Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Lae alla
Kiiremini kui brauser!
 

Orgaanilised ühendid

Index Orgaanilised ühendid

Orgaanilised ühendid on keemiliste ühendite klass, mille molekulides esinevad lühemad (alates ühest) või pikemad süsinikuaatomitest moodustunud ahelad.

100 suhted: Aatom, Aldehüüdid, Alifaatsed ühendid, Alitsüklilised ühendid, Alkaanid, Alkaloidid, Alküülhaliidid, Alküünid, Alkeenid, Alkoholid, Allüülsed ühendid, Amiidid, Amiinid, Aminohapped, Aniliin, Anorgaaniline aine, Anorgaaniline keemia, Areenid, Aromaatsus, Atsetaalid, Bensüülrühm, Bensoüülrühm, Bensopüreen, Bifunktsionaalne ühend, Biokeemia, Biomolekul, Derivaat, Dieenid, DNA, Eetrid, Estrid, Füüsikalised omadused, Fenoolid, Fosfor, Funktsionaalrühm, Furaan, Halogeenid, Hapnik, Heterotsüklilised ühendid, Homoallüülne rühm, Homoloogiline rida, Isomeerid, IUPACi nomenklatuur, Kaksikside, Karboksüülhapped, Katalüsaator, Küllastunud ja küllastumata ühendid, Kõrgmolekulaarsed ühendid, Keemiline aine, Keemiline ühend, ..., Keemiline element, Keemiline reaktsioon, Keemiline süntees, Keemiline side, Keemilised omadused, Ketoonid, Kiraalne molekul, Kiraalsus, Kolmikside, Kordne side, Kovalentne side, Laktoonid, Lämmastik, Lihtaine, Lipiidid, Looduslikud ühendid, Makromolekul, Metallorgaanilised ühendid, Molekul, Naftaleen, Nukleiinhapped, Oligomeer, Orgaaniline aine, Orgaaniline keemia, Orgaaniline reaktsioon, Põlemine, Polümeerid, Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit, Rasvad, Räni, RNA, Sahhariidid, Süsinik, Süsinikuskeleti hargnemine, Süsivesinikud, Steroidid, Struktuurivalem, Tärklis, Temperatuur, Terpenoidid, Tetraklorometaan, Tioolid, Toatemperatuur, Triviaalnimetus, Tsüklilised ühendid, Tselluloos, Valgud, Väävel, Vesinik, Vinüülrühm. Laienda indeks (50 rohkem) »

Aatom

Aatomiks (vanakreeka sõnast ἄτομος (átomos) 'jagamatu') nimetatakse väikseimat osakest, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Aatom · Näe rohkem »

Aldehüüdid

Aldehüüdi üldvalem.-R on süsinikuahel. Aldehüüdid on keemilised ühendid, mis sisaldavad aldehüüdrühma (–CHO).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Aldehüüdid · Näe rohkem »

Alifaatsed ühendid

Alifaatne ühend on orgaaniline ühend, mis ei sisalda benseenitsüklit ehk benseenituuma.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alifaatsed ühendid · Näe rohkem »

Alitsüklilised ühendid

Tsüklopropaan. dieen. 1,2-dimetüültsüklopentaani ''cis-'' (vasakul) ja ''trans-''isomeer (paremal). Alitsüklilised ühendid on sellised tsüklilised (orgaanilised) ühendid, mis ei sisalda aromaatseid rühmi.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alitsüklilised ühendid · Näe rohkem »

Alkaanid

Alkaanid on süsiniku ja vesiniku ühendid, mille molekulides süsiniku aatomid on omavahel seotud kovalentse üksiksidemega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alkaanid · Näe rohkem »

Alkaloidid

Nikotiin on üks alkaloididest Alkaloidid on lämmastikku sisaldavate, vees lahustumatute, aluseliste omadustega ja hapetega vees lahustavaid sooli moodustavate keemilised ainete rühm.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alkaloidid · Näe rohkem »

Alküülhaliidid

Alküülhaliidid ehk alküülhalogeniidid ehk haloalkaanid on orgaaniliste ühendite klass, mida võib vaadelda tuletatuna alkaanidest, nii et üks või enam vesiniku aatomit on asendatud halogeeni (F, Cl, Br, I) aatomi(te)ga, see tähendab sisaldavad süsinik-halogeen sidet (tähistatakse C–Hlg või C–X).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alküülhaliidid · Näe rohkem »

Alküünid

Alküünid on küllastumata süsivesinikud, mille molekulides esineb kovalentne kolmikside.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alküünid · Näe rohkem »

Alkeenid

Etüleeni, kõige lihtsama alkeeni, mudel. Alkeenid on süsivesinikud, kus süsiniku aatomite vahel on vähemalt üks kaksikside.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alkeenid · Näe rohkem »

Alkoholid

Alkoholid on ainete klass orgaanilises keemias, mille molekulis on hüdroksüülrühm(ad) (–OH) seotud süsinikuaatomiga, millel seejuures pole teisi sidemeid hapnikega, küll aga teiste süsinike ning vesinikega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Alkoholid · Näe rohkem »

Allüülsed ühendid

Prenooli struktuurvalem Prenooli molekulaarmudel Allüülne resonants Allüülsed ühendid on keemilised ühendid, mille funktsionaalrühm on seotud allüülse rühmaga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Allüülsed ühendid · Näe rohkem »

Amiidid

Amiidid on karboksüülhapete funktsionaalderivaadid, kus -OH rühma asemel on aminorühm (-NH2).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Amiidid · Näe rohkem »

Amiinid

Amiinid on ammoniaagi (NH3) derivaadid, milles üks, kaks või kolm vesiniku aatomit on asendatud orgaanilise asendusrühmaga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Amiinid · Näe rohkem »

Aminohapped

α-aminohapete üldine struktuur Aminohapped ehk aminokarboksüülhapped on bioloogilise tähtsusega orgaanilised ühendid, mis sisaldavad funktsionaalsete rühmadena amino- (-NH2) ja karboksüülrühma (-COOH) ning aminohappespetsiifilist kõrvalahelat.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Aminohapped · Näe rohkem »

Aniliin

Aniliin ehk fenüülamiin ehk aminobenseen (C6H5NH2) on tähtis keemiatööstuse tooraine.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Aniliin · Näe rohkem »

Anorgaaniline aine

Anorgaaniline aine on keemiline aine, mis ei ole orgaaniline ühend.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Anorgaaniline aine · Näe rohkem »

Anorgaaniline keemia

Anorgaaniline keemia on õpetus anorgaanilistest ühenditest: nende ehitusest, omadustest, muundumise seaduspärasustest, saamisest, kasutamisest ja muud.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Anorgaaniline keemia · Näe rohkem »

Areenid

Areenid ehk aromaatsed süsivesinikud on süsivesinikud, mis sisaldavad üht või mitut benseenituuma.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Areenid · Näe rohkem »

Aromaatsus

Modernne benseeni kujutis. Aromaatsus on orgaanilise keemia mõiste, mis kirjeldab konjugeeritud tsüklis olevate küllastumata sidemete, vabade elektronpaaride või tühjade orbitaalide tugevamat stabiliseerumist, kui seda konjugatsioon üksi võimaldaks.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Aromaatsus · Näe rohkem »

Atsetaalid

Atsetaalid ehk 1,1-dialkoksüalkaanid on orgaaniliste ühendite klass, milles ühe ja sama süsiniku aatomiga on üksiksidemetega seotud kaks alkoksürühma.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Atsetaalid · Näe rohkem »

Bensüülrühm

Bensüülrühm Terminit "bensüülrühm" kasutatakse orgaanilises keemias, tähistamaks rühma C6H5CH2– kas asendusrühma või molekuli osa tähenduses.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Bensüülrühm · Näe rohkem »

Bensoüülrühm

Terminit "bensoüülrühm" (ka benseenkarbonüülrühm) kasutatakse orgaanilises keemias, tähistamaks rühma C6H5C(O)– kas asendusrühma või molekuli osa tähenduses.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Bensoüülrühm · Näe rohkem »

Bensopüreen

Bensopüreen Bensopüreen ehk benso(a)püreen (keemiline valem C20H12) on viie benseenituumaga polütsükliline aromaatne süsivesinik, mille ainevahetussaadused (metaboliidid) on mutageensed ja väga kantserogeensed.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Bensopüreen · Näe rohkem »

Bifunktsionaalne ühend

Orgaaniline ühend on bifunktsionaalne, kui selle molekulis esineb kaks erinevat funktsionaalrühma ja vastavalt on sellel ühendil kahesugused mõlemale funktsionaalrühmale karakteersed omadused.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Bifunktsionaalne ühend · Näe rohkem »

Biokeemia

Biokeemia ehk bioloogiline keemia on teadus elusorganismide keemilisest koostisest, koostisosade muundumistest ja nende muundumiste seostest struktuuride spetsiifiliste funktsioonidega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Biokeemia · Näe rohkem »

Biomolekul

Biomolekul on molekul, mis moodustub ja avaldab toimet organismis valdavalt metabolismi käigus.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Biomolekul · Näe rohkem »

Derivaat

Keemias on derivaat keemiline ühend, mida saab vaadelda teatud ühendist tuletatuna, kui selle üks aatom või rühm asendatakse teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Derivaat · Näe rohkem »

Dieenid

1,5-Tsüklooktadieen (mittekonjugeeritud dieen) Konjugeeritud dieen - isopreen Dieenid ehk alkadieenid ehk diolefiinid on süsivesinikud, mille molekulis on kaks kaksiksidet.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Dieenid · Näe rohkem »

DNA

DNA molekuli lõik Desoksüribonukleiinhape ehk DNA (inglise keeles deoxyribonucleic acid; varem kasutati eesti keeles ka lühendit DNH) on enamikus elusorganismides pärilikku informatsiooni säilitav aine, keemiliselt desoksüriboosist, lämmastikalustest ja fosforhappe jääkidest koosnev polümeer.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja DNA · Näe rohkem »

Eetrid

'''Eetri üldvalem.''' Eetrid on orgaanilised ühendid, mille molekulis on hapnikuaatomi kaudu teineteisega seotud kaks alküülrühma või ka muud asendusrühma, välja arvatud funktsionaalrühmad.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Eetrid · Näe rohkem »

Estrid

Estrid on orgaanilised ühendid, mis tekivad happe vesinikuaatomite asendumisel süsivesiniku radikaalidega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Estrid · Näe rohkem »

Füüsikalised omadused

Keemilise aine või materjali füüsikalised omadused on omadused, mis pole seotud aine osalusega keemilistes reaktsioonides.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Füüsikalised omadused · Näe rohkem »

Fenoolid

Kahealuselised fenoolid: katehhool, resortsinool ja hüdrokinoon Bifenool Terminit fenoolid kasutatakse keemiliste ühendite kohta, milles on aromaatse tsükliga seotud hüdroksüülrühm (-OH), seega on tegu hüdroksübenseenidega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Fenoolid · Näe rohkem »

Fosfor

Fosfor on keemiline element, mille sümbol on P ja aatomnumber 15.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Fosfor · Näe rohkem »

Funktsionaalrühm

Orgaanilises keemias on funktsionaalrühm ehk funktsionaalne rühm spetsiifiline aatomite rühm molekulis, mis määrab molekuli peamised keemilised omadused.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Funktsionaalrühm · Näe rohkem »

Furaan

Furaan on heterotsükliline orgaaniline ühend, mis kuulub aromaatsete ühendite klassi.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Furaan · Näe rohkem »

Halogeenid

Halogeenid on VII A rühma elemendid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Halogeenid · Näe rohkem »

Hapnik

Hapnik (keemiline sümbol O) on keemiline element järjenumbriga 8.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Hapnik · Näe rohkem »

Heterotsüklilised ühendid

Heterotsüklilised ühendid on sellised tsüklilised orgaanilised ühendid, mille tsüklis on peale süsiniku aatomite veel teiste elementide aatomeid, nn heteroaatomeid, üks või enam.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Heterotsüklilised ühendid · Näe rohkem »

Homoallüülne rühm

Homoallüülne rühm on rühm, mis on ühe CH2 rühma võrra pikem allüülrühmast, see on H2C.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Homoallüülne rühm · Näe rohkem »

Homoloogiline rida

Sulamistemperatuuri (sinine) ja keemistemperatuuri (violetne) muutus ''n''-alkaanide homoloogililises reas. Homoloogiline rida on samasse aineklassi kuuluvate sarnaste omaduste ja struktuuriga keemiliste ühendite rida, mille liikmed erinevad naaberliikmest mingi kindla struktuurielemendi võrra.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Homoloogiline rida · Näe rohkem »

Isomeerid

Keemias on isomeerid ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Isomeerid · Näe rohkem »

IUPACi nomenklatuur

IUPACi nomenklatuur ehk süstemaatiline keemianomenklatuur on keemiliste elementide ja ühendite nimetuste süsteem, mille järgi igale struktuurile vastab kindel reeglipärane nimetus ja igale nimetusele vastab kindel struktuur.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja IUPACi nomenklatuur · Näe rohkem »

Kaksikside

'''Sinisega''' märgitud kaksiksidemed eri ainetes: atsetaldehüüd, atsetoon ja äädikhappe metüülester (ülemine rida vasakult paremale) ning 3-oksasoliin, atsetoonoksiim ja propeen (alumine rida). Kaksikside on kovalentsete sidemete hulka kuuluv keemilise sideme tüüp, mille puhul sideme moodustamiseks on ühinenud kaks elektronpaari.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kaksikside · Näe rohkem »

Karboksüülhapped

homoloogilises reas C1…C8. Karboksüülhapped on orgaanilises keemias happed, mis sisaldavad karboksüülrühma (COOH).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Karboksüülhapped · Näe rohkem »

Katalüsaator

Katalüsaator on keemiline aine (nii orgaaniline, kui anorgaaniline), mis muudab reaktsiooni kiirust.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Katalüsaator · Näe rohkem »

Küllastunud ja küllastumata ühendid

Keemias nimetatakse küllastunud ühenditeks neid orgaanilisi ühendeid, mille molekulis on süsiniku aatomid omavahel seotud üksiksidemetega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Küllastunud ja küllastumata ühendid · Näe rohkem »

Kõrgmolekulaarsed ühendid

Keemias ja biokeemias on kõrgmolekulaarsed ühendid suure molekulmassiga, makromolekulaarsed ühendid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kõrgmolekulaarsed ühendid · Näe rohkem »

Keemiline aine

Keemiline aine on aine, mille molekulidel on ühesugune koostis ja struktuur või mis koosneb ühe keemilise elemendi vabadest aatomitest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline aine · Näe rohkem »

Keemiline ühend

Keemiline ühend on keemiline aine, mis koosneb kahest või enamast erinevast keemilisest elemendist, mis on omavahel seotud keemiliste sidemetega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline ühend · Näe rohkem »

Keemiline element

Keemiline element ehk element on aatomituumas sama arvu prootoneid omavate (ehk sama aatomnumbriga) aatomite klass.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline element · Näe rohkem »

Keemiline reaktsioon

Keemiline reaktsioon on protsess, mille käigus ühest või mitmest keemilisest ainest (lähteaine(te)st) tekib keemiliste sidemete katkemise või moodustumise tulemusena üks või mitu uute omadustega keemilist ainet (saadust, produkti).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline reaktsioon · Näe rohkem »

Keemiline süntees

Keemiline süntees on vajaliku saaduse saamiseks kasutatav keemiline reaktsioon või mitmete reaktsioonide jada koos vajalike keemiliste ja füüsikaliste protseduuride rakendamisega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline süntees · Näe rohkem »

Keemiline side

Keemiline side on side, mis ühendab aatomeid üksteisega.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemiline side · Näe rohkem »

Keemilised omadused

Aine keemilised omadused on aine omadused, mis ilmnevad keemilistes reaktsioonides, milles see aine osaleb.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Keemilised omadused · Näe rohkem »

Ketoonid

Ketooni üldvalem Ketoonid on orgaanilises keemias ühendid, milles karbonüülrühm (C.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Ketoonid · Näe rohkem »

Kiraalne molekul

Keemias tähendab kiraalsus molekuli struktuuris sümmeetria puudumisega seotud omadust, mistõttu kiraalne molekul (ehk käeline molekul) ei ole ühildatav tema peegelpildile vastava konfiguratsiooniga molekuliga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kiraalne molekul · Näe rohkem »

Kiraalsus

Kiraalsus ehk käelisus on üks asümmeetria (sümmeetria puudumise) viis, mille puhul objekt või süsteem ei ole identne oma peegelpildiga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kiraalsus · Näe rohkem »

Kolmikside

Kolmikside heks-3-üüni graafilises struktuurivalemis Kolmikside on keemiline side, kus on ühinenud kolm elektronpaari.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kolmikside · Näe rohkem »

Kordne side

Kordne side on keemiline side, mis tekib kahe aatomi vahel mitme ühise elektronpaari abil.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kordne side · Näe rohkem »

Kovalentne side

Kovalentne side ehk kovalentside ehk aatomside ehk atomaarne side ehk homöopolaarne side on ühiste elektronpaaride vahendusel aatomite vahele moodustuv keemiline side.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Kovalentne side · Näe rohkem »

Laktoonid

γ-laktooni süntees Laktoonide nomenklatuur: α-, β-, γ- ja δ-laktoonid Laktoonid on orgaanilised ühendid, mida võib vaadelda tsükliliste estritena ehk hüdroksüülrühma ja karboksüülrühma vahelise sisemolekulaarse kondensatsiooni produktidena.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Laktoonid · Näe rohkem »

Lämmastik

Arvutiga loodud lämmastiku molekuli mudel Lämmastik (tähis N) on keemiline element järjenumbriga 7.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Lämmastik · Näe rohkem »

Lihtaine

Lihtaine on keemiline aine, milles esinevad ainult ühe elemendi aatomid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Lihtaine · Näe rohkem »

Lipiidid

Lipiidid (inglise keeles lipids) on väga erineva struktuuriga orgaaniliste biomolekulide, enamasti estrilise ehitusega vees mittelahustuvate looduslike ühendite rühm, mis koosneb alkoholidest ja rasvhappejääkidest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Lipiidid · Näe rohkem »

Looduslikud ühendid

Looduslikeks ühenditeks ehk looduslikeks produktideks nimetatakse orgaanilises ja biokeemias orgaanilisi ühendeid, mida sünteesitakse eluslooduses.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Looduslikud ühendid · Näe rohkem »

Makromolekul

Makromolekulid on keemias väga suure molekulmassiga molekulid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Makromolekul · Näe rohkem »

Metallorgaanilised ühendid

Metallorgaanilisteks ühenditeks nimetatakse klassikaliselt ühendeid, kus on vähemalt üks metall-süsinik-side, kusjuures tegu on orgaanilisse rühma kuuluva süsinikuga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Metallorgaanilised ühendid · Näe rohkem »

Molekul

Molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Molekul · Näe rohkem »

Naftaleen

Naftaleen (varem nimetatud ka naftaliin) C10H8 on kondenseerunud tuumadega areenide klassi kuuluv orgaaniline aine.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Naftaleen · Näe rohkem »

Nukleiinhapped

Nukleiinhapped on biopolümeerid, mille monomeerid on nukleotiidid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Nukleiinhapped · Näe rohkem »

Oligomeer

Keemias on oligomeer piiratud arvust monomeeri (M) elementaarlülidest koosnev molekul.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Oligomeer · Näe rohkem »

Orgaaniline aine

Orgaaniline aine ehk orgaaniline aines ehk orgaanika on aine, mis pärineb elusloodusest ja sisaldab orgaanilisi ühendeid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Orgaaniline aine · Näe rohkem »

Orgaaniline keemia

tetraeedri nurkadesse. Orgaanilise keemia klassikaline molekuligeomeetria: Kekulé bensoolivalem 1964. postmargil Orgaaniline keemia on keemia haru, mis uurib orgaaniliste ühendite (st süsinikku sisaldavate ainete, välja arvatud mõned süsinikuühendid ja süsinik lihtainena) struktuuri, sünteesi ja reaktsioone.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Orgaaniline keemia · Näe rohkem »

Orgaaniline reaktsioon

Orgaaniline reaktsioon on keemiline reaktsioon, milles osalevad orgaanilised ühendid, üks või enam.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Orgaaniline reaktsioon · Näe rohkem »

Põlemine

Põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasnevad intensiivne soojuse eraldumine, reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus ja harilikult ka valgusnähtused (leek).

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Põlemine · Näe rohkem »

Polümeerid

Bakeliidi 3D-struktuuri fragment Polümeerid ehk kõrgmolekulaarsed ühendid on ained, mille molekulid koosnevad kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest – elementaarlülidest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Polümeerid · Näe rohkem »

Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit

Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit (inglise keeles International Union of Pure and Applied Chemistry, lühend IUPAC) on keemikute esindusorganisatsioon paljudes riikides.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit · Näe rohkem »

Rasvad

Rasvad on rasvhapete ja glütserooli ehk propaan-1,2,3-triooli triestrid ehk triglütseriidid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Rasvad · Näe rohkem »

Räni

räni Räni on keemiline element, mille sümbol on Si ja aatomnumber 14.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Räni · Näe rohkem »

RNA

Ribonukleiinhape ehk RNA (inglise ribonucleic acid; varasem eestikeelne lühend RNH) on bioloogiline makromolekul ehk biopolümeer.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja RNA · Näe rohkem »

Sahhariidid

Sahhariidid ehk glütsiidid (traditsioonilise, ent ebatäpse nimetusega süsivesikud ehk karbohüdraadid) on keemilised ained, mille molekulid on biomolekulid, mis koosnevad süsiniku, vesiniku ja hapniku aatomitest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Sahhariidid · Näe rohkem »

Süsinik

allotroopi: a) teemant, b) grafiit, c) heksagonaalne teemant, d) C60 fullereen, e) C540, f) C70, g) amorfne süsinik ja h) süsiniknanotoru. Süsinik (keemiline tähis C) on mittemetalliline keemiline element järjenumbriga 6.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Süsinik · Näe rohkem »

Süsinikuskeleti hargnemine

Süsinikuskeleti hargnemine tähendab, et orgaanilise ühendi mingi süsinikuaatom on kovalentse sideme kaudu seotud kas kahe, kolme või nelja kõrvaloleva süsinikuaatomiga.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Süsinikuskeleti hargnemine · Näe rohkem »

Süsivesinikud

Süsivesinikud on keemilised ained, mille molekul koosneb ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Süsivesinikud · Näe rohkem »

Steroidid

Steroidid (ingl k steroids) on nii orgaanilised, aga ka nende sünteetilised analoogid, polütsükliliste lipiidühendite perekonda kuuluvad ained, mis sisaldavad tsüklopentanoperhüdrofenantreenituuma e steraani.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Steroidid · Näe rohkem »

Struktuurivalem

Isobutaani struktuurivalem Struktuurivalem on keemiline valem, mis näitab lihtsustatult ja piltlikult molekuli moodustavate aatomite vastastikust asetust, aatomitevaheliste keemiliste sidemete iseloomu ja aatomite osalaenguid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Struktuurivalem · Näe rohkem »

Tärklis

Tärklis (ladina keeles Amylum) on orgaaniline aine, makromolekul, ka polüsahhariid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Tärklis · Näe rohkem »

Temperatuur

Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab süsteemi või keha soojuslikku olekut ehk soojusastet.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Temperatuur · Näe rohkem »

Terpenoidid

Isopreen, limoneen, farnesool, retinool Nerolidool Linalooli saamine pineenist Terpenoidid (ka isoprenoidid) on arvukas (looduslike) orgaaniliste ühendite klass, mille molekulis sisaldub isopreeni molekulile vastavaid viit süsiniku aatomit sisaldavaid lülisid ning mis võivad olla funktsionaalrühmadega modifitseeritud mitmel viisil.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Terpenoidid · Näe rohkem »

Tetraklorometaan

Tetraklorometaan ehk süsiniktetrakloriid on mittepõlev vees lahustumatu värvuseta „magusa lõhnaga” vedelik.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Tetraklorometaan · Näe rohkem »

Tioolid

Tiooli üldvalem Tioolid ehk merkaptaanid on orgaanilised ühendid, mille iseloomulik funktsionaalrühm (tioolrühm, varem ka sulfhüdrüülrühm) koosneb ühest vesiniku ja ühest väävli aatomist.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Tioolid · Näe rohkem »

Toatemperatuur

Toatemperatuuriks (lühend RT) nimetatakse loodusteaduslike eksperimentide kirjeldamisel katse läbiviimise temperatuuri, kui see jääb ligikaudu vahemikku 21–23 °C (.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Toatemperatuur · Näe rohkem »

Triviaalnimetus

Triviaalnimetus on mittesüstemaatiline ehk mitteteaduslik nimetus keemilisele ühendile või bioloogilisele objektile.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Triviaalnimetus · Näe rohkem »

Tsüklilised ühendid

Tsüklilised ühendid ehk tsükkelühendid on enamasti orgaanilised ühendid, mille molekulis mingi hulk aatomeid on ühendatud suletud ringina ehk tsüklina.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Tsüklilised ühendid · Näe rohkem »

Tselluloos

Tselluloosi molekuli struktuur: näha on kaks elementaarlüli. Molekulisisesed ja molekulidevahelised vesiniksidemed (punktiiriga) tselluloosi struktuuris. Need annavad tselloloosile mehaanilise tugevuse, kusjuures säilib elastsus. Tselluloos on looduslik kiudaine taimede rakukestades esinev hargnemata struktuuriga polüsahhariid (süsivesik), mis koosneb β-D-glükopüranoosi jääkidest.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Tselluloos · Näe rohkem »

Valgud

polariseerivas valguses. Polariseeriv filter annab lihtsa võimaluse eristada valgukristalle soolakristallidest, kuna valgu kristallid on valguse suhtes enamasti anisotroopsed, soolakristallid tihti mitte. Valgud ehk proteiinid (ka valkained) on biopolümeerid, mille monomeerideks on aminohappejäägid.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Valgud · Näe rohkem »

Väävel

Väävel on mittemetalliline keemiline element järjenumbriga 16.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Väävel · Näe rohkem »

Vesinik

Vesinik on keemiline element järjenumbriga 1.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Vesinik · Näe rohkem »

Vinüülrühm

Vinüülrühmaks (IUPAC-i nimetus etenüülrühm) nimetatakse orgaanilises keemias molekuli osa, mis koosneb süsiniku ja vesiniku aatomitest ning sisaldab kaksiksidet.

Uus!!: Orgaanilised ühendid ja Vinüülrühm · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Orgaaniline ühend, Orgaanilised ained.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »