Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Installi
Kiiremini kui brauser!
 

Valitsusasutus

Index Valitsusasutus

Valitsusasutus on riigi eelarvest finantseeritav asutus, millele seadusega või seaduse alusel on antud põhiülesandeks täidesaatva riigivõimu teostamine.

50 suhted: Asutus, Austraalia föderaalpolitsei, Õigusteaduse mõisteid, Eesti Erastamisagentuur, Eesti Leivaliit, Eesti Turismiamet, Elanikkonnakaitse, Haridus- ja Teadusministeerium, Julgestuspolitsei, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keeleinspektsioon, Kemikaalide teabekeskus, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Kiirabi, Konkurentsiamet, Maa-amet, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Mereväe Kriminaaluurimisteenistus, Metsaamet, Muinsuskaitseamet, Norra politseiteenistus, Patendiamet, Päästeamet, Põhja ringkonnaprokuratuur, Rahandusministeerium, Raudteeamet, Riigikantselei, Süüria, Sideamet, Siseministeerium, Soome Piirivalve, Soome siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Taimetoodangu Inspektsioon, Täidesaatva riigivõimu asutus, Tööinspektsioon, Tehnilise Järelevalve Amet, Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet, Vabariigi Valitsuse korraldus, Vabariigi Valitsuse määrus, Välisministeerium, Veeteede Amet, Venemaa Föderatsiooni Välisministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, .gov.

Asutus

Asutus (vanemas kirjanduses ka asutis) on ühiskonnas halduslikke, majanduslikke, kultuurilisi, hariduslikke, sotsiaalseid või muid ülesandeid täitev iseseisev, ainelise tootmisega mitte tegelev institutsioon.

Uus!!: Valitsusasutus ja Asutus · Näe rohkem »

Austraalia föderaalpolitsei

Austraalia föderaalpolitsei on 19. oktoobril 1979 moodustatud Austraalia föderaalne agentuur, mille ülesanneteks on uurida föderaalkuritegusid, nõustada Austraalia valitsust julgeoleku küsimustes ja lahendada Austraaliaga seotud rahvusvahelisi kuritegusid.

Uus!!: Valitsusasutus ja Austraalia föderaalpolitsei · Näe rohkem »

Õigusteaduse mõisteid

Õigusteaduse mõisteid Sellel leheküljel on loetletud õigusteaduse mõisteid.

Uus!!: Valitsusasutus ja Õigusteaduse mõisteid · Näe rohkem »

Eesti Erastamisagentuur

Eesti Erastamisagentuur (lühend EEA; inglise Estonian Privatisation Agency) oli Eesti valitsusasutus, mis korraldas riigivara erastamist.

Uus!!: Valitsusasutus ja Eesti Erastamisagentuur · Näe rohkem »

Eesti Leivaliit

Eesti Leivaliit on aastal 1989 asutatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti leivatootjaid ja nende koostööpartnereid.

Uus!!: Valitsusasutus ja Eesti Leivaliit · Näe rohkem »

Eesti Turismiamet

Eesti Turismiamet oli aastatel 1990–2000 mitme Eesti ministeeriumi valitsemisalas tegutsenud valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Eesti Turismiamet · Näe rohkem »

Elanikkonnakaitse

Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja ühiskonda kõikvõimalike kriiside korral.

Uus!!: Valitsusasutus ja Elanikkonnakaitse · Näe rohkem »

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusministeerium tegutseb Tartus Munga tänava ja Vabaduse puiestee nurgal roosas majas, mis algselt ehitati pangahooneks, ministeeriumi ette jääb Peeter Põllu monumendiga park. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus- ja teadustegevust.

Uus!!: Valitsusasutus ja Haridus- ja Teadusministeerium · Näe rohkem »

Julgestuspolitsei

Julgestuspolitsei oli Politseiameti halduses olev valitsusasutus, mille põhiülesanne oli politsei korrakaitse valdkonna tegevuse korraldamine, süütegude tõkestamine, avastamine ja ennetamine, osalemine avaliku korra tagamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel, Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri, riigi ametlike külaliste ja Vabariigi Valitsuse määratud isikute julgestamine ning Vabariigi Valitsuse määratud objektide valvamine ja kaitsmine.

Uus!!: Valitsusasutus ja Julgestuspolitsei · Näe rohkem »

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mille valitsemisalas on riigi õigus- ja kriminaalpoliitika kavandamine ning elluviimine.

Uus!!: Valitsusasutus ja Justiitsministeerium · Näe rohkem »

Kaitseministeerium

Kaitseministeerium on Eesti Vabariigi riigikaitse kõrgeim valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Kaitseministeerium · Näe rohkem »

Keeleinspektsioon

Keeleinspektsioon on Eesti haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise ülehttp://www.keeleinsp.ee/?menu.

Uus!!: Valitsusasutus ja Keeleinspektsioon · Näe rohkem »

Kemikaalide teabekeskus

Kemikaalide teabekeskus oli Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsenud valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Kemikaalide teabekeskus · Näe rohkem »

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Keskkonnaamet · Näe rohkem »

Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon (lühend KKI) on keskkonnaministeeriumi alluvuses tegutsev valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Keskkonnainspektsioon · Näe rohkem »

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mille peaeesmärgiks on Eesti keskkonna- ja looduskaitse korraldamine.

Uus!!: Valitsusasutus ja Keskkonnaministeerium · Näe rohkem »

Kiirabi

Kiirabi ehk haiglaeelne erakorraline meditsiiniabi on erakorralise meditsiiniabi liik, mille puhul antakse erakorralist abi sündmuskohal, kus inimene eluohtlikult haigestus või haigusseisund eluohtlikult süvenes.

Uus!!: Valitsusasutus ja Kiirabi · Näe rohkem »

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundihttps://www.riigiteataja.ee/akt/127072012007 (vaadatud 04.12.2013).

Uus!!: Valitsusasutus ja Konkurentsiamet · Näe rohkem »

Maa-amet

Maa-amet on Eesti Keskkonnaministeeriumile alluv valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Maa-amet · Näe rohkem »

Maaeluministeerium

Maaeluministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mille eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt, korraldada ja koordineerida peetavate loomade ja viljelevate taimede kaitset jne.

Uus!!: Valitsusasutus ja Maaeluministeerium · Näe rohkem »

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (kuni 23. oktoobrini 2002 Majandusministeerium) on Eesti Vabariigi Valitsuse poliitika teostajaks majandus- ja sidevaldkonnas, eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.

Uus!!: Valitsusasutus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium · Näe rohkem »

Mereväe Kriminaaluurimisteenistus

Mereväe kriminaaluurimisteenistus (inglise: Naval Criminal Investigative Service, lühend NCIS) on föderaalne uurimisbüroo, mis allub USA Mereväeministeeriumile ja mille peamiseks ülesandeks on USA mereväe ja merejalaväe poolt või nende vastu toimepandud kuritegude uurimine.

Uus!!: Valitsusasutus ja Mereväe Kriminaaluurimisteenistus · Näe rohkem »

Metsaamet

Metsaamet oli aastatel 1990–2000 Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsenud valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Metsaamet · Näe rohkem »

Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseamet (lühend MKA) on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki.

Uus!!: Valitsusasutus ja Muinsuskaitseamet · Näe rohkem »

Norra politseiteenistus

Norra maanteepolitseinikud Norra politseiteenistus (norra: Politi- og lensmannsetaten) on Norra justiits- ja politseiministeeriumi alluvuses olev politseiorganisatsioon.

Uus!!: Valitsusasutus ja Norra politseiteenistus · Näe rohkem »

Patendiamet

Patendiamet (rahvusvaheliselt Eesti Patendiamet) on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus tööstusomandi kaitseks ja sellest teavitamiseks.

Uus!!: Valitsusasutus ja Patendiamet · Näe rohkem »

Päästeamet

Päästeameti vapp Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Päästeamet · Näe rohkem »

Põhja ringkonnaprokuratuur

Põhja Ringkonnaprokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, Riigiprokuratuuri allasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Põhja ringkonnaprokuratuur · Näe rohkem »

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Rahandusministeerium · Näe rohkem »

Raudteeamet

Raudteeamet aastal 1999 loodud ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Raudteeamet · Näe rohkem »

Riigikantselei

Riigikantselei on Eesti Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, mille eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Uus!!: Valitsusasutus ja Riigikantselei · Näe rohkem »

Süüria

Süüria (araabia keeles سوريا (Sūriyā), süüria keeles ܣܘܪܝܐ, kurdi keeles Sûrî; ametlikult Süüria Araabia Vabariik) on riik Lähis-Idas Levandis.

Uus!!: Valitsusasutus ja Süüria · Näe rohkem »

Sideamet

Sideamet oli aastal 1991 asutatud Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi halduses olnud valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Sideamet · Näe rohkem »

Siseministeerium

Siseministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mille töö on tagada, et Eestis oleks turvaline elada.

Uus!!: Valitsusasutus ja Siseministeerium · Näe rohkem »

Soome Piirivalve

Soome Piirivalve (soome:Rajavartiolaitos, rootsi:Gränsbevakningsväsendet) on Soome Siseministeeriumi haldusalas olev ja Soome riigipiiri valvamise ning kaitsmisega tegelev sõjaväeline valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Soome Piirivalve · Näe rohkem »

Soome siseministeerium

Soome siseministeerium (soome: Sisäasiaministeriö rootsi: Inrikesministeriet) on Soome valitsusasutus, asukohaga Helsingi, Kirkkokatu 12.

Uus!!: Valitsusasutus ja Soome siseministeerium · Näe rohkem »

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Sotsiaalministeerium · Näe rohkem »

Taimetoodangu Inspektsioon

Taimetoodangu Inspektsioon (lühend TI) oli valitsusasutus Eesti Põllumajandusministeeriumi alluvuses.

Uus!!: Valitsusasutus ja Taimetoodangu Inspektsioon · Näe rohkem »

Täidesaatva riigivõimu asutus

Täidesaatva riigivõimu asutused on riigiasutused, mille ülesandeks on täidesaatva riigivõimu teostamine.

Uus!!: Valitsusasutus ja Täidesaatva riigivõimu asutus · Näe rohkem »

Tööinspektsioon

Tööinspektsioon on Eesti Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutushttp://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/toeoeinspektsioon/tutvustus/ (vaadatud 16.12.2015).

Uus!!: Valitsusasutus ja Tööinspektsioon · Näe rohkem »

Tehnilise Järelevalve Amet

Tehnilise Järelevalve Amet on valitsusasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.

Uus!!: Valitsusasutus ja Tehnilise Järelevalve Amet · Näe rohkem »

Tervisekaitseinspektsioon

Tervisekaitseinspektsioon oli Eesti Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsenud valitsusasutus, mis tegutses 2009.

Uus!!: Valitsusasutus ja Tervisekaitseinspektsioon · Näe rohkem »

Tervishoiuamet

Tervishoiuamet oli aastatel 2002–2009https://www.riigiteataja.ee/akt/13225575 (vaadatud 28.02.2013) Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsenud valitsusasutus.

Uus!!: Valitsusasutus ja Tervishoiuamet · Näe rohkem »

Vabariigi Valitsuse korraldus

Vabariigi Valitsuse korraldus on Vabariigi Valitsuse õigusakti liik.

Uus!!: Valitsusasutus ja Vabariigi Valitsuse korraldus · Näe rohkem »

Vabariigi Valitsuse määrus

Vabariigi Valitsuse määrus on Vabariigi Valitsuse õigusakti liik.

Uus!!: Valitsusasutus ja Vabariigi Valitsuse määrus · Näe rohkem »

Välisministeerium

Välisministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus, mis tegeleb riigi välispoliitikaga.

Uus!!: Valitsusasutus ja Välisministeerium · Näe rohkem »

Veeteede Amet

Veeteede Ameti vapp Veeteede Amet (inglise Estonian Maritime Administration) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel siseveekogudel.

Uus!!: Valitsusasutus ja Veeteede Amet · Näe rohkem »

Venemaa Föderatsiooni Välisministeerium

Venemaa Föderatsiooni Välisministeerium (vene keeles Министерство иностранных дел Российской Федерации, lühend МИД России) on Venemaa Föderatsiooni valitsusasutus, mis tegeleb riigi välispoliitikaga.

Uus!!: Valitsusasutus ja Venemaa Föderatsiooni Välisministeerium · Näe rohkem »

Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet (lühend: VTA) on Eesti Põllumajandusministeeriumi hallatav valitsusasutus, mis muu hulgas teostab ja korraldab Eestis riiklikku veterinaarjärelevalvet.

Uus!!: Valitsusasutus ja Veterinaar- ja Toiduamet · Näe rohkem »

.gov

.gov on tippdomeen USA valitsusasutuse jaoks.

Uus!!: Valitsusasutus ja .gov · Näe rohkem »

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »