Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Lae alla
Kiiremini kui brauser!
 

TEN-võrgustikud

Index TEN-võrgustikud

TEN-võrgustikud (inglise Trans-European Networks) ehk üleeuroopalised võrgustikud on loodud Euroopa Liidu poolt, et arendada liikmesriikide omavahelist koostööd ühise tõhusama infrastruktuuri väljakujundamisel.

88 suhted: Avalik huvi, Baltimaad, E-õpe, E-riik, E-teenus, Eelarve, Eesti, Elekter, Energia, Euro, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Euroopa Liidu Läänemere strateegia, Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Liit, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Parlament, Euroopa Regioonide Komitee, Gaas, Galileo (positsioneerimissüsteem), Heltermaa sadam, Idee, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Infoühiskond, Infrastruktuur, Investeering, Isik, Jõhvi–Tartu–Valga põhimaantee, Kaup, Kärdla lennujaam, Keskkonnamõju, Kuivastu sadam, Kunda sadam, Kuressaare lennujaam, Laen, Läänemere maad, Läänemeri, Lennujaam, Loodete energia, Maantee, Maanteetransport, Majanduskasv, Meretransport, Muuga sadam, Paljassaare sadam, Pärnu lennujaam, Pärnu sadam, Piirkond, Planeerimine, ..., Poliitika, Prognoos, Programm, Projekt, Rail Baltic, Raudtee, Raudteetransport, Rohuküla sadam, Rooma leping, Sadam, Süsteem, Solidaarsus, Sotsiaalne sidusus, Tallinna lennujaam, Tallinna–Narva maantee, Tallinna–Narva raudtee, Tallinna–Pärnu–Ikla maantee, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee, Tapa–Tartu raudtee, Tartu lennujaam, Tartu–Petseri raudtee, Tartu–Valga raudtee, Tööhõive, Teenus, Tuuleenergia, Valga–Petseri raudteelõik, Vanasadam, Vastutus, Virtsu sadam, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013. Laienda indeks (38 rohkem) »

Avalik huvi

Avalik huvi on ühiskonna kui terviku huvi, mis põhjendab otsustustes eelistusi, millega tagatakse üldised hüved või välditakse nendele tekkida võivat kahjuAlari Rammo "Mis on avalik huvi?" Hea Kodanik 1/2014, lk 8-9.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Avalik huvi · Näe rohkem »

Baltimaad

Balti riigid Baltimaad ehk Balti riigid on tänapäevases mõttes kolm Läänemere idakaldal asuvat väikeriiki: Eesti, Läti ja Leedu.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Baltimaad · Näe rohkem »

E-õpe

E-õpe on õppevorm, mille korral tavaliselt õpilane ja õpetaja ei asu samas ruumis ja õppetöö toimub elektrooniliste sidevahendite abil harilikult interneti, erakaugõppevõrgu või intraneti kaudu.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja E-õpe · Näe rohkem »

E-riik

E-riik (vt ka e-valitsus) ehk elektrooniline riik tähendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) laiaulatuslikku kasutamist riigi tasandil, pakkumaks riigiasutuste teenuseid elektroonsete kanalite kaudu ning muutmaks valitsemist läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Samuti tähistab see uut tüüpi riiki, mis põhineb selliste tehnoloogiate rakendamisel. Elektrooniline riik hõlmab nii täitevvõimu ("e-valitsus") kui ka parlamendi ("e-parlament") ja kohtute tegevust ("e-õiguskeskkond"). Mõiste "e-riik" vastab enim ingliskeelsele mõistele “e-governance”. Riigipoolsed e-teenused on Riigiportaalis kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja E-riik · Näe rohkem »

E-teenus

E-teenus (inglise E-service, pikemalt elektroon(ili)ne teenus, inglise electronic service) on teenus, mida osutatakse ja kasutatakse elektrooniliste kanalite kaudu, peamiselt internetis või mobiiltelefoni teel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja E-teenus · Näe rohkem »

Eelarve

Eelarve on numbriliselt väljendatud rahaline plaan tulude (ehk sissetulekute laekumise - kust ja kui suures ulatuses raha laekub) ning kulude (ehk väljaminekute arvestuse - millele ja kui suures ulatuses kulutusi tehakse) suhte väljendamiseks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Eelarve · Näe rohkem »

Eesti

Eesti Vabariik on riik Põhja-Euroopas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Eesti · Näe rohkem »

Elekter

Elektri ülekandeliinid Elekter on elektrilaengute olemasolust tingitud nähtuste kompleks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Elekter · Näe rohkem »

Energia

Äike kujutab üht energia vormi Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Energia · Näe rohkem »

Euro

Euro sümbol Eurod ja sendid Euro (lühend EUR, tähis €) on Euroopa ühtsesse valuutasüsteemi kuuluvate riikide ühisvaluuta.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euro · Näe rohkem »

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on üks seitsmest Euroopa Liidu institutsioonist.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Komisjon · Näe rohkem »

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi horisontaalne logo, mille kasutamine on kohustuslik fondist toetust saanud projektide tähistamisel. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF; inglise The Cohesion Fund ehk CF) pakub toetust Euroopa Liidu liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on vähem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond · Näe rohkem »

Euroopa Liidu Läänemere strateegia

Euroopa Liidu Läänemere strateegia on Euroopa Liidu sisene algatus, mille eesmärk on Läänemere piirkonna erisusi arvestades leida lahendusi peamistele kitsaskohtadele, mis takistavad piirkonna arengut.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Liidu Läänemere strateegia · Näe rohkem »

Euroopa Liidu liikmesriik

Euroopa Liidu liikmesriik on Euroopa Liidu aluslepingutega ühinenud riik, millele laienevad kõik Euroopa Liidu liikmesusest tulenevad õigused ja kohustused.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Liidu liikmesriik · Näe rohkem »

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu (mida vahel nimetatakse ka ministrite nõukoguks) on Euroopa Liidu põhiline otsuseid tegev institutsioon, mis jagab seadusandlikku ja eelarvealast võimu Euroopa Parlamendiga.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Liidu Nõukogu · Näe rohkem »

Euroopa Liit

Euroopa lipp Euroopa Liit 1. juulist 2013 Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad ning ülemeremaad ja -territooriumid Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 28 liikmesriiki.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Liit · Näe rohkem »

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev komitee, millesse kuulub 350 esindajat liidu erinevatest sotsiaalsetest ja majanduslikest rühmadest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee · Näe rohkem »

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament (mitteametlikult ka europarlament) on Euroopa Liidu parlamentaarne institutsioon, mis koosneb 1957.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Parlament · Näe rohkem »

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu (EL) kohalikest ja piirkondlikest esindajatest koosnev nõuandev komitee, kes annab riigi tasandist madalama tasandi (st piirkonnad, maakonnad, provintsid, vallad ja linnad) asutustele hääle ELi institutsioonilises raamistikus.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Euroopa Regioonide Komitee · Näe rohkem »

Gaas

Gaas on aine agregaatolek, milles osakesed (aatomid ja molekulid) liiguvad vabalt, olemata püsivas vastasmõjus aine teiste osakestega.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Gaas · Näe rohkem »

Galileo (positsioneerimissüsteem)

Galileo on ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem, mis on loomises Euroopa liidu poolt läbi Euroopa Kosmoseagentuuri ja Euroopa GNSSi Agentuuri.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Galileo (positsioneerimissüsteem) · Näe rohkem »

Heltermaa sadam

Heltermaa sadam (sadama kood: EE HLT) on sadam Eestis, mis asub Hiiumaa idaosas Hiiumaa vallas Heltermaal, 25 km kaugusel Kärdlast.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Heltermaa sadam · Näe rohkem »

Idee

Idee (vanakreeka keele sõnadest εἶδος (eidos), ἰδέα (idea), mis tähendavad 'vaade, kuju, väljanägemine') on filosoofia mõiste, mida kasutatakse filosoofia eri traditsioonides erinevas tähenduses.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Idee · Näe rohkem »

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, lühend IKT, on andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia · Näe rohkem »

Infoühiskond

Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Infoühiskond · Näe rohkem »

Infrastruktuur

Infrastruktuur ehk taristu tähendab põhilisi füüsilisi ja organisatsioonilisi struktuure, mis on vajalikud ühiskonna või ettevõtte tööks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Infrastruktuur · Näe rohkem »

Investeering

Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Investeering · Näe rohkem »

Isik

Isiku (inglise keeles person) all mõeldakse tavaliselt inimest või inimesesarnaste psüühiliste omadustega (eelkõige mõtlemisvõimega) olendit.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Isik · Näe rohkem »

Jõhvi–Tartu–Valga põhimaantee

Jõhvi–Tartu–Valga maantee ristumine Elva–Rannu maanteega. Jõhvi–Tartu–Valga põhimaantee Lohusuu juures. Maantee Ninasi küla juures. Jõhvi–Tartu–Valga maantee (Põhimaantee nr. 3) on üks Eesti põhimaanteedest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Jõhvi–Tartu–Valga põhimaantee · Näe rohkem »

Kaup

Kaubad kaupluse riiulitel Kaup on laiemas tähenduses mis tahes ostu-müügi objekt või objektid, kitsamas tähenduses müügiks määratud toode või tooted.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Kaup · Näe rohkem »

Kärdla lennujaam

Kärdla lennujaam (IATA lennujaamakood: KDL, ICAO lennujaamakood: EEKA) on Kärdlast 6 km ida pool asuv Hiiu maakonna ainuke lennujaam.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Kärdla lennujaam · Näe rohkem »

Keskkonnamõju

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Keskkonnamõju · Näe rohkem »

Kuivastu sadam

Kuivastu sadam, mai 2007 Foto: Ave Maria Mõistlik Kuivastu sadam, september 2010Foto: Ivo Kruusamägi Kuivastu sadam (sadama kood: EE KUI) on sadam Kuivastus, Muhu saare idarannikul, Suure väina läänekaldal.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Kuivastu sadam · Näe rohkem »

Kunda sadam

Kunda sadam Kunda sadam Kunda sadama kontorihoone Kunda sadam (sadama kood: EE KND; nimetatud ka Lontova sadam) on sadam Kundas, Kunda lahe lõunakaldal.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Kunda sadam · Näe rohkem »

Kuressaare lennujaam

Kuressaare lennujaam (IATA lennujaamakood: URE, ICAO lennujaamakood: EEKE) on Saare maakonna ainuke lennujaam, Kuressaarest 3 km kaugusel Roomassaare poolsaarel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Kuressaare lennujaam · Näe rohkem »

Laen

Laen ehk krediit on võlgnevuse liik.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Laen · Näe rohkem »

Läänemere maad

Läänemere maad (ka Läänemere regioon) on Läänemere ääres asuvad riigid.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Läänemere maad · Näe rohkem »

Läänemeri

Läänemeri märtsis 2000 Läänemeri ehk Limneameri (eesti keeles on nimi "Balti meri ebasoovitatav) on Atlandi ookeani sisemeri, mis piirab Eestit põhjast ja läänest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Läänemeri · Näe rohkem »

Lennujaam

Atatürgi-nimeline lennujaam İstanbulis Lennujaam on õhusõidukite regulaarseks vastuvõtuks, hooldamiseks ja väljasaatmiseks, reisijate teenindamiseks, lasti- ja postiveo korraldamiseks ning lennuliikluse tagamiseks tarvilike ehitiste kogum.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Lennujaam · Näe rohkem »

Loodete energia

Rance loodeteelektrijaam Loodete energia on mehaanilise energia liik, mis vabaneb mere taseme muutumisel tõusu ja mõõna ajal.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Loodete energia · Näe rohkem »

Maantee

Maantee E20 Taanis Maantee on asulatevaheline maismaatee mootorsõidukite (varem hobusõidukite) liiklemiseks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Maantee · Näe rohkem »

Maanteetransport

Maanteetransport ehk maanteevedu on reisijate või kauba transportimine maanteedel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Maanteetransport · Näe rohkem »

Majanduskasv

Majanduskasv on tootmismahu suurenemine.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Majanduskasv · Näe rohkem »

Meretransport

Tanker läbimas Panama kanalit. Meretransport ehk mereveondus on veetranspordi haru, mis tegeleb kauba- ja reisivedudega üle mere.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Meretransport · Näe rohkem »

Muuga sadam

Muuga sadam Randvere rannast vaadatuna Muuga sadam on sadam Harjumaal Muuga lahe ääres Maardu, Viimsi valla ja Jõelähtme valla piiril.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Muuga sadam · Näe rohkem »

Paljassaare sadam

Paljassaare sadam (sadama kood: EE PAS) on ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluv sadam Tallinnas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Paljassaare sadam · Näe rohkem »

Pärnu lennujaam

Pärnu lennujaam (IATA: EPU, ICAO: EEPU) asub Pärnu kesklinnast 4 kilomeetrit loodes Tori vallas Eametsa külas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Pärnu lennujaam · Näe rohkem »

Pärnu sadam

Pärnu sadam on ajalooline sadamakoht Pärnu jõe suudmes.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Pärnu sadam · Näe rohkem »

Piirkond

Piirkond ehk regioon on geograafia mõiste, mida kasutatakse geograafia eri harudes teatud maa-ala kirjeldamiseks looduslike või ajaloolis-kultuuriliste tunnuste alusel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Piirkond · Näe rohkem »

Planeerimine

Planeerimise all mõeldakse igasuguste plaanide koostamist, sealhulgas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Planeerimine · Näe rohkem »

Poliitika

Poliitika on protsess, mille käigus erinevate sotsiaalsete subjektide sihikindla tegevuse tulemusena jõutakse otsusteni (poliitiliste otsusteni), mis määravad neist subjektidest koosnevas sotsiaalses grupis või gruppidevahelistes suhetes kehtivad reeglid.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Poliitika · Näe rohkem »

Prognoos

Prognoosiks (kreeka sõnast prognōsis 'etteteadmine') nimetatakse ennustust, mis on saadud enam-vähem usaldatavaks peetaval meetodil.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Prognoos · Näe rohkem »

Programm

* Programm on arvutites kasutatava tarkvara osa.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Programm · Näe rohkem »

Projekt

Projekt on kaasaegses tähenduses ühekordne, tavaliselt erinevate valdkondade piire ületav ning oluline ettevõtmine selgelt piiritletud eesmärkide, ajaliste raamide ja ressurssidega.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Projekt · Näe rohkem »

Rail Baltic

Rail Baltic kui osa Põhjamere-Balti põhivõrgu koridorist Rail Baltic (Soomes, Lätis ja Leedus kasutatakse nimekuju Rail Baltica) on kavandatav Poolat, Leedut, Lätit, Eestit ja Soomet ühendav standardrööpmeline (1435 mm laiuse rööpmevahega) 870 km pikkune kiirraudtee.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Rail Baltic · Näe rohkem »

Raudtee

Odawara raudteejaam Jaapanis Raudtee (saksa k Eisenbahn) on rööbasteega transpordisüsteem inimeste veoks (ühistransport) või kaubaveoks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Raudtee · Näe rohkem »

Raudteetransport

Elektriveduriga kaubarong, Norra Raudteede ristumine Magnethõljukrong Raudteetransport on raudteeveeremi abil teostatav reisijate- ja kaubavedu raudteedel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Raudteetransport · Näe rohkem »

Rohuküla sadam

Rohuküla sadam 2015. aastal Rohuküla sadam on sadam Eestis, mis asub Läänemaa lääneosas Haapsalu linnas Rohukülas, 6 km kaugusel Haapsalust.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Rohuküla sadam · Näe rohkem »

Rooma leping

Rooma leping on rahvusvaheline leping, mis allkirjastati 1957.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Rooma leping · Näe rohkem »

Sadam

Tallinna Vanasadam – Eesti suurim ja tuntuim reisisadam Noblessneri sadam ja Lennusadam Tallinnas Kalamajas Maailma suuremaid sadamaid Sadam on veekogu kalda äärde ehitatud taristu rajatis laevade või muude veesõidukite sildumiseks ja teenindamiseks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Sadam · Näe rohkem »

Süsteem

Süsteem (kreeka keeles σύστημα) on osadest ja osade seostest koosnev korrastatud ja reeglipärane tervik.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Süsteem · Näe rohkem »

Solidaarsus

Solidaarsus on ühtsus (nt grupi või klassi ühtsus), mis põhineb ühistel huvidel, eesmärkidel, normidel ja sümpaatiatel.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Solidaarsus · Näe rohkem »

Sotsiaalne sidusus

Sotsiaalne sidusus on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Sotsiaalne sidusus · Näe rohkem »

Tallinna lennujaam

Lennart Meri Tallinna lennujaam (ICAO:EETN; IATA:TLL; varem Tallinna lennujaam, ka Ülemiste lennujaam) on Eesti suurim lennujaam ja Nordica kodulennujaam.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tallinna lennujaam · Näe rohkem »

Tallinna–Narva maantee

Tallinna-Narva maantee, Jägala lähedal Tallinna–Narva maantee Tallinna piiril. Tallinna–Narva maantee talvel. Pildistatud Kuusalu lähedal. Tallinna–Narva maantee (põhimaantee nr 1) saab alguse Tallinna kesklinnast Viru väljakult.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tallinna–Narva maantee · Näe rohkem »

Tallinna–Narva raudtee

Tallinna–Narva raudtee asub Põhja-Eestis ja on Eesti tähtsaim raudteelõik (pikkus 211 km).

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tallinna–Narva raudtee · Näe rohkem »

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee

Maantee 67. kilomeeter Tallinna–Pärnu–Ikla maantee (põhimaantee nr 4) on maantee, mis algab Tallinna kesklinnast Viru väljakult, läheb läbi Pärnu ning lõpeb Ikla piiripunktis.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tallinna–Pärnu–Ikla maantee · Näe rohkem »

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee

pisi Kiiruskaamera Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee (põhimaantee nr 2, rahvusvaheline tähis E263 (Tallinna–Tartu–Luhamaa maantee)) on Eesti pikim maantee pikkusega 287,893 km.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee · Näe rohkem »

Tapa–Tartu raudtee

Tapa-Tartu raudtee on raudteelõik, mis hargneb Tapal Tallinna-Narva raudteest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tapa–Tartu raudtee · Näe rohkem »

Tartu lennujaam

Tartu lennujaam (IATA: TAY, ICAO: EETU) asub Tartu linnast umbes 10 km lõuna pool Kambja vallas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tartu lennujaam · Näe rohkem »

Tartu–Petseri raudtee

Tartu–Petseri raudtee on raudteelõik Eestis ja Venemaal, mis algab Tartus ja lõpeb Petseris.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tartu–Petseri raudtee · Näe rohkem »

Tartu–Valga raudtee

Tartu–Valga raudtee on raudteelõik Eestis.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tartu–Valga raudtee · Näe rohkem »

Tööhõive

Tööhõive on inimeste hõive riigi majanduses.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tööhõive · Näe rohkem »

Teenus

Kosmeetik värvib kliendi laugusid Teenus on immateriaalne kaup, mille abil rahuldatakse inimeste vajadusi.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Teenus · Näe rohkem »

Tuuleenergia

Tuulegeneraator Tuuleenergia on taastuvenergia liik, kusjuures tuule kineetiline energia muundatakse mehaaniliseks energiaks või elektrienergiaks.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Tuuleenergia · Näe rohkem »

Valga–Petseri raudteelõik

Valga–Petseri raudteelõik on raudtee Eestis ja Venemaal.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Valga–Petseri raudteelõik · Näe rohkem »

Vanasadam

Vanasadam (sadama kood: EE VAN) on AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluv reisisadam Tallinnas.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Vanasadam · Näe rohkem »

Vastutus

Vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Vastutus · Näe rohkem »

Virtsu sadam

Ave Maria Mõistlik Ave Maria Mõistlik Virtsu sadam on sadam Virtsus Lääneranna vallas Suure väina idakaldal.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja Virtsu sadam · Näe rohkem »

1996

1996.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 1996 · Näe rohkem »

2000

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 2000.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2000 · Näe rohkem »

2002

2002.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2002 · Näe rohkem »

2004

2004.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2004 · Näe rohkem »

2006

2006.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2006 · Näe rohkem »

2007

2007.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2007 · Näe rohkem »

2009

2009.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2009 · Näe rohkem »

2010

2010.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2010 · Näe rohkem »

2013

2013.

Uus!!: TEN-võrgustikud ja 2013 · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

TEN võrgustik, Trans-European Networks.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »