Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Installi
Kiiremini kui brauser!
 

Rahvusvaheline leping

Index Rahvusvaheline leping

Rahvusvaheline leping on kõige laiemas mõttes rahvusvahelise õiguse subjektide vahel sõlmitud kokkulepe.

71 suhted: ACTA, Agressioon, Arenguplaneerimine, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, Õigusteaduse mõisteid, Århusi konventsioon, Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Bioloogiliste relvade konventsioon, Blokaad, Budapesti memorandum, Denonsseerimine, Diplomaatia, Diskrimineerimine, Eesti õigussüsteem, Eesti Haigekassa, Eesti president, Eesti Vabariigi põhiseadus (1992), Eesti välisminister, Eesti välispoliitika, Eesti-Venemaa piirileping, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, Euroopa Liidu õigusaktid, Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta, Euroopa sotsiaalharta, Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks, Genfi protokoll, Haagi konventsioon, Haagi konventsioon (täpsustus), Iseseisvus, Kaubamärk, Kelloggi-Briandi pakt, Kinnipeetavate valimisõigus, Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, Konventsioon, Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, Kyōto protokoll, Leping, Metsahoolekogu, Mittekallaletungileping, Napalm, Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon, Pacta sunt servanda, Parafeerimine, Pariisi kliimakokkulepe, Patendikoostööleping, Rahvusvaheline õigus, Rahvusvaheline humanitaarõigus, Rahvusvaheline julgeolek, ..., Rahvusvaheline organisatsioon, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut, Ramsari konventsioon, Ratifitseerimine, Relvakaubandusleping, Relvarahu, Riigi õigusjärglus, Riigikogu komisjonid, Rooma leping, Suveräänsus, Svalbardi leping, Tartu rahu, Töötaja, Tuumarelvade leviku tõkestamise leping, Välisministeerium, Välisminister, Välispoliitika, Vestfaali rahu, Viini konventsioon, Württembergi kuningriik, 2014. aasta Ukraina revolutsioon. Laienda indeks (21 rohkem) »

ACTA

ACTA-ga liitunud riigid: roosa – allakirjutanud riigid; oranž – allakirjutanud riigid, keda katab ka Euroopa Liidu allkiri; roheline – alla kirjutamata jätnud riigid, keda katab ka Euroopa Liidu allkiri; sinine – teised riigid, kes võivad lepingule alla kirjutada ACTA-vastane meeleavaldus Tartus ACTA (inglise keeles The Anti-Counterfeiting Trade Agreement ehk võltsimisvastane kaubandusleping) on mitmepoolne riikidevaheline kokkulepe, mis püüab määratleda rahvusvahelisi norme intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja ACTA · Näe rohkem »

Agressioon

Rahvas astub agressori vastu Agressioon (ladina aggressio 'pealetung') on üldises tähenduses igasugune mitteprovotseeritud kallaletung maavallutuse või ekspansiooni eesmärgil ühe või mitme riigi poolt teisele riigile või riikidele.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Agressioon · Näe rohkem »

Arenguplaneerimine

Arenguplaneerimine (inglise development planning) on riigi majandusarengu kooskõlastatud strateegia, mis sisaldab rahvusvahelisi leppeid ja välisabi.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Arenguplaneerimine · Näe rohkem »

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri on rahvusvaheline leping, millega loodi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri · Näe rohkem »

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ehk lühemalt kliimamuutuste konventsioon (inglise UN Framework Convention on Climate Change, lühendatult UNFCCC või FCCC) on rahvusvaheline keskkonnakaitsekokkulepe, mis sõlmiti 1992.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon · Näe rohkem »

ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta

ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta (üldkasutatav lühend CISG) on rahvusvaheline leping, mis pakub ühtlustatud müügireegleid ning on siduv riikidele, mis moodustavad kaks kolmandikku kogu maailmakaubandusest.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta · Näe rohkem »

Õigusteaduse mõisteid

Õigusteaduse mõisteid Sellel leheküljel on loetletud õigusteaduse mõisteid.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Õigusteaduse mõisteid · Näe rohkem »

Århusi konventsioon

Århusi konventsioon (inglise Aarhus Convention) on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikide 1998.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Århusi konventsioon · Näe rohkem »

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (ka Rio konventsioon; inglise Convention on Biological Diversity) on 1992.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon · Näe rohkem »

Bioloogiliste relvade konventsioon

Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja varumist keelustav ning nende hävitamist nõudev konventsioon, tuntud ka kui Bioloogiliste relvade konventsioon (BWC) või Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioon (BTWC), oli esimene mitmepoolne desarmeerimisleping, millega keelustati kogu relvaliigi tootmine.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Bioloogiliste relvade konventsioon · Näe rohkem »

Blokaad

Blokaad tähendab tegevusi, mis takistavad vaenlase territooriumile juurde- või väljapääsu; samuti olukorda, mil juurdepääs territooriumile on tõkestatud.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Blokaad · Näe rohkem »

Budapesti memorandum

Budapesti memorandum julgeolekutagatiste kohta on Ungari pealinnas Budapestis 1994.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Budapesti memorandum · Näe rohkem »

Denonsseerimine

Denonsseerimine ehk lepingust väljumine on rahvusvahelis-õiguslik toiming, millega riik lõpetab ühepoolselt rahvusvahelisest lepingust talle tulenevad kohustused.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Denonsseerimine · Näe rohkem »

Diplomaatia

Diplomaatia on riike või rahvusvahelisi organisatsioone esindavate isikute (diplomaatide) vaheline suhtlemine.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Diplomaatia · Näe rohkem »

Diskrimineerimine

Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, mille tulemusel üks isik satub halvemasse olukorda kui teine isik samas või samalaadses olukorras.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Diskrimineerimine · Näe rohkem »

Eesti õigussüsteem

Eesti õigussüsteem on Eestis kehtiva õiguse struktuur ning see jääb justiitsministeeriumi haldusalasse.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti õigussüsteem · Näe rohkem »

Eesti Haigekassa

Eesti Haigekassa on avalik-õiguslik organisatsioon, mille ülesanne on organiseerida ravikindlustust Eestis.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti Haigekassa · Näe rohkem »

Eesti president

thumb Eesti president (ametlik nimetus Vabariigi President) on Eesti Vabariigi riigipea.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti president · Näe rohkem »

Eesti Vabariigi põhiseadus (1992)

Eesti Vabariigi 1992.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti Vabariigi põhiseadus (1992) · Näe rohkem »

Eesti välisminister

Eesti välisminister on Vabariigi Valitsuse liige, kes juhib Välisministeeriumi ning esindab Eesti Vabariiki välissuhtlemises.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti välisminister · Näe rohkem »

Eesti välispoliitika

Eesti välispoliitika on väikeriigile iseloomulikult geograafiliselt piiratud, samal ajal kui suurriigid tegutsevad globaalselt ja kaugemale ulatuvaid eesmärke silmas pidades.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti välispoliitika · Näe rohkem »

Eesti-Venemaa piirileping

Eesti-Venemaa piirileping on rahvusvaheline leping, mis sätestab Eesti ja Venemaa vahelise riigipiiri.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Eesti-Venemaa piirileping · Näe rohkem »

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (ka Euroopa inimõiguste konventsioon, lühendatult (EIÕK); inglise European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, lühendatult ECHR) on 1950.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon · Näe rohkem »

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid jagatakse esmasteks ja teisesteks, samuti on allikateks rahvusvahelised lepingud ja rahvusvaheline õigus.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Euroopa Liidu õigusaktid · Näe rohkem »

Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta

Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta on Euroopa Nõukogu eestvõttel sündinud rahvusvaheline lepe, mille eesmärk on edendada ajalooliste regionaal- ja vähemuskeelte kaitset ja arendamist.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta · Näe rohkem »

Euroopa sotsiaalharta

Euroopa sotsiaalharta on Euroopa Nõukogu inimõigusi kaitsev rahvusvaheline leping, mis sätestab inimeste sotsiaalsed ja majanduslikud põhiõigused ning kehtestab järelevalvemehhanismi, et tagada nende õiguste järgimine hartaga ühinenud riikides.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Euroopa sotsiaalharta · Näe rohkem »

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks on Euroopa Nõukogu rahvusvaheline leping, mis sätestab Euroopa sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks · Näe rohkem »

Genfi protokoll

Lämmatavate, mürk- või muude gaaside ja bakterioloogiliste relvade sõja ajal kasutamise keelustamise protokoll, tuntud ka kui Genfi protokoll, on rahvusvaheline leping, millega keelustatakse keemiliste ja bioloogiliste relvade kasutamine rahvusvahelistes relvastatud konfliktides.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Genfi protokoll · Näe rohkem »

Haagi konventsioon

Haagi konventsioon tähendab mõnda aastatel 1899–1907 Haagis toimunud diplomaatilistel konverentsidel vastu võetud rahvusvahelist lepingut.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Haagi konventsioon · Näe rohkem »

Haagi konventsioon (täpsustus)

Haagi konventsioon võib tähendada järgmiseid Haagis allkirjastatud rahvusvahelisi lepinguid.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Haagi konventsioon (täpsustus) · Näe rohkem »

Iseseisvus

Riigi iseseisvus ehk suveräänsus on riigi võime või omadus olla enda territooriumil kõrgeimaks vahelesekkujaks: otsus­tada ja lahendada poliitilises hierarhias esinevaid vaidlusi teatava lõplikkus­ast­mega.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Iseseisvus · Näe rohkem »

Kaubamärk

Kaubamärk on tähis, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise ettevõtja samaliigilisest kaubast või teenusest.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Kaubamärk · Näe rohkem »

Kelloggi-Briandi pakt

Kelloggi-Briandi pakt (samuti tuntud kui Pariisi pakt) on 27.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Kelloggi-Briandi pakt · Näe rohkem »

Kinnipeetavate valimisõigus

Kinnipeetavate valimisõigus on seotud kinnipeetavate õigusega osaleda rahvaesindajate valimistel nii valijate kui ka valitavatena.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Kinnipeetavate valimisõigus · Näe rohkem »

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt International Covenant on Civil and Political Rights 400pxLiikmesriigid ja allkirjastanud riigid   Liikmesriik   Lepingu allkirjastanud riik, leping ratifitseerimata   Lepingust taganeda püüdnud liikmesriik   Mitte liikmesriik, ei ole lepingule alla kirjutanud LiikÜRO Peaassamblee otsus Eelnõu1954 Allkirjastatud16. detsember 1966 AsukohtÜRO peakorter New York Jõustumiskuupäev23. märts 1976 Allkirjastanud74 Liikmesriigid168 DepositaarÜRO peasekretär Ametlikud keeledprantsuse, inglise, vene, hiina, hispaania Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (ICCPR) on ÜRO Peaassamblee poolt 1966.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt · Näe rohkem »

Konventsioon

Konventsioon on üks rahvusvahelise lepingu vorm.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Konventsioon · Näe rohkem »

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta on ÜRO egiidi all vastu võetud rahvusvaheline leping, mis sätestab meetmed naiste vastase diskrimineerimise kõrvaldamiseks konventsiooniga ühinenud riikides.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta · Näe rohkem »

Kyōto protokoll

Ei osale Kyōto protokoll on rahvusvaheline leping, millega ligikaudu kolmandik maailma riikidest nõustub vähendama või hoidma kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 1990.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Kyōto protokoll · Näe rohkem »

Leping

Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupoole) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Leping · Näe rohkem »

Metsahoolekogu

Metsahoolekogu (ingl Forest Stewardship Council, lühendatult FSC) on Mehhikos registreeritud sõltumatu rahvusvaheline mittetulundusühendus, mille eesmärgiks on toetada keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist metsamajandamise sertifitseerimise ja sertifitseeritud metsatoodete märgistamise kaudu.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Metsahoolekogu · Näe rohkem »

Mittekallaletungileping

Mittekallaletungileping on rahvusvaheline leping kahe või enama riigi vahel, milles antakse vastastikune lubadus teisele lepinguosalisele või teistele lepinguosalistele mitte kallale tungida.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Mittekallaletungileping · Näe rohkem »

Napalm

Ecuadori õhuväe IAI Kfir lennuk kasutamas napalmi USA-Ecuadori ühisõppustel "Blue Horizon" Napalm on kergestisüttiv vedelik, mida kasutatakse sõjalistes tegevustes.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Napalm · Näe rohkem »

Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon

Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon on 1926.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon · Näe rohkem »

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda (ladina keeles "lepingut tuleb austada") on õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt on poolte kokkulepe neile täitmiseks kohustuslik.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Pacta sunt servanda · Näe rohkem »

Parafeerimine

Parafeerimine on diplomaatias dokumendi, ennekõike läbi räägitud välislepingu teksti kinnitamine lepinguosaliste volinike allkirjade või initsiaalidega, et märkida lepingu autentsust ja lõplikkust.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Parafeerimine · Näe rohkem »

Pariisi kliimakokkulepe

Pariisi kliimakokkulepe on rahvusvaheline leping, mille võtsid 2015.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Pariisi kliimakokkulepe · Näe rohkem »

Patendikoostööleping

Patendikoostööleping (ka: rahvusvaheline patendikoostööleping; lühend PCT) on 19. juunil 1970 Washingtonis alla kirjutatud ning 1979.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Patendikoostööleping · Näe rohkem »

Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline õigus (rahvusvaheline avalik õigus; ingl. k. public international law, law of nations, pr. k. droit international public, sks.k. das Völkerrecht, vene k. международное право) on õigusharu, mis reguleerib riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitumist.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rahvusvaheline õigus · Näe rohkem »

Rahvusvaheline humanitaarõigus

Rahvusvaheline humanitaarõigus on õigusnormide ja -põhimõtete kogum, mis määratleb relvakonfliktis osalevate ning relvakonfliktist puudutatud riikide ja üksikisikute õigused ja kohustused.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rahvusvaheline humanitaarõigus · Näe rohkem »

Rahvusvaheline julgeolek

Rahvusvaheline julgeolek koosneb riikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, poolt võetavatest meetmetest ühise ellujäämise ja julgeoleku tagamiseks.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rahvusvaheline julgeolek · Näe rohkem »

Rahvusvaheline organisatsioon

Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rahvusvaheline organisatsioon · Näe rohkem »

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut on rahvusvaheline leping, millega loodi Rahvusvaheline Kriminaalkohus.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut · Näe rohkem »

Ramsari konventsioon

Ramsari konventsioon (ka veelinnuelupaikadena rahvusvaheliselt tähtsate märgalade kaitse konventsioon) on rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks on märgalade säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Ramsari konventsioon · Näe rohkem »

Ratifitseerimine

Rahvusvahelises õiguses on ratifitseerimine ehk ratifikatsioon toiming, millega riik väljendab oma nõusolekut rahvusvahelise lepingu tema suhtes siduvaks muutumisele.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Ratifitseerimine · Näe rohkem »

Relvakaubandusleping

Relvakaubandusleping (inglise keeles Arms Trade Treaty, lühend ATT) on 2014.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Relvakaubandusleping · Näe rohkem »

Relvarahu

Relvarahu on sõjategevuse ajutine katkestamine, mille puhul võitluse osapooled lepivad üksteisega kokku ründetegevuse peatamises.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Relvarahu · Näe rohkem »

Riigi õigusjärglus

Riigi õigusjärglus on õigusjärgluse juhtum riigi puhul.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Riigi õigusjärglus · Näe rohkem »

Riigikogu komisjonid

Riigikogu komisjon on Riigikogu organ.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Riigikogu komisjonid · Näe rohkem »

Rooma leping

Rooma leping on rahvusvaheline leping, mis allkirjastati 1957.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Rooma leping · Näe rohkem »

Suveräänsus

Suveräänsus on võim, millel on kõrgeima vahelesekkuja omadused: otsus­tada ja lahendada poliitilises hierarhias esinevaid vaidlusi teatud lõplikkus­ast­mega.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Suveräänsus · Näe rohkem »

Svalbardi leping

Svalbardi leping (Svalbardtraktaten) on rahvusvaheline leping, mis näeb ette Norra suveräänsuse Svalbardi üle.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Svalbardi leping · Näe rohkem »

Tartu rahu

Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Tartu rahu · Näe rohkem »

Töötaja

Töötaja on füüsiline isik, kes teeb tööd töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Töötaja · Näe rohkem »

Tuumarelvade leviku tõkestamise leping

Tuumarelvade leviku tõkestamise leping (NPT) on rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks on hoida ära tuumarelvade ja tuumarelvade valmistamise tehnoloogia levikut, edendada tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd ning soodustada desarmeerimist.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Tuumarelvade leviku tõkestamise leping · Näe rohkem »

Välisministeerium

Välisministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mis tegeleb riigi välispoliitikaga.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Välisministeerium · Näe rohkem »

Välisminister

G8 välisministrid aastal 2007 Välisminister on suveräänse riigi valitsuse liige, kes tegeleb oma riigi välissuhete ja välispoliitika korraldamisega.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Välisminister · Näe rohkem »

Välispoliitika

Välispoliitika on kogum poliitilisi eesmärke, mis määravad riigi suhtlemise teiste maailma riikidega, samuti riigi ülejäänud väljapoole, teiste riikide suhtes suunatud otsused ja tegevus.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Välispoliitika · Näe rohkem »

Vestfaali rahu

Vestfaali rahu, ka Münsteri ja Osnabrücki rahulepingud, tähendab lepinguid, mis lõpetasid Kolmekümneaastase sõja.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Vestfaali rahu · Näe rohkem »

Viini konventsioon

Viini konventsioon võib tähendada järgmiseid Viinis alla kirjutatud rahvusvahelisi lepinguid.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Viini konventsioon · Näe rohkem »

Württembergi kuningriik

Württembergi kuningriik (saksa Königreich Württemberg) oli riik Saksamaal, mis eksisteeris aastatel 1806–1918, paiknedes tänapäeva Baden-Württembergi territooriumil.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja Württembergi kuningriik · Näe rohkem »

2014. aasta Ukraina revolutsioon

Barrikaadivõitlus Kiievis 2014. aasta veebruaris Ukraina revolutsioon toimus 2014.

Uus!!: Rahvusvaheline leping ja 2014. aasta Ukraina revolutsioon · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

Rahvusvaheline lepe, Rahvusvahelised lepped, Riikidevahelised lepingud, Välisleping.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »