Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Lae alla
Kiiremini kui brauser!
 

Arv

Index Arv

Kompleksarvude hulk ja mõned selle alamhulgad Arv on üks matemaatika algmõisteid; see hõlmab loendamisel ehk lõplike hulkade võrdlemisel saadava naturaalarvu mõistet ning selle mitmesuguseid üldistusi, sealhulgas täisarv, ratsionaalarv ja kompleksarv.

153 suhted: A causal account of knowing, Absoluutväärtus, Abstraktne objekt, Aeg, Albeedo, Algoritm, Alus, Aritmeetika, Aritmeetika filosoofia, Aritmeetiline keskmine, Aritmeetiline operatsioon, Arvjada, Arvsõna, Arvtelg, Arvu standardkuju, Arvusüsteem, Arvutusmatemaatika, Astendamine, Augustus De Morgan, Žest, Ühikelement, Üks, Üks kahendik, Bakterid, Binaarne algebraline tehe, Burušaski keel, CAN-võrk, Cantori diagonaaltõestus, Cd, David Lewis, De docta ignorantia, Determinant, Edmund Husserl, Ekstsentrilisus, Elektroonilise muusika mõisteid, Esimene meditatsioon, Ethics: Inventing Right and Wrong, Fibonacci jada, Filosoofia mõisteid, Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia, Fookus (geomeetria), Funktsioon (matemaatika), G. E. M. Anscombe, Googol, Gottlob Frege, Graafik, Hans Rosling, Havai keel, Hulgafunktsioon, Hulk, ..., Idaaranda keel, Infinitesimaalarvud, Irratsionaalarvud, Jada, Jada piirväärtus, Juhuslik suurus, Juurvõrrand, Kahendsüsteem, Kaks, Kangakudumine, Kümme, Kohasus, Kolm, Kommutatiivsus, Kompleksarv, Konstant, Koordinaadisüsteem, Korrutamine, Kuus, Kvalitatiivne tunnus, Kvantfüüsika, Kvantitatiivne tunnus, LabVIEW, Lõpmatus, Ligikaudne arv, Liitmine, Lineaarne diferentsiaalvõrrand, Lineaarvõrrandisüsteem, Lisand (keeleteadus), Logaritm, Logitsism, Logos, Maatriks, Maoori keel, Matemaatika, Matemaatika (õppeaine), Matemaatika mõisteid, Mathematical Truth, Mathematics, Matter and Method, Märgisüsteem, Metafüüsika 5, Mizo keel, Monaad, Monokord, Mool, Mysterium Cosmographicum, Naturaalarv, Näks, Null, Nullelement, Number, Omadussõna, Omadussõnaline täiend, Paarisarv, Parameeter, Partikulaar, Päratu integraal, Pöördvõrdelisus, Philosophy of Mathematics: An Introduction, Philosophy of Science: A Contemporary Approach, Pii, Piirväärtus, Pikkus (matemaatika), Pindala, Platonism, Poolarv, Positsiooniline arvusüsteem, Primitiivne algtegur, Pythagoras, Ratsionaalarv, Reaalarv, Realism (filosoofia), Ruut (algebra), Salaami, Satelliidi testimine, Sümbol, Sümmeetria, Seitse, Seos (matemaatika), Skalaar, Skalaariga korrutamine, Skalaarne suurus, Suurus, Tambovi konstant, Täiend, Täisarv, Tõestus, Tõus (matemaatika), Teadus, Teaduslik pilt, Tekst, Tensor, Tim Crane, Transponeeruvad elemendid, Tuplet, Vastandarv, Visualiseerimine, Xenokrates, Zermelo aksiomaatika, Zsigmondy teoreem, 0, 0 (number), 1984 (täpsustus). Laienda indeks (103 rohkem) »

A causal account of knowing

"A causal account of knowing" ("Üks kausaalne teadmise teooria") on Alvin Goldmani artikkel, milles ta esitab kausaalse teadmisteooria esimese variandi.

Uus!!: Arv ja A causal account of knowing · Näe rohkem »

Absoluutväärtus

Absoluutväärtus on positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks on selle arvu vastandarv.

Uus!!: Arv ja Absoluutväärtus · Näe rohkem »

Abstraktne objekt

Abstraktseteks objektideks ehk abstraktseteks entiteetideks ehk loogilisteks objektideks (Zalta 2016: 174) nimetatakse filosoofias arve, propositsioone jms entiteete.

Uus!!: Arv ja Abstraktne objekt · Näe rohkem »

Aeg

Ajaks nimetatakse nii sündmuste järgnevuslikku korrastatust kui ka sündmuste omavahelist kaugust selles korrastatuses.

Uus!!: Arv ja Aeg · Näe rohkem »

Albeedo

300px Albeedo (ladina sõnast albedo 'valgesus') on pinna peegeldumisnäitaja.

Uus!!: Arv ja Albeedo · Näe rohkem »

Algoritm

Algoritm on sammsammuline tegevusjuhis, juhend, eeskiri mingi tegevuse sooritamiseks või eesmärgi saavutamiseks.

Uus!!: Arv ja Algoritm · Näe rohkem »

Alus

Sõnal alus on mitu tähendust.

Uus!!: Arv ja Alus · Näe rohkem »

Aritmeetika

Aritmeetika (kreeka keelest ἀριθμός, arithmos - arv, number) on matemaatika haru, mis uurib täis- ja ratsionaalarvude ja nendega sooritatavate operatsioonide omadusi.

Uus!!: Arv ja Aritmeetika · Näe rohkem »

Aritmeetika filosoofia

"Aritmeetika filosoofia" (saksa keeles "Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische untersuchungen") on saksa filosoof Edmund Husserli 1891.

Uus!!: Arv ja Aritmeetika filosoofia · Näe rohkem »

Aritmeetiline keskmine

Aritmeetiline keskmine on matemaatikas ja statistikas vaadeldavate arvsuuruste summa jagatis nende suuruste koguarvuga.

Uus!!: Arv ja Aritmeetiline keskmine · Näe rohkem »

Aritmeetiline operatsioon

Aritmeetiline operatsioon ehk aritmeetiline tehe ehk aritmeetikatehe on arvudega sooritatav liitmis-, lahutamis-, korrutamis- või jagamistehe.

Uus!!: Arv ja Aritmeetiline operatsioon · Näe rohkem »

Arvjada

Arvjada ehk arvujada ehk progressioon on jada, mille liikmed on arvud.

Uus!!: Arv ja Arvjada · Näe rohkem »

Arvsõna

Arvsõna väljendab asjade kvantitatiivseid tunnuseid, põhiliselt arvu või järjekorda ning vastab küsimustele mitu? mitmes? Kirja võib arvsõnu panna kahel viisil – kas sõna või numbriga.

Uus!!: Arv ja Arvsõna · Näe rohkem »

Arvtelg

π'' ja ruutjuur kahest \sqrt2. Kuigi joonisel on näha ainult täisarvud –9-st kuni 9-ni, kujutab arvsirge kõiki reaalarve nii täisarvude vahel kui ka lõputult mõlemal pool joonise raame. Siin on täisarvudele vastavad punktid markeeritud põikilõikudega. Arvtelg ehk arvsirge on reaalarvude kujutamiseks kasutatav sirge, millel on fikseeritud arvu null kujutis ja arvu üks kujutis.

Uus!!: Arv ja Arvtelg · Näe rohkem »

Arvu standardkuju

Arvu standardkuju on arvu üleskirjutus korrutisena kujul kus 1 ≤ a.

Uus!!: Arv ja Arvu standardkuju · Näe rohkem »

Arvusüsteem

Arvusüsteem ehk numeratsioonisüsteem on võtete ja sümbolite kogum, mis võimaldab arve ühesel viisil nimetada ja tähistada.

Uus!!: Arv ja Arvusüsteem · Näe rohkem »

Arvutusmatemaatika

Arvutusmatemaatika on matemaatika osa, milles uuritakse matemaatikaülesannete lahenduste viimist arvuliste tulemusteni, vastavate lahendusalgoritmide omadusi ning võimalust arvutite kasutamiseks ülesannete lahendamisel.

Uus!!: Arv ja Arvutusmatemaatika · Näe rohkem »

Astendamine

Astendamiseks nimetatakse matemaatilist tehet an kahe arvuga: arvu n nimetatakse astendajaks ehk eksponendiks ning arvu a astendatavaks ehk astme aluseks.

Uus!!: Arv ja Astendamine · Näe rohkem »

Augustus De Morgan

Augustus De Morgan (27. juuni 1806 Madura, India – 18. märts 1871 London, Inglismaa) oli inglise matemaatik ja loogik, kelle töö on loogikaõpetuse jaoks väga oluline olnud.

Uus!!: Arv ja Augustus De Morgan · Näe rohkem »

Žest

Žest (ladina keeles gestus) ehk viibe on kommunikatsioonis tähendust omav kehaliigutus.

Uus!!: Arv ja Žest · Näe rohkem »

Ühikelement

Ühikelement ehk neutraalne element mingi binaarse algebralise tehte * suhtes hulgal H on element e, mille puhul hulga H mis tahes elemendi a korral kehtivad võrdused ja.

Uus!!: Arv ja Ühikelement · Näe rohkem »

Üks

Üks ehk 1 on täisarv, mis otseselt eelneb arvule 2 ja otseselt järgneb arvule 0.

Uus!!: Arv ja Üks · Näe rohkem »

Üks kahendik

½ Üks kahendik ( 1⁄2) on taandumatu murdarv, mis saadakse 1 (lugeja) jagamisel 2-ga (nimetaja).

Uus!!: Arv ja Üks kahendik · Näe rohkem »

Bakterid

Bakterid (vanakreeka keelest βακτήριον (baktērion), 'kepp, pulk, sau') on kõige väiksemad (mikroskoopilised) üherakulised eeltuumsed organismid, kes suudavad iseseisvalt paljuneda ja kasvada.

Uus!!: Arv ja Bakterid · Näe rohkem »

Binaarne algebraline tehe

Binaarne algebraline tehe ehk binaarne algebraline operatsioon ehk kompositsiooniseadus hulgal S on binaarne algebraline tehe hulgal S ehk teiste sõnadega kahe muutuja funktsioon S-ilt ja S-ilt S-isse ehk teiste sõnadega funktsioon f otsekorrutiselt S×S hulka S. Sageli nimetatakse binaarset algebralist tehet lihtsalt binaarseks tehteks ehk binaarseks operatsiooniks.

Uus!!: Arv ja Binaarne algebraline tehe · Näe rohkem »

Burušaski keel

Burušaski keel on teadaolevate sugulaskeelteta ehk isoleeritud keel Pakistanis ja Indias.

Uus!!: Arv ja Burušaski keel · Näe rohkem »

CAN-võrk

Controller Area Network (CAN-siin) on sõiduki siini standard, mis võimaldab sõidukis olevatel mikrokontrolleritel ja seadmetel omavahel juhtarvuti abita andmeid vahetada.

Uus!!: Arv ja CAN-võrk · Näe rohkem »

Cantori diagonaaltõestus

Cantori diagonaaltõestus on Georg Cantorilt pärinev tõestus, et reaalarvude hulk ei ole loenduv.

Uus!!: Arv ja Cantori diagonaaltõestus · Näe rohkem »

Cd

cd on.

Uus!!: Arv ja Cd · Näe rohkem »

David Lewis

David Kellogg Lewis (28. september 1941 Oberlin, Ohio – 14. oktoober 2001 Princeton) oli USA filosoof, üks väljapaistvamaid analüütilisi filosoofe, kes on andnud olulise panuse metafüüsikasse, vaimufilosoofiasse, keelefilosoofiasse, matemaatikafilosoofiasse, teadusfilosoofiasse, otsustusteooriasse, epistemoloogiasse, metaeetikasse ja esteetikasse.

Uus!!: Arv ja David Lewis · Näe rohkem »

De docta ignorantia

"De docta ignorantia" ("Õpetatud mitteteadmisest") on Nicolaus Cusanuse teos.

Uus!!: Arv ja De docta ignorantia · Näe rohkem »

Determinant

Determinant on lineaaralgebras funktsioon, mis seab igale ruutmaatriksile vastavusse arvu.

Uus!!: Arv ja Determinant · Näe rohkem »

Edmund Husserl

Edmund Husserl (1900). Edmund Husserl (8. aprill 1859 Prossnitz (praegu Prostějov) – 26. aprill 1938 Freiburg) oli fenomenoloogilise filosoofia rajaja.

Uus!!: Arv ja Edmund Husserl · Näe rohkem »

Ekstsentrilisus

Ellips Hüperbool Mittekõdunud koonuselõike (ellipsi, parabooli või hüperbooli) ekstsentrilisus (tähis \varepsilon) on arv, mis saadakse fokaalkauguse ja juhtkauguse jagatisena.

Uus!!: Arv ja Ekstsentrilisus · Näe rohkem »

Elektroonilise muusika mõisteid

Siin on loetletud elektroonilise muusika mõisteid.

Uus!!: Arv ja Elektroonilise muusika mõisteid · Näe rohkem »

Esimene meditatsioon

Esimene meditatsioon on René Descartesi teose "Meditatsioonid esimesest filosoofiast" esimene peatükk.

Uus!!: Arv ja Esimene meditatsioon · Näe rohkem »

Ethics: Inventing Right and Wrong

"Ethics: Inventing Right and Wrong" ("Eetika: õige ja väära leiutamine") on John Mackie filosoofiline raamat.

Uus!!: Arv ja Ethics: Inventing Right and Wrong · Näe rohkem »

Fibonacci jada

Fibonacci jada on arvude jada, mille kaks esimest liiget on vastavalt F1.

Uus!!: Arv ja Fibonacci jada · Näe rohkem »

Filosoofia mõisteid

Siin on loetletud filosoofia mõisteid.

Uus!!: Arv ja Filosoofia mõisteid · Näe rohkem »

Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia

"Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia põhijoontes" ("Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse") on Georg Friedrich Wilhelm Hegeli teos, milles ta esitas oma filosoofilise süsteemi kokkuvõtte ning mis oli mõeldud käsiraamatuks tema loengukursuse juurde.

Uus!!: Arv ja Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia · Näe rohkem »

Fookus (geomeetria)

Fookus koonuselõigete (vt artikli "Koonus" alajaotustest) puhul on teatav kindel punkt koonust lõikaval tasandil.

Uus!!: Arv ja Fookus (geomeetria) · Näe rohkem »

Funktsioon (matemaatika)

Funktsioon ehk kujutus on matemaatikas binaarne seos, mis seob ühe hulga iga elemendi üheselt määratud elemendiga teisest hulgast (need kaks hulka võivad ka kokku langeda).

Uus!!: Arv ja Funktsioon (matemaatika) · Näe rohkem »

G. E. M. Anscombe

pisi Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (18. märts 1919 Limerick, Iirimaa – 5. jaanuar 2001 Cambridge) oli Briti analüütiline filosoof.

Uus!!: Arv ja G. E. M. Anscombe · Näe rohkem »

Googol

Googol (ka gugol) on arv 10100, ehk number 1, millele järgneb sada nulli: Sõna googol mõtles välja Milton Sirotta (1911–1981), kes oli Ameerika matemaatiku Edward Kasneri vennapoeg.

Uus!!: Arv ja Googol · Näe rohkem »

Gottlob Frege

Frege (umbes 1879) Friedrich Ludwig Gottlob Frege (8. november 1848 Wismar – 26. juuli 1925 Bad Kleinen) oli saksa matemaatik, loogik ja filosoof, keda peetakse tänapäeva matemaatilise loogika rajajaks.

Uus!!: Arv ja Gottlob Frege · Näe rohkem »

Graafik

Graafik, mille abil iseloomustatakse kiiruse sõltuvust ajast. Graafik on üldiselt arvsuuruste vahelise sõltuvuse visuaalse esitamise viis.

Uus!!: Arv ja Graafik · Näe rohkem »

Hans Rosling

Hans Rosling 2012. aastal. Hans Rosling (27. juuli 1948 – 7. veebruar 2017) oli Rootsi akadeemik, statistikateadlane, meditsiiniteadlane ja teaduse populariseerija.

Uus!!: Arv ja Hans Rosling · Näe rohkem »

Havai keel

Havai keel on Austroneesia keelte hulka kuuluv keel, mida räägivad Hawaii saarte polüneeslastest põliselanikud.

Uus!!: Arv ja Havai keel · Näe rohkem »

Hulgafunktsioon

Hulgafunktsiooniks nimetatakse fikseeritud hulga H teatud alamhulkade süsteemil määratud funktsiooni, mille väärtuseks on arv.

Uus!!: Arv ja Hulgafunktsioon · Näe rohkem »

Hulk

Hulga mõiste on üks nüüdisaegse matemaatika põhimõisteid.

Uus!!: Arv ja Hulk · Näe rohkem »

Idaaranda keel

Idaaranda keel on Põhja-Austraalias, Alice Springs'i piirkonnas kõneldav keel.

Uus!!: Arv ja Idaaranda keel · Näe rohkem »

Infinitesimaalarvud

Infitesimaalarvud on arvud, mis on lõpmatult väikesed.

Uus!!: Arv ja Infinitesimaalarvud · Näe rohkem »

Irratsionaalarvud

Irratsionaalarvudeks nimetatakse mitteperioodilisi lõpmatuid kümnendmurde.

Uus!!: Arv ja Irratsionaalarvud · Näe rohkem »

Jada

Jada on matemaatikas kujutus, mille määramispiirkonnaks on naturaalarvude hulk N või selle mõni alamhulk.

Uus!!: Arv ja Jada · Näe rohkem »

Jada piirväärtus

Jada an piirväärtuseks nimetatakse arvu A, kui iga positiivse arvu ε jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust A vähem kui ε võrra, st.

Uus!!: Arv ja Jada piirväärtus · Näe rohkem »

Juhuslik suurus

Tõenäosusteoorias ja matemaatilises statistikas nimetatakse juhuslikuks suuruseks suurust, mille väärtus sõltub juhusest.

Uus!!: Arv ja Juhuslik suurus · Näe rohkem »

Juurvõrrand

Juurvõrrand on võrrand, milles muutuja esineb juuritavas.

Uus!!: Arv ja Juurvõrrand · Näe rohkem »

Kahendsüsteem

Kahendsüsteem ehk binaarsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on 2.

Uus!!: Arv ja Kahendsüsteem · Näe rohkem »

Kaks

Kaks on arv ja number, mis järgneb ühele ja eelneb kolmele.

Uus!!: Arv ja Kaks · Näe rohkem »

Kangakudumine

Kanga kudumine. Kangakudumine on üks tekstiili valmistamise viisidest.

Uus!!: Arv ja Kangakudumine · Näe rohkem »

Kümme

Kümme on arv mis otseselt järgneb arvule üheksa ja otseselt eelneb arvule üksteist.

Uus!!: Arv ja Kümme · Näe rohkem »

Kohasus

Kohasus (ka kohanemus, valikuväärtus, adaptiivväärtus, inglise keeles fitness) on keskne mõiste paljudes bioloogia harudes ja ta kirjeldab isendi või teatud tüüpi isendite hulga sigimisedukust oma elukeskkonnas ja populatsioonis.

Uus!!: Arv ja Kohasus · Näe rohkem »

Kolm

Kolm ehk 3 on täisarv, mis otseselt eelneb arvule 4 ja otseselt järgneb arvule 2.

Uus!!: Arv ja Kolm · Näe rohkem »

Kommutatiivsus

Kommutatiivsus ehk vahetuvus ehk vahetatavus on binaarse tehte, sealhulgas binaarse algebralise tehte omadus: hulgal S defineeritud tehe * on kommutatiivne, kui iga x ja y korral hulgast S kehtib: x * y.

Uus!!: Arv ja Kommutatiivsus · Näe rohkem »

Kompleksarv

Kompleksarv on reaalarvu üldistus, mida samuti nimetatakse arvuks: see on matemaatiline objekt kujul a+ib, kus a ja b on reaalarvud ning i imaginaarühik, mille puhul postuleeritakse, et i^2.

Uus!!: Arv ja Kompleksarv · Näe rohkem »

Konstant

Konstant ehk jääv suurus ehk muutumatu suurus on matemaatikas fikseeritud, kuigi mitte tingimata määratletud väärtus.

Uus!!: Arv ja Konstant · Näe rohkem »

Koordinaadisüsteem

Koordinaadisüsteem ehk koordinaadistik ehk koordinaatide süsteem on eeskiri, mis määrab punkti asukoha ühe või enama arvu abil.

Uus!!: Arv ja Koordinaadisüsteem · Näe rohkem »

Korrutamine

Korrutamiseks ehk korrutamistehteks nimetatakse matemaatikas tehet, mis seisneb võrdsete liidetavate korduvas liitmises, ja selle tehte kõikvõimalikke üldistusi.

Uus!!: Arv ja Korrutamine · Näe rohkem »

Kuus

Kuus (tähis araabia numbrina 6, Rooma numbrina VI) on naturaalarv, mis otseselt eelneb arvule 7 ja otseselt järgneb arvule 5.

Uus!!: Arv ja Kuus · Näe rohkem »

Kvalitatiivne tunnus

Kvalitatiivne tunnus ehk mittearvuline tunnus on tunnus, mille väärtusi ei saa väljendada otseselt arvudena.

Uus!!: Arv ja Kvalitatiivne tunnus · Näe rohkem »

Kvantfüüsika

Kvantfüüsika ehk kvantteooria on 20.

Uus!!: Arv ja Kvantfüüsika · Näe rohkem »

Kvantitatiivne tunnus

Kvantitatiivne tunnus ehk arvuline tunnus ehk arvtunnus on tunnus, mille väärtused avalduvad otseselt arvudena.

Uus!!: Arv ja Kvantitatiivne tunnus · Näe rohkem »

LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) on firma National Instruments (NI) graafiline programmeerimiskeskkond ja keel.

Uus!!: Arv ja LabVIEW · Näe rohkem »

Lõpmatus

Lõpmatus (sümbol \infty) on omadus, mis seisneb piiramatuses.

Uus!!: Arv ja Lõpmatus · Näe rohkem »

Ligikaudne arv

Ligikaudne arv ehk lähend on arv, mis asendab vaadeldavat arvu teatud täpsusega.

Uus!!: Arv ja Ligikaudne arv · Näe rohkem »

Liitmine

Liitmine on binaarne operatsioon, mille operande nimetatakse liidetavateks ja liitmistehte tulemit summaks.

Uus!!: Arv ja Liitmine · Näe rohkem »

Lineaarne diferentsiaalvõrrand

Lineaarne diferentsiaalvõrrand on diferentsiaalvõrrand, mis on lineaarne otsitava funktsiooni ja selle kõigi tuletiste (või osatuletiste) suhtes.

Uus!!: Arv ja Lineaarne diferentsiaalvõrrand · Näe rohkem »

Lineaarvõrrandisüsteem

Lineaarvõrrandisüsteem on lineaaralgebras lineaarvõrrandite komplekt, näiteks Selle võrrandisüsteemi lahendamine seisneb muutujate x1, x2 ja x3 väärtuste selliste komplektide leidmises, mis rahuldavad kõiki kolme võrrandit korraga.

Uus!!: Arv ja Lineaarvõrrandisüsteem · Näe rohkem »

Lisand (keeleteadus)

Lisand ehk apositsioon on nimisõna täiend, mis tähistab sedasama olendit, eset või nähtust mida nimisõnafraasi põhisõna, kuid täpsustab ja seletab seda: president Ilves, onu Juhan.

Uus!!: Arv ja Lisand (keeleteadus) · Näe rohkem »

Logaritm

Arv x on arvu b logaritm alusel a, kui b.

Uus!!: Arv ja Logaritm · Näe rohkem »

Logitsism

Logitsism (inglise keeles logicism, saksa keeles Logizismus) on seisukoht matemaatikafilosoofias, mis lähtub eeldusest, et matemaatika on loogika laiendus ning kogu matemaatika on taandatav loogikale kui ainsale alusele, st matemaatika mõisted on taandatavad loogika mõistetele ja matemaatika järeldamisviisid on taandatavad loogika järeldamisviisidele.

Uus!!: Arv ja Logitsism · Näe rohkem »

Logos

Logos on vanakreeka tavakeele sõna ja vanakreeka filosoofia termin, mille mitmetahuline tähendus on aja jooksul muutunud.

Uus!!: Arv ja Logos · Näe rohkem »

Maatriks

Maatriks on ristkülikukujuline tabel, mis koosneb arvudest (tavaliselt reaalarvudest või kompleksarvudest) või mingitest muudest etteantud hulga elementidest, sealhulgas näiteks polünoomidest, funktsioonidest, diferentsiaalidest, vektoritest.

Uus!!: Arv ja Maatriks · Näe rohkem »

Maoori keel

Maoori keel (ka maori keel) on austroneesia hõimkonda ida-polüneesia keelte hulka kuuluv keel, mida räägivad maoorid Uus-Meremaal.

Uus!!: Arv ja Maoori keel · Näe rohkem »

Matemaatika

Matemaatika (sõna algallikas on vanakreeka väljend μαθηματική τέχνη (mathēmatikē téchnē; ligikaudne tähendus 'õppimise kunst')) on teadusharu, mis on välja kujunenud geomeetriliste kujundite uurimisest ja arvudega arvutamisel.

Uus!!: Arv ja Matemaatika · Näe rohkem »

Matemaatika (õppeaine)

Matemaatika on õppeaine, mis didaktiliselt lähtub matemaatika teadusest ning on aluseks mitmete reaalainete õpetamisel.

Uus!!: Arv ja Matemaatika (õppeaine) · Näe rohkem »

Matemaatika mõisteid

Siin on loetletud matemaatika mõisteid.

Uus!!: Arv ja Matemaatika mõisteid · Näe rohkem »

Mathematical Truth

"Mathematical Truth" on Paul Benacerrafi artikkel.

Uus!!: Arv ja Mathematical Truth · Näe rohkem »

Mathematics, Matter and Method

"Mathematics, Matter and Method" on Hilary Putnami filosoofiliste kirjutiste kogumik, väljaande "Philosophical Papers" 1.

Uus!!: Arv ja Mathematics, Matter and Method · Näe rohkem »

Märgisüsteem

Märgisüsteem on märkide komplekt koos nende kasutamise reeglitega (koodidega).

Uus!!: Arv ja Märgisüsteem · Näe rohkem »

Metafüüsika 5

"Metafüüsika" 5.

Uus!!: Arv ja Metafüüsika 5 · Näe rohkem »

Mizo keel

Mizo keelt kõneleb emakeelena Mizo rahvas Mizorami osariigis Indias, osariigis Myanmaris ja Bangladeshis, Chittagongi mäe piirkonnas. 2001. a. seisuga oli Mizo keele kõnelejaid kokku 687 750, neist 675 000 Indias.

Uus!!: Arv ja Mizo keel · Näe rohkem »

Monaad

Monaadi (ladina keeles monas 'ühik', vanakreeka sõnast μονάς) all on filosoofias mõistetud mingit ühtset entiteeti.

Uus!!: Arv ja Monaad · Näe rohkem »

Monokord

Monokord Monokord (ka monohord) on keelpill, mille kandilisele kõlakastile on pingutatud üks keel ja selle all on pügalad keele kõlava osa pikkuse täpseks mõõtmiseks.

Uus!!: Arv ja Monokord · Näe rohkem »

Mool

Mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv (6,022 × 1023) loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12.

Uus!!: Arv ja Mool · Näe rohkem »

Mysterium Cosmographicum

thumb thumb "Mysterium Cosmographicum" ("Kosmograafiline müsteerium") on Johannes Kepleri astronoomiaalane teos.

Uus!!: Arv ja Mysterium Cosmographicum · Näe rohkem »

Naturaalarv

Naturaalarv on sõltuvalt kontekstist kas üks arvudest 1, 2, 3,...

Uus!!: Arv ja Naturaalarv · Näe rohkem »

Näks

Näks ehk poolbait (inglise keeles nibble, nybble, halfbyte) on infoühik, mis sisaldab neli bitti.

Uus!!: Arv ja Näks · Näe rohkem »

Null

Null ehk 0 on täisarv, mis otseselt eelneb arvule 1 ja otseselt järgneb arvule –1.

Uus!!: Arv ja Null · Näe rohkem »

Nullelement

Nullelemendiks nimetatakse algebras arvule 0 omadustelt sarnast elementi, kusjuures täpne tähendus oleneb kontekstist.

Uus!!: Arv ja Nullelement · Näe rohkem »

Number

Numbrid ehk numbrimärgid on kirjamärgid, mille abil esitatakse arve arvusüsteemis.

Uus!!: Arv ja Number · Näe rohkem »

Omadussõna

Omadussõna ehk adjektiiv (ladina keeles nomen adiectivum) väljendab asjade, olendite või nähtuste omadusi ja seisundit, vastates algvormis küsimusele missugune? Omadussõnade sõnaliiki kuuluvad sõnad, mida kasutatakse nimisõna või nimisõnafraasi täiendina sellega tähistatud asja omaduse (või ka suhte) märkimiseks, samuti öeldistäitena niisuguse omaduse preditseerimiseks asjale, mida tähistab lause alus.

Uus!!: Arv ja Omadussõna · Näe rohkem »

Omadussõnaline täiend

Omadussõnaline täiend ehk adjektiivatribuut on täiend, mis toimib semantilise predikaadina ja määrab ära nimisõnafraasi peasõna tähendusklassi.

Uus!!: Arv ja Omadussõnaline täiend · Näe rohkem »

Paarisarv

Paarisarv on täisarv, mille kahega jagamisel on tulemuseks täisarv.

Uus!!: Arv ja Paarisarv · Näe rohkem »

Parameeter

Parameeter ('mõõtev', kreeka keeles παράμετρος: παρά pará, eesti keeles 'vastu', 'kõrval', 'juures', 'suhtes' + μετρος metron, eesti keeles 'mõõt' millegi mõõtmise, võrdlemise või hindamise tähenduses) on ühelaadseid objekte, nähtusi, seisundeid või protsesse iseloomustav suurus (muutuja), mille iga väärtus määrab kindla objekti, nähtuse, seisundi või protsessi või nende klassi.

Uus!!: Arv ja Parameeter · Näe rohkem »

Partikulaar

Partikulaar ehk üksikobjekt ehk üksikese ehk üksik asi on metafüüsikas universaali konkretiseering.

Uus!!: Arv ja Partikulaar · Näe rohkem »

Päratu integraal

Olgu funktsioon \ f(x) määratud ja pidev piirkonnas.

Uus!!: Arv ja Päratu integraal · Näe rohkem »

Pöördvõrdelisus

Pöördvõrdelisus ehk retsiprooksus on arvsuuruste x ja y vaheline seos, kus ühe suuruse kasvades väheneb teine suurus proportsionaalselt.

Uus!!: Arv ja Pöördvõrdelisus · Näe rohkem »

Philosophy of Mathematics: An Introduction

"Philosophy of Mathematics: An Introduction" on David Bostocki filosoofiline raamat, mis ilmus 2009.

Uus!!: Arv ja Philosophy of Mathematics: An Introduction · Näe rohkem »

Philosophy of Science: A Contemporary Approach

"Philosophy of Science: A Contemporary Approach" ("Teadusfilosoofia: tänapäevane lähenemine") on Alex Rosenbergi raamat, mis on mõeldud sissejuhatuseks teadusfilosoofiasse.

Uus!!: Arv ja Philosophy of Science: A Contemporary Approach · Näe rohkem »

Pii

ehk Archimedese konstant on matemaatiline konstant, mis on võrdne tasandil paikneva ringjoone pikkuse ja diameetri suhtega (see suhe ei sõltu ringjoone ega diameetri valikust).

Uus!!: Arv ja Pii · Näe rohkem »

Piirväärtus

pisi Funktsiooni f(x) piirväärtuseks kohal a nimetatakse arvu A, kui suvalise arvu ε > 0 korral leidub selline arv δ > 0, et iga x\in X korral kehtib võrratus kus.

Uus!!: Arv ja Piirväärtus · Näe rohkem »

Pikkus (matemaatika)

Pikkuseks nimetatakse matemaatikas lõigu, tee (joone) või kõverjoone ulatust iseloomustavat arvu.

Uus!!: Arv ja Pikkus (matemaatika) · Näe rohkem »

Pindala

Pindala on pinna (või pinna üldistuse) või selle osa teatavat mõõtu väljendav arv.

Uus!!: Arv ja Pindala · Näe rohkem »

Platonism

Platonism on mõni filosoofia suund, mis lähtub antiikfilosoof Platoni filosoofia tõlgendustest.

Uus!!: Arv ja Platonism · Näe rohkem »

Poolarv

Poolarv on arv kujul kus n on täisarv.

Uus!!: Arv ja Poolarv · Näe rohkem »

Positsiooniline arvusüsteem

Positsiooniline arvusüsteem on arvusüsteem, mis esitab arve järjestikku kirjutatud numbritena, kusjuures numbrile omistatav väärtus sõltub tema asukohast ehk numbrikohast selles järjestuses.

Uus!!: Arv ja Positsiooniline arvusüsteem · Näe rohkem »

Primitiivne algtegur

Täisarvude jada a1, a2,..., an,...

Uus!!: Arv ja Primitiivne algtegur · Näe rohkem »

Pythagoras

Pythagorase büst Roomas. Kreeka originaali koopia. ''Musei Capitolini''. Pythagoras (Πυθαγόρας; umbes 580 eKr – 500 eKr)"Antiigileksikon", 2.

Uus!!: Arv ja Pythagoras · Näe rohkem »

Ratsionaalarv

Reaalarvude hulk ℝ sisaldab kõigi ratsionaalarvude hulka ℚ, mis omakorda sisaldab kõigi täisarvude hulka ℤ, mis sisaldab kõigi naturaalarvude hulka ℕ. Ratsionaalarv on arv, mida saab esitada kahe täisarvu m ja n jagatisena.

Uus!!: Arv ja Ratsionaalarv · Näe rohkem »

Reaalarv

Reaalarvud on kõik ratsionaal- ja irratsionaalarvud ehk kõik positiivsed ja negatiivsed arvud ja null ehk kõik algebralised arvud ja transtsendentsed arvud.

Uus!!: Arv ja Reaalarv · Näe rohkem »

Realism (filosoofia)

Realism on filosoofiline positsioon, mille kohaselt mingit liiki asjad või asjadeseisud on reaalselt ning tunnetajast sõltumatult olemas.

Uus!!: Arv ja Realism (filosoofia) · Näe rohkem »

Ruut (algebra)

Arvu 5 teise astme ehk iseenda korrutise näitlik esitus Ruut on arvu või avaldise teine aste, see on korrutis iseendaga.

Uus!!: Arv ja Ruut (algebra) · Näe rohkem »

Salaami

thumb Salaami on algselt Itaaliast pärinev vorst, mille nimi viitab vorsti valmistamisel kasutatud soolale.

Uus!!: Arv ja Salaami · Näe rohkem »

Satelliidi testimine

Satelliidi testimine on dokumenteeritud toimingute jada, mille käigus kontrollitakse satelliidi vastupidavust avakosmose tingimustele ning samaaegselt võimet täita korrektselt sellele pandud ülesandeid.

Uus!!: Arv ja Satelliidi testimine · Näe rohkem »

Sümbol

Sümbol (vanakreeka sõnast σύμβολον symbolon, ’märk, tunnus’) ehk võrdkuju on märk, mis asendab midagi ilma välise sarnasuse või sisulise jätkuvuseta, üldlevinud arusaamade (näiteks ühiskondliku kokkuleppe) alusel.

Uus!!: Arv ja Sümbol · Näe rohkem »

Sümmeetria

Sümmeetria ja asümmeetria Leonardo da Vinci esitab inimese sümmeetriat Sümmeetria (kreeka sõnast συμμετρία – koosmõõtuvus) on laiemas tähenduses määratletav kui ühetaolisus, proportsionaalsus, tasakaal, vastavus või püsivus.

Uus!!: Arv ja Sümmeetria · Näe rohkem »

Seitse

Seitse (tähis araabia numbrina 7, Rooma numbrina VII) on naturaalarv, mis otseselt eelneb arvule 8 ja otseselt järgneb arvule 6.

Uus!!: Arv ja Seitse · Näe rohkem »

Seos (matemaatika)

Seos ehk relatsioon ehk suhe on matemaatikas binaarse seose üldistus.

Uus!!: Arv ja Seos (matemaatika) · Näe rohkem »

Skalaar

Skalaaride all mõistetakse matemaatikas arve või üldisemalt ringi elemente, mis osalevad skalaariga korrutamises.

Uus!!: Arv ja Skalaar · Näe rohkem »

Skalaariga korrutamine

Skalaariga korrutamine on üldistus tehtele "geomeetrilise vektori korrutamine arvuga".

Uus!!: Arv ja Skalaariga korrutamine · Näe rohkem »

Skalaarne suurus

Skalaarne suurus ehk skalaar ehk skaalar on suurus (tavaliselt füüsikaline suurus), mille väärtused teatud ulatuses ei sõltu koordinaadistiku valikust (nad on invariantsed teatud tüüpi koordinaaditeisenduste suhtes).

Uus!!: Arv ja Skalaarne suurus · Näe rohkem »

Suurus

Suuruse (ka: muutuv suurus) all mõistetakse tänapäeva matemaatikas ja loodusteaduses tavaliselt muutujat, mille mõeldavad väärtused on viidavad üksühesesse vastavusse reaalarvude hulgaga (skalaarne suurus) või reaalarvude ''n''-korteežide hulgaga (mitteskalaarne suurus, näiteks vektoriaalne suurus).

Uus!!: Arv ja Suurus · Näe rohkem »

Tambovi konstant

Tambovi konstandiks nimetatakse naljatades arvu, mis liidetakse või lahutatakse saadud tulemusele või millega seda korrutatakse või jagatakse, et saada vajalik tulemus.

Uus!!: Arv ja Tambovi konstant · Näe rohkem »

Täiend

Täiend ehk atribuut on lauseliige, mis laiendab nimisõna.

Uus!!: Arv ja Täiend · Näe rohkem »

Täisarv

Täisarv on arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena.

Uus!!: Arv ja Täisarv · Näe rohkem »

Tõestus

---- Tõestus on arutlus, mis näitab mingi propositsiooni tõesust.

Uus!!: Arv ja Tõestus · Näe rohkem »

Tõus (matemaatika)

Tõus on arvsuurus, millega iseloomustatakse sirge kallet.

Uus!!: Arv ja Tõus (matemaatika) · Näe rohkem »

Teadus

Teadus on süstemaatiline inimtegevus, mis on suunatud püsiväärtusega teadmiste saamisele ja talletamisele, kasutades üldjuhul teaduslikku meetodit — reeglite süsteemi, mis tagab saadavate teadmiste võimalikult suure objektiivsuse ja kontrollitavuse.

Uus!!: Arv ja Teadus · Näe rohkem »

Teaduslik pilt

"The Scientific Image" ("Teaduslik pilt") on Bas van Fraasseni raamat.

Uus!!: Arv ja Teaduslik pilt · Näe rohkem »

Tekst

Tekst (ladina keeles textum) on kitsamas tähenduses kirjakeele piiritletud ja kontsentreeritud vorm.

Uus!!: Arv ja Tekst · Näe rohkem »

Tensor

kuubi tahkudele ''X'', ''Y'' ja ''Z''. Neid jõude kujutavad tulbavektorid. Rea- ja tulbavektoreid, mis tensori moodustavad, saab koos esitada maatriksina \sigma.

Uus!!: Arv ja Tensor · Näe rohkem »

Tim Crane

Timothy Martin Crane (sündinud 17. oktoobril 1962) on Briti filosoof.

Uus!!: Arv ja Tim Crane · Näe rohkem »

Transponeeruvad elemendid

Bakteriaalne liittransposoon, kus keskel on lisageene kodeeriv ala ja otstes IS-elemendid Transponeeruvad geneetilised elemendid on DNA järjestused, mis suudavad ühe raku piires genoomis ümber paigutuda ehk transponeeruda.

Uus!!: Arv ja Transponeeruvad elemendid · Näe rohkem »

Tuplet

Tuplet (inglise keeles tuplet), ka vältuste erijaotus, ka tinglik jaotus on muusikas sama helivältuse jaotuste aluseks olevate erinevate astme aluste suhe.

Uus!!: Arv ja Tuplet · Näe rohkem »

Vastandarv

Matemaatikas nimetatakse arvu n vastandarvuks arvu –n (lugeda: miinus n). Arvu ja selle vastandarvu summa on alati 0.

Uus!!: Arv ja Vastandarv · Näe rohkem »

Visualiseerimine

Visualiseerimise näide: auto deformeerumine asümmeetrilise kokkupõrke korral Visualiseerimine (inglise keeles visualization) üldisemas mõistes on meetod, mille tulemusena teave on esitatud optilisel kujul (näiteks piltide, diagrammide, graafikute, skeemide, kaartide, tabelitena jne).

Uus!!: Arv ja Visualiseerimine · Näe rohkem »

Xenokrates

Xenokrates Chalkedonist ehk Xenokrates Kalchedonist (396–314 eKr) oli vanakreeka filosoof, Platoni Akadeemia skolarh 339–314 eKr.

Uus!!: Arv ja Xenokrates · Näe rohkem »

Zermelo aksiomaatika

Zermelo aksiomaatika on hulgateooria aksiomaatika, mille esitas Ernst Zermelo 1908.

Uus!!: Arv ja Zermelo aksiomaatika · Näe rohkem »

Zsigmondy teoreem

Zsigmondy teoreem väidab, et kui a ja b on ühistegurita positiivsed täisarvud ning a>b, siis täisarvude jada an – bn igal liikmel on vähemalt üks primitiivne algtegur, välja arvatud juhul, kui a.

Uus!!: Arv ja Zsigmondy teoreem · Näe rohkem »

0

*0 on arv null.

Uus!!: Arv ja 0 · Näe rohkem »

0 (number)

0 on number, mida kasutatakse arvu 0 või nullelemendi tähistamiseks, ning vastav numbrimärk positsioonilistes arvusüsteemides.

Uus!!: Arv ja 0 (number) · Näe rohkem »

1984 (täpsustus)

*1984 on arv.

Uus!!: Arv ja 1984 (täpsustus) · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Arvsuurus, Arvuhulk.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »