käigus toimub estri hüdrolüütiline lagunemine alkoholiks ja happeks leeliste toimel.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Seebistumine · Näe rohkem »

Selektiivsus (keemia)

Selektiivsus keemias on seotud enamasti selektiivreaktsioonidega, see on valikuliselt toimuvate reaktsioonidega, milles saadakse põhiliselt üks produkt mitmest võimalikust.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Selektiivsus (keemia) · Näe rohkem »

SN1-reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN1-reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub esimest järku nukleofiilse asendusena (unimolecular (1) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja SN1-reaktsioon · Näe rohkem »

SN2 reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN2 reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub kooskõlamehhanismi järgi, s.t. teist järku nukleofiilse asendusena (bimolecular (2) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja SN2 reaktsioon · Näe rohkem »

Sommelet' reaktsioon

Urotropiin Sommelet’ reaktsioon on aldehüüdide saamise meetod, mis põhineb primaarsete halogeniidide reaktsioonil heksametüleentetraamiiniga (urotropiiniga) ja moodustuvate kvaternaarsete ammooniumsoolade järgneval hüdrolüüsil: R–CH2–Hlg + (CH2)6N4 → +Hlg– → RCHO Marcel Sommelet avaldas selle reaktsiooni 1913.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Sommelet' reaktsioon · Näe rohkem »

Stereoisomeer

Stereoisomeerid (ehk ruumilised isomeerid) on sellised isomeersed molekulid, mille atomaarne koostis ja aatomite seosed molekulis on identsed, kuid need isomeerid erinevad teineteisest aatomite ruumilise orientatsiooni (konfiguratsiooni) poolest.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Stereoisomeer · Näe rohkem »

Stereoselektiivsus

Stereoselektiivne reaktsioon (stereoselektiivsus) on keemiline protsess, milles moodustuvad stereoisomeerid oluliselt erinevates hulkades.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Stereoselektiivsus · Näe rohkem »

Substraat (keemia)

Substraat (ld. substratum – alus) on mõiste keemias, mis ei ole rangelt defineeritud.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Substraat (keemia) · Näe rohkem »

Termodünaamiline versus kineetiline kontroll

Termodünaamiline vs.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Termodünaamiline versus kineetiline kontroll · Näe rohkem »

Tsüklisatsioon

Tsüklisatsioon või tsükliseerimine on enamasti orgaaniline reaktsioon, mille tulemusena moodustub tsüklilise struktuuriga ühend, see tähendab mingi hulk aatomeid ühineb, nii et saadakse suletud ring ehk tsükkel.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Tsüklisatsioon · Näe rohkem »

Vaba radikaal

Vaba radikaal on keemias aatom või aatomite rühm, millel on paaritu arv elektrone, see on elektroneutraalne osake, mille üks valentselektron on paardumata.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Vaba radikaal · Näe rohkem »

Zaitsevi reegel

Zaitsevi reegel on reegel, mis ütleb, et aluse poolt industreeritud elimineerimisreaktsioon annab eelistatult suurema asendatusega produkti ehk reaktsiooniproduktides domineerib rohkem alküülrühmi sisaldav alkeen.

Uus!!: Orgaaniline reaktsioon ja Zaitsevi reegel · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Orgaanilised reaktsioonid.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »