Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Free
Kiiremini kui brauser!
 

Rühm (matemaatika)

Index Rühm (matemaatika)

Rühmaks (varem nimetatud ka grupiks) nimetatakse matemaatikas hulka koos sellel defineeritud assotsiatiivse binaarse tehtega, mis rahuldab teatud pööratavuse tingimusi, mida on selgitatud allpool.

35 suhted: Abeli rühm, Abeli-Ruffini teoreem, Arthur Cayley, Arv, Évariste Galois, Binaarne algebraline tehe, Binaarne tehe, Caesari nihe, Diskreetne matemaatika, Elliptiline kõver, Graafi sümmeetria, Graafi struktuur, Graafide süsteem, Grupp, Homomorfism, Isomorfism, Isomorfismiprobleem, Jaak Hion, Kategooria (matemaatika), Korpus, Korrutamine, Matemaatika mõisteid, Monoid, Nullaarne tehe, Nullelement, P-rühm, Permutatsioon, Poolrühm, Rühm, Rühmoid, Seriaalne meetod, Struktuurisemiootika, Tee (topoloogia), Tsenter, Universaalalgebra.

Abeli rühm

Abeli rühmaks (Niels Henrik Abeli järgi) ehk kommutatiivseks rühmaks nimetatakse matemaatikas rühma G, mille korrutamistehe (tähis *) on kommutatiivne, st Näiteks positiivsed reaalarvud moodustavad arvude korrutamise suhtes Abeli rühma (positiivsete reaalarvude rühm).

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Abeli rühm · Näe rohkem »

Abeli-Ruffini teoreem

Abeli-Ruffini teoreem ehk Abeli teoreem algebralistest võrranditest ehk Abeli võimatuse teoreem on teoreem, mis väidab, et 5.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Abeli-Ruffini teoreem · Näe rohkem »

Arthur Cayley

Arthur Cayley Arthur Cayley (16. august 1821 Richmond upon Thames, Surrey – 26. jaanuar 1895 Cambridge) oli inglise matemaatik.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Arthur Cayley · Näe rohkem »

Arv

Kompleksarvude hulk ja mõned selle alamhulgad Arv on üks matemaatika algmõisteid; see hõlmab loendamisel ehk lõplike hulkade võrdlemisel saadava naturaalarvu mõistet ning selle mitmesuguseid üldistusi, sealhulgas täisarv, ratsionaalarv ja kompleksarv.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Arv · Näe rohkem »

Évariste Galois

Évariste Galois Évariste Galois (25. oktoober 1811 Bourg-la-Reine – 31. mai 1832 Pariis) oli prantsuse matemaatik.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Évariste Galois · Näe rohkem »

Binaarne algebraline tehe

Binaarne algebraline tehe ehk binaarne algebraline operatsioon ehk kompositsiooniseadus hulgal S on binaarne algebraline tehe hulgal S ehk teiste sõnadega kahe muutuja funktsioon S-ilt ja S-ilt S-isse ehk teiste sõnadega funktsioon f otsekorrutiselt S×S hulka S. Sageli nimetatakse binaarset algebralist tehet lihtsalt binaarseks tehteks ehk binaarseks operatsiooniks.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Binaarne algebraline tehe · Näe rohkem »

Binaarne tehe

Binaarne tehe ehk kahekohaline tehe ehk binaarne operatsioon ehk binaarne operaator ehk düaadiline tehe ehk düaadiline operatsioon on laiemas mõttes kahe muutuja funktsioon, kitsamas mõttes kahe muutuja funktsioon, mille argumendid kuuluvad tema muutumispiirkonda.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Binaarne tehe · Näe rohkem »

Caesari nihe

Caesari nihe, ka Caesari šiffer, Caesari salakiri on krüptograafias üks lihtsamaid ja tuntumaid šifreerimismeetodeid.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Caesari nihe · Näe rohkem »

Diskreetne matemaatika

Diskreetne matemaatika ehk lõplik matemaatika on õppeaine rakendusmatemaatika ja informaatika erialadel, mis koondab põhiliselt diskreetsete ja lõplike matemaatiliste struktuuridega seotud materjali, millel on rakendusi arvutiteadustes.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Diskreetne matemaatika · Näe rohkem »

Elliptiline kõver

Elliptiliste kõverate kataloog. Näidatud on piirkond −3,3². (Kui ''a''.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Elliptiline kõver · Näe rohkem »

Graafi sümmeetria

Graafi sümmeetria on graafi tippude ja tipupaaride struktuurne omadus moodustada sümmeetriaklasse ehk ''orbiite'' mida ka ekvivalentsus- või transitiivsusklassideks nimetatud on.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Graafi sümmeetria · Näe rohkem »

Graafi struktuur

Graafi struktuur on graafi tippude ja tipupaaride omadus olla invariantselt seostatud, st organiseeritud mingil kindlal viisil.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Graafi struktuur · Näe rohkem »

Graafide süsteem

Graafide süsteem on graafide hulk, mille elementide vahel on fikseeritud seosed.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Graafide süsteem · Näe rohkem »

Grupp

Grupiks ehk sotsiaalseks rühmaks nimetatakse igasugust inimeste (või ka loomade) kogumit, mida seob omavahel ühine sotsiaalne võrgustik.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Grupp · Näe rohkem »

Homomorfism

Homomorfism on kujutus ühest algebralisest struktuurist teise sama tüüpi struktuuri, kus säilivad vaadeldavad tehted ja/või seosed.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Homomorfism · Näe rohkem »

Isomorfism

Isomorfism (kreeka: ἴσος isos – ühesugune, ja μορφή morphe – vorm) moodustavad koos homomorfismiga üldmõiste (sh ka filosoofilise kategooria), mis iseloomustab vastavust objektide struktuuride vahel.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Isomorfism · Näe rohkem »

Isomorfismiprobleem

Isomorfismiprobleemiks nimetatakse ülesannet konstrueerida efektiivne algoritm, mis antud klassi kahe suvalise algebralise süsteemi korral selgitab, kas nad on isomorfsed või mitte.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Isomorfismiprobleem · Näe rohkem »

Jaak Hion

Jaak Hion (24. juuli 1929 Tartu – 24. juuni 2007 Tartu) oli eesti matemaatik, üldise algebra uurimissuuna rajaja Eestis.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Jaak Hion · Näe rohkem »

Kategooria (matemaatika)

Kategooria mõiste on matemaatikas üldistus samalaadsete matemaatiliste objektide vaheliste "morfismide" (hulkade kujutuste, topoloogiliste ruumide pidevate kujutuste, lineaarruumide lineaarkujutuste, rühmade homomorfismide jne) kompositsioonide algebralistest omadustest timgimustel, et on olemas samasusteisendused ning morfismide kogumid on kompositsiooni suhtes kinnised.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Kategooria (matemaatika) · Näe rohkem »

Korpus

"Korpus" on ladina algupäraga sõna, mille eri tähendused saavad kõik alguse mõistest 'keha', mida sõna corpus algselt väljendas.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Korpus · Näe rohkem »

Korrutamine

Korrutamiseks ehk korrutamistehteks nimetatakse matemaatikas tehet, mis seisneb võrdsete liidetavate korduvas liitmises, ja selle tehte kõikvõimalikke üldistusi.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Korrutamine · Näe rohkem »

Matemaatika mõisteid

Siin on loetletud matemaatika mõisteid.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Matemaatika mõisteid · Näe rohkem »

Monoid

Monoidiks nimetatakse matemaatikas tavaliselt ühe assotsiatiivse binaarse tehtega universaalalgebrat, milles leidub ühikelement.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Monoid · Näe rohkem »

Nullaarne tehe

Nullaarne tehe on tehe aarsusega 0.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Nullaarne tehe · Näe rohkem »

Nullelement

Nullelemendiks nimetatakse algebras arvule 0 omadustelt sarnast elementi, kusjuures täpne tähendus oleneb kontekstist.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Nullelement · Näe rohkem »

P-rühm

p-rühm ehk primaarne rühm ehk p-primaarne rühm on rühm, mille kõigi elementide järk võrdub fikseeritud algarvu p mõne naturaalarvulise astendajaga astmega.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja P-rühm · Näe rohkem »

Permutatsioon

Permutatsioon tähendab kombinatoorikas lõpliku hulga elementidest moodustatud jada, kus iga element esineb täpselt üks kord.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Permutatsioon · Näe rohkem »

Poolrühm

Poolrühm (ingl semigroup) on rühmoid, mille tehe on assotsiatiivne.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Poolrühm · Näe rohkem »

Rühm

Sõnal "rühm" on mitu tähendust.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Rühm · Näe rohkem »

Rühmoid

Rühmoid ehk grupoid on üldalgebras hulk M (rühmoidi kandja) koos sellel defineeritud üheainsa binaarse algebralise tehtega M × M → M. Tehte tulemid kuuluvad definitsiooni põhjal hulka M. Mingeid muid tingimusi tehtele ei esitata.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Rühmoid · Näe rohkem »

Seriaalne meetod

Seriaalne meetod ehk serialistlik meetod ehk seeriatehnika on muusika kompositsioonimeetod, milles muusika loomiseks kasutatakse üht algset seeriat või seeriate kompleksi ning loodavat või uuritavat muusikat vaadeldakse võimalikult paljudest erinevatest parameetritest.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Seriaalne meetod · Näe rohkem »

Struktuurisemiootika

Struktuurisemiootika (inglise keeles semiotics of the structure) on diskreetsete, graafide kujul esitatavate objektide (süsteemide) struktuurseid omadusi uuriv valdkond.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Struktuurisemiootika · Näe rohkem »

Tee (topoloogia)

Punkt, mis on ruumis '''R'''² viidud ''A''-st ''B''-sse. Aga teised teed võivad läbida sellesama punktihulga. Topoloogias nimetatakse teeks topoloogilises ruumis X pidevat kujutust f ühiklõigust I.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Tee (topoloogia) · Näe rohkem »

Tsenter

Tsenter on keskpunkt, teravik, kese.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Tsenter · Näe rohkem »

Universaalalgebra

Universaalalgebra ehk algebraline struktuur ehk algebra on hulk koos algebraliste tehete kogumiga sellel hulgal.

Uus!!: Rühm (matemaatika) ja Universaalalgebra · Näe rohkem »

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »