Logo
Unioonpeedia
Side
Hankige see Google Play
Uus! Lae Unioonpeedia oma Android ™!
Free
Kiiremini kui brauser!
 

SN1-reaktsioon

Index SN1-reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN1-reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub esimest järku nukleofiilse asendusena (unimolecular (1) nucleophilic (N) substitution (S)).

44 suhted: Alküülhaliidid, Alkoholid, Allüülne ümbergrupeering, Asendusreaktsioon, Brutoreaktsioon, Deprotoneerimine, Elementaarreaktsioon, Elimineerimisreaktsioon, Enantiomeer, Funktsionaalrühm, Halogeniidid, Hüdrolüüs, Heterolüüs, Intermediaat, Isomeerid, Isomerisatsioon, Karbokatioonid, Katalüsaator, Kiirust limiteeriv staadium, Konjugatsioon, Kontsentratsioon, Lahkuv rühm, Lahusti, Molekul, Molekuli konfiguratsioon, Naaberrühma osalemine, Nukleofiil, Nukleofiilne asendusreaktsioon, Orbitaal, Orgaaniline keemia, Paralleelreaktsioonid, Primaarne süsinikuaatom, Ratsemaat, Reaktsiooni järk, Reaktsiooni kiirus, Reaktsiooni kiiruskonstant, Reaktsiooni mehhanism, Reaktsiooni staadium, Reaktsioonivõime, Sekundaarne süsinikuaatom, SN2 reaktsioon, Steeriline efekt, Substraat (keemia), Tertsiaarne süsinikuaatom.

Alküülhaliidid

Alküülhaliidid ehk alküülhalogeniidid ehk haloalkaanid on orgaaniliste ühendite klass, mida võib vaadelda tuletatuna alkaanidest, nii et üks või enam vesiniku aatomit on asendatud halogeeni (F, Cl, Br, I) aatomi(te)ga, see tähendab sisaldavad süsinik-halogeen sidet (tähistatakse C–Hlg või C–X).

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Alküülhaliidid · Näe rohkem »

Alkoholid

Alkoholid on ainete klass orgaanilises keemias, mille molekulis on hüdroksüülrühm(ad) (–OH) seotud süsinikuaatomiga, millel seejuures pole teisi sidemeid hapnikega, küll aga teiste süsinike ning vesinikega.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Alkoholid · Näe rohkem »

Allüülne ümbergrupeering

Allüülne ümbergrupeering ehk allüülne isomerisatsioon on orgaaniline reaktsioon, milles allüülse ühendi funktsionaalrühm nihkub asendist 1 asendisse 3 ja samaaegselt nihkub kaksikside vastassuunas järgmiste süsiniku aatomite vahele.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Allüülne ümbergrupeering · Näe rohkem »

Asendusreaktsioon

Asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille tulemusena keemilise aine molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Brutoreaktsioon

Brutoreaktsioon on summaarne keemiline reaktsioon, mis viib lähteaine(te)st produkti(de)ni.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Brutoreaktsioon · Näe rohkem »

Deprotoneerimine

Deprotoneerimine on vesinikiooni ehk prootoni eemaldamine (äravõtmine) molekulist või ioonist.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Deprotoneerimine · Näe rohkem »

Elementaarreaktsioon

Elementaarreaktsioon ehk reaktsioon elemenraaretapp on keemilise reaktsiooni üks staadium, milles üks või kaks (harva kolm) keemilist osakest – aatomit, molekuli, iooni või radikaali – reageerivad.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Elementaarreaktsioon · Näe rohkem »

Elimineerimisreaktsioon

Elimineerimisreaktsioon on orgaaniline reaktsioon, mille käigus aine (substraadi) molekulist eralduvad (elimineeruvad) kõrvutiasetsevate süsinikuaatomite juurest kas mingi aatom või aatomite rühm ja tulemuseks on kaksiksideme moodustumine.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Elimineerimisreaktsioon · Näe rohkem »

Enantiomeer

Enantiomeer on üks kahest stereoisomeerist (ruumilisest isomeerist), mis on teineteise suhtes peegelpildid ja mitteühitatavad (mitteidentsed).

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Enantiomeer · Näe rohkem »

Funktsionaalrühm

Orgaanilises keemias on funktsionaalrühm ehk funktsionaalne rühm spetsiifiline aatomite rühm molekulis, mis määrab molekuli peamised keemilised omadused.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Funktsionaalrühm · Näe rohkem »

Halogeniidid

Halogeniidid ehk haliidid on keemilised ühendid, mis sisaldavad üht või mitut halogeeni aatomit.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Halogeniidid · Näe rohkem »

Hüdrolüüs

Hüdrolüüsiks nimetatakse keemilist reaktsiooni, mille käigus lõhustuvad molekuli keemilised sidemed veega reageerides.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Hüdrolüüs · Näe rohkem »

Heterolüüs

Heterolüüs tähendab millegi jagunemist erinevateks osadeks (kr heteros 'teine, muu' + lysis 'lahustumine, jagunemine').

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Heterolüüs · Näe rohkem »

Intermediaat

Intermediaat on keemilises protsessis esinev vaheühend, mis ei ole lähteühend ega lõppsaadus (lõpp-produkt), kuid mida reaktsiooni teel iseloomustab teatud energia miinimum.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Intermediaat · Näe rohkem »

Isomeerid

Keemias on isomeerid ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Isomeerid · Näe rohkem »

Isomerisatsioon

Keemias tähendab isomerisatsioon aine molekulis aatomite omavahelist ümberpaiknemist, nii et moodustub uus molekul täpselt nendestsamadest aatomitest.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Isomerisatsioon · Näe rohkem »

Karbokatioonid

butüülkatioon (planaarne geomeetria) Karbokatioonid ehk karbkatioonid on orgaaniliste ühendite reaktsioonides esinevad lühiealised ebastabiilsed intermediaadid, millel on positiivne laeng süsiniku aatomil.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Karbokatioonid · Näe rohkem »

Katalüsaator

Katalüsaator on keemiline aine (nii orgaaniline, kui anorgaaniline), mis muudab reaktsiooni kiirust.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Katalüsaator · Näe rohkem »

Kiirust limiteeriv staadium

Keemilise reaktsiooni kiirust limiteeriv staadium on astmelise reaktsiooni kõige aeglasem staadium, s. t. kõige aeglasem elementaarreaktsioon teel lähteühenditest produktideni.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Kiirust limiteeriv staadium · Näe rohkem »

Konjugatsioon

Konjugatsioon on millegi ühinemine või ühendumine.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Konjugatsioon · Näe rohkem »

Kontsentratsioon

Keemias ja tehnoloogias on kontsentratsioon suurus, mis iseloomustab komponentide arvulist vahekorda lahuses või segus.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Kontsentratsioon · Näe rohkem »

Lahkuv rühm

Keemias tähistab mõiste „lahkuv rühm” orgaanilise molekuli osa, mis keemilise reaktsiooni käigus eraldub (lahkub) molekulist koos elektronpaariga; see on keemilise sideme heterolüütilise katkemise protsess.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Lahkuv rühm · Näe rohkem »

Lahusti

Lahusti ehk solvent on aine (tavaliselt vedelik), mis on võimeline lahustama teisi aineid - vedelikke, gaase või tahkeid aineid.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Lahusti · Näe rohkem »

Molekul

Molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Molekul · Näe rohkem »

Molekuli konfiguratsioon

Keemias tähendab konfiguratsioon aatomite ja aatomirühmade vastastikust asetust molekulis.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Molekuli konfiguratsioon · Näe rohkem »

Naaberrühma osalemine

Heteroaatomi elektronpaari osalemine Kaksiksideme elektronpaari osalemine tsüklobutüül-homoallüülrühma osalemine Aromaatse tsükli osalemine Naaberrühma osalemine on orgaaniliste reaktsioonidega seonduv nähtus, kui esineb reaktsiooni intermediaadi täiendav molekulisisene stabilisatsioon reaktsioonitsentrist kaugemal asuva elektronpaari doonori osalusel, kusjuures ei ole tegu konjugeeritud sidemetega.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Naaberrühma osalemine · Näe rohkem »

Nukleofiil

Nukleofiil on aineosake, millel on vaba elektronpaar ja selle tulemusena negatiivne laeng või osalaeng.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Nukleofiil · Näe rohkem »

Nukleofiilne asendusreaktsioon

Nukleofiilne asendusreaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus vaba elektronpaari omav reagent – nukleofiil – atakeerib substraadi molekuli, millel on elektronodefitsiitne tsenter, ning tulemusena substraadi molekulis mingi aatom või aatomite rühm asendub mõne teise aatomi või rühmaga.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Nukleofiilne asendusreaktsioon · Näe rohkem »

Orbitaal

Orbitaal on lainefunktsioon, mis kirjeldab elektroni lainelaadest käitumist aatomis (aatomorbitaal) või mitmest aatomist koosnevas molekulis (molekuliorbitaal).

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Orbitaal · Näe rohkem »

Orgaaniline keemia

tetraeedri nurkadesse. Orgaanilise keemia klassikaline molekuligeomeetria: Kekulé bensoolivalem 1964. postmargil Orgaaniline keemia on keemia haru, mis uurib orgaaniliste ühendite (st süsinikku sisaldavate ainete, välja arvatud mõned süsinikuühendid ja süsinik lihtainena) struktuuri, sünteesi ja reaktsioone.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Orgaaniline keemia · Näe rohkem »

Paralleelreaktsioonid

Paralleelreaktsioonid ehk konkureerivad reaktsioonid (competing reactions) on samaaegselt kulgevad keemilised reaktsioonid, millel on vähemalt üks ühine lähteaine.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Paralleelreaktsioonid · Näe rohkem »

Primaarne süsinikuaatom

Primaarne süsinikuaatom orgaanilise ühendi molekulis on seotud vaid ühe kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas kolme vesinikuaatomiga või kahe vesinikuaatomi ja funktsionaalrühmaga.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Primaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

Ratsemaat

Ratsemaat ehk ratseemiline segu on kiraalsete isomeersete molekulide (enantiomeeride) segu võrdsetes hulkades.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Ratsemaat · Näe rohkem »

Reaktsiooni järk

Termiidi reaktsioon on kiire reaktsioon nagu kõik plahvatused. Roostetamine on aeglane hävitav reaktsioon. Keemilises kineetikas on üldine reaktsiooni järk kineetilises võrrandis olevate ainete kontsentratsioonide astendajate summa.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsiooni järk · Näe rohkem »

Reaktsiooni kiirus

Raua roostetamine on aeglane reaktsioon. Puuokste põlemine on kiirelt toimuv reaktsioon. Reaktsiooni kiirus on keemias reaktsioonis osaleva aine kontsentratsiooni muutus ajaühikus.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsiooni kiirus · Näe rohkem »

Reaktsiooni kiiruskonstant

Keemilises kineetikas on reaktsiooni kiiruskonstant (tavaliselt tähistatakse k) keemilise reaktsiooni kiiruse kvantitatiivne näitaja.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsiooni kiiruskonstant · Näe rohkem »

Reaktsiooni mehhanism

Reaktsiooni mehhanism on kogu keemilise reaktsiooni (brutoreaktsiooni) olemuse kirjeldus kõikide üksteisele järgnevate elementaarreaktsioonide kaudu.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsiooni mehhanism · Näe rohkem »

Reaktsiooni staadium

Keemilise reaktsiooni staadiumi all mõistetakse elementaarreaktsiooni teel lähteühenditest produktideni.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsiooni staadium · Näe rohkem »

Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime ehk reageerimisvõime ehk keemiline reaktiivsus on keemias tihti kasutatav üldmõiste, mis iseloomustab keemilise aine võimet osaleda keemilistes reaktsioonides: kas aine reageerib või mitte ja kui kiiresti reageerib.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Reaktsioonivõime · Näe rohkem »

Sekundaarne süsinikuaatom

Sekundaarne süsinikuaatom tähendab, et orgaanilise ühendi mingi süsinikuaatom on kovalentse sideme kaudu seotud kahe kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas kahe vesinikuaatomiga või ühe vesinikuaatomi ja funktsionaalrühmaga.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Sekundaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

SN2 reaktsioon

Orgaanilises keemias tähendab SN2 reaktsioon keemilise ühendi funktsionaalrühma asendumist mingi teise funktsionaalrühmaga, kusjuures see protsess toimub kooskõlamehhanismi järgi, s.t. teist järku nukleofiilse asendusena (bimolecular (2) nucleophilic (N) substitution (S)).

Uus!!: SN1-reaktsioon ja SN2 reaktsioon · Näe rohkem »

Steeriline efekt

Steeriline efekt tähendab keemilise reaktsiooni kiiruse muutust, mille põhjustab reaktsioonis osaleva molekuli reaktsioonitsentri ekraneeritus naabruses olevate (suuremahuliste) asendusrühmade poolt.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Steeriline efekt · Näe rohkem »

Substraat (keemia)

Substraat (ld. substratum – alus) on mõiste keemias, mis ei ole rangelt defineeritud.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Substraat (keemia) · Näe rohkem »

Tertsiaarne süsinikuaatom

Tertsiaarne süsinikuaatom tähendab, et orgaanilise ühendi mingi süsinikuaatom on kovalentse sideme kaudu seotud kolme kõrvaloleva süsinikuaatomiga ja veel kas vesinikuaatomiga või funktsionaalrühmaga.

Uus!!: SN1-reaktsioon ja Tertsiaarne süsinikuaatom · Näe rohkem »

Ümbersuunamised siin:

SN1 reaktsioon.

VäljuvSaabuva
Hei! Oleme Facebookis nüüd! »